Освітні програми

Освітні програми

Перелік освітніх програм

Спеціальність Назва освітньої програми / рівень вищої освіти
053 Психологія ОПП “Практична психологія” (магістр)

Відгуки стейкхолдерів ОПП “Практична психологія”(магістр)

ОПП “Психологія бізнесу”(бакалавр)

Відгуки стейкхолдерів ОПП “Психологія бізнесу” (бакалавр)

ОПП “Практична Психологія”(бакалавр)

Відгуки стейкхолдерів ОПП “Практична психологія”(бакалавр)

ОПП “Конфлікт-менеджмент і медіація”(магістр)

271 Річковий та морський транспорт ОПП Навігація та управління морськими суднами (судноводіння) – магістр

ОПП Експлуатація технічних систем на водному транспорті – магістр

271 Річковий та морський транспорт ОНП_Річковий та морський транспорт (доктор філософії)
271.01 Річковий та морський транспорт (Навігація і управління морськими суднами) ОПП Судноводіння – молодший бакалавр (Введено в дію 1 вересня 2020 року)

ОПП Навігація та управління морськими суднами (судноводіння) – бакалавр

ОПП Судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання – бакалавр

271.02 Річковий та морський транспорт (Управління судновими технічними системами і комплексами) ОПП Експлуатація суднових енергетичних установок – молодший бакалавр (Введено в дію 1 вересня 2020 року)

ОПП Управління судновими технічними системами та комплексами (експлуатація суднових енергетичних установок) – бакалавр (Введено в дію 1 вересня 2020 року)

271.04. Річковий та морський  транспорт (Судноводіння на внутрішніх водних шляхах) ОПП Судноводіння на внутрішніх водних шляхах – молодший бакалавр

Робочі програми навчальних дисциплін

Спеціальність/курс Назви предметів/робочі навчальні програми
Рівень освіти “Перший бакалаврський (бакалавр)”
053 “Психологія” (“Практична психологія,” “Психологія бізнесу”) 1курс  РНП Українська мова за професійним спрямуванням

РНП Сучасні інформаційні технології в психології

РНП Психофізіологія та психосоматика

РНП Психологія розвитку

РНП Навчально-ознайомлювальна практика

РНП Загальна психологія з практикумом

РНП Історія України та української культури

РНП Іноземна мова за професійним спрямуванням

РНП Вступ у спеціальність

053 “Психологія” (“Практична психологія,” “Психологія бізнесу”) 1 курс скорочена форма навчання РНП Філософія

РНП Українська мова за професійним спрямуванням

РНП Психофізіологія та психосоматика

РНП Психотехнології впливу

РНП Психологія розвитку

РНП Психологія мотивації та професійного успіху

РНП Навчально-ознайомлювальна практика

РНП Логіка

РНП Загальна психологія з практикумом

РНП Історія України та української культури

РНП Іноземна мова за професійним спрямуванням

РНП Вступ у спеціальність

053 “Психологія” (“Практична психологія,” “Психологія бізнесу”) 2 курс РНП Філософія

РНП Соціальна психологія

РНП Психотехнології впливу

РНП Психологія конфлікту

РНП Психодіагностика

РНП Програма Навчально діагностичної практики

РНП Основи психопрофілактики

РНП Іноземна мова за професійним спрямуванням

РНП Історія психології

РНП Етика і естетика

РНП Психологія мотивації та професійного успіху

РНП Історія української державності

РНП Логіка

РНП Сімейне консультування (Практична психологія)

РНП Психологія праці (Психологія бізнесу)

 

053 “Психологія” (“Практична психологія,”) 2 курс скорочена форма навчання РНП Соціальна психологія

РНП Психологія розвитку

РНП Психологія конфлікту

РНП Психодіагностика

РНП Основи психопрофілактики

РНП Навчально діагностична практики

РНП Методологія та методи психологічних досліджень

РНП Виробнича психоконсультативна практика

РНП Патопсихологія

РНП Історія психології

РНП Етика і естетика

РНП Аксіологія

РНП Історія української державності

РНП Сімейне консультування  

 

053 “Психологія” (“Практична психологія,” “Психологія бізнесу”) 3 курс  РНП Психологія життєвих криз

РНП Основи психотерапії

РНП Основи інклюзивної освіти

РНП Методологія та методи психологічних досліджень

РНП Консультативна психологія

РНП Виробнича психоконсультативна практика

РНП Патопсихологія

 

053 “Психологія” (“Практична психологія,” “Психологія бізнесу”) 3 курс скорочена форма навчання
РНП Реабілітаційна психологія

РНП Психологія життєвих криз

РНП Основи психотерапії

РНП Основи психокорекції

РНП Основи клінічної психології

РНП Основи інклюзивної освіти

РНП Консультативна психологія

РНП Виробнича психокорекційна практика

РНП Віктимологія

РНП Психологія сексуальності

РНП Психологічний супровід в організаціях (Психологія бізнесу)

РНП Психологічна допомога при ПТСР (Практична психологія)

РНП Позитивна психотерапія (Практична психологія)

РНП АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

053 “Психологія” (“Практична психологія,” “Психологія бізнесу”) 4 курс РНП Віктимологія

РНП Виробнича психокорекційна практика

РНП Реабілітаційна психологія

РНП Основи психокорекції

РНП Основи клінічної психології

РНП АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Рівень освіти: початковий  (молодший бакалавр)
271.01 Річковий та морський транспорт (“Правове регулювання діяльності транспорту”) РНП Українська мова (за професійним спрямуванням)

РНП Історія та культура України

РНП Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

РНП Сучасні філософські проблеми наукового пізнання

РНП Соціологія

РНП Історія української державності

РНП Філософія

РНП Загальний курс водного транспорту

РНП Основи навігації та управління судном

РНП Теорія та будова судна

РНП Економіка мореплавства

РНП Посередницькі послуги на водному транспорті

РНП Менеджмент судноплавства

РНП Правове регулювання портової діяльності

РНП Правові аспекти логістичної діяльності на водному транспорті

РНП Нормативні документи в судноплавстві та управління якістю

РНП Правові основи організації комерційної діяльності на водному транспорті

РНП Юридичний супровід організації транспортних послуг

РНП Правове забезпечення безпеки транспортного процесу на водному транспорті

РНП Діяльність міжнародних організацій на морському та річковому транспорті

РНП Право Європейського союзу в транспортній сфері

РНП Правила перевезення вантажів

РНП Нормативний супровід технічної експлуатації СЕУ та судноремонту

РНП Міжнародне морське право та морське право країн ЄС

РНП Виробнича  практика (в організаціях та підприємствах  транспортної сфери)

РНП Нормативне забезпечення складської логістики

 

Рівень освіти “Третій науковий (доктор філософії)”

271.01 Річковий та морський транспорт (доктор філософії) – 1 курс Філософія сучасної науки і техніки

Тех. експлуатація та ремонт засобів водного транспорту

Організація трансферу знань

Методологія наукових досліджень

Комплексна теорія водного транспорту

Етичний кодекс вченого

Академічна англійська мова

Інформаційні технології в науковій діяльності

Інноваційні методи викладання у вищій школі

271.01 Річковий та морський транспорт (доктор філософії) – 2 курс Академічна англійська мова

Методи управління маневровими характеристиками суден

Силабуси

 

Перелік вибіркових дисциплін освітньої програми “Практична психологія”(денна та заочна форма навчання)

на 2022-2023 н.р.

Спеціальність Дисципліна Курс семестр Кафедра Примітки
Спеціальність 053 «Психологія»

ОПП «Практична психологія»

3 сем Вибрати 3 по 3 кредити
ПП, ППз Історія української державності 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ПП, ППз Інструменти дистанційного навчання в освітньому середовищі 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ПП, ППз Психологія мотивації та професійного успіху 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ПП, ППз Педагогіка 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ПП, ППз Сімейне консультування 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ПП, ППз Інфраструктурна політика 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
4 сем Вибрати 2 по 3 кредити
ПП, ППз Логіка 2 курс 4 семестр ПтСГД 3 кредити
ПП, ППз Політологія 2 курс 4 семестр ПтСГД 3 кредити
ПП, ППз Диференціальна психологія 2 курс 4 семестр ПтСГД 3 кредити
ПП, ППз Психологія обдарованості та індивідуальності 2 курс 4 семестр ПтСГД 3 кредити
5 сем Вибрати 1 по 3 кредити
ПП, ППз Соціально-психологічний тренінг 3 курс 5 семестр ПтСГД 3 кредити
ПП, ППз Тренінг креативності 3 курс 5 семестр ПтСГД 3 кредити
6 сем Вибрати 4 по 3 кредити
ПП, ППз Аксіологія 3 курс 6 семестр ПтСГД 3 кредити
ПП, ППз Ціннісні орієнтири сучасного глобалізаційного суспільства 3 курс 6 семестр ПтСГД 3 кредити
ПП, ППз Позитивна психотерапія 3 курс 6 семестр ПтСГД 3 кредити
ПП, ППз Психоаналіз 3 курс 6 семестр ПтСГД 3 кредити
ПП, ППз Тренінг особистісного зростання 3 курс 6 семестр ПтСГД 3 кредити
ПП, ППз Технології тімбілдінгу (командотворення) 3 курс 6 семестр ПтСГД 3 кредити
ПП, ППз Теорії особистості 3 курс 6 семестр ПтСГД 3 кредити
ПП, ППз Сучасні теорії глибинної психології 3 курс 6 семестр ПтСГД 3 кредити

Перелік вибіркових дисциплін освітньої програми “Психологія бізнесу” (денна та заочна форма навчання)

на 2022-2023 н.р.

Спеціальність Дисципліна Курс семестр Кафедра Примітки
Спеціальність 053 «Психологія»  ОПП «Психологія бізнесу»
3 сем Вибрати 3 по 3 кредити
ПБ, ПБз Історія української державності 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБ, ПБз Інструменти дистанційного навчання в освітньому середовищі 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБ, ПБз Психологія мотивації та професійного успіху 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБ, ПБз Педагогіка 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБ, ПБз Психологія праці 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБ, ПБз Інфраструктурна політика 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
4 сем Вибрати 2 по 3 кредити
ПБ, ПБз Логіка 2 курс 4 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБ, ПБз Політологія 2 курс 4 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБ, ПБз  Психологія НR- менеджменту 2 курс 4 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБ, ПБз Психологія іміджу 2 курс 4 семестр ПтСГД 3 кредити
5 сем Вибрати 1 по 3 кредити
ПБ, ПБз Тренінг командоутворення 3 курс 5 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБ, ПБз Тренінг креативност 3 курс 5 семестр ПтСГД 3 кредити
6 сем Вибрати 4 по 3 кредити
ПБ, ПБз Аксіологія 3 курс 6 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБ, ПБз Ціннісні орієнтири сучасного глобалізаційного суспільства 3 курс 6 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБ, ПБз Психологічний супровід в організаціях 3 курс 6 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБ, ПБз Персональні технології в бізнесі (підбір і мотивація персоналу) 3 курс 6 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБ, ПБз Тренінг особистісного зростання 3 курс 6 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБ, ПБз Технології тімбілдінгу (командотворення) 3 курс 6 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБ, ПБз Силабус Психологія комунікацій в організаціях (англійська_мова_викладання) 3 курс 6 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБ, ПБз Силабус Психологія професійного здоровя працівників бізнесу 3 курс 6 семестр ПтСГД 3 кредити

Перелік вибіркових дисциплін освітньої програми “Практична психологія” (заочна скорочена форма навчання)

на 2022-2023 н.р.

Спеціальність Дисципліна Курс семестр Кафедра Примітки
Спеціальність 053 «Психологія»

ОПП «Практична психологія»

2 сем Вибрати 2 по 3 кредити
ППзс Логіка 1 курс 2 семестр ПтСГД 3 кредити
ППзс Інструменти дистанційного навчання в освітньому середовищі 1 курс 2 семестр ПтСГД 3 кредити
ППзс Психологія мотивації та професійного успіху 1 курс 2 семестр ПтСГД 3 кредити
ППзс Інфраструктурна політика 1 курс 2 семестр ПтСГД 3 кредити
3 сем Вибрати 3 по 3 кредити
ППзс Етика та естетика 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ППзс Соціологія культури та мистецтва 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ППзс Сімейне консультування 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ППзс Сімейна психологія 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ППзс Диференціальна психологія 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ППзс Психологія обдарованості та індивідуальності 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
4 сем Вибрати 3 по 3 кредити
ППзс Історія української державності 2 курс 4 семестр ПтСГД 3 кредити
ППзс Етнопсихологія 2 курс 4 семестр ПтСГД 3 кредити
ППзс Аксіологія 2 курс 4 семестр ПтСГД 3 кредити
ППзс Ціннісні орієнтири сучасного глобалізаційного суспільства 2 курс 4 семестр ПтСГД 3 кредити
ППзс Соціально-психологічний тренінг 2 курс 4 семестр ПтСГД 3 кредити
ППзс Тренінг креативності 2 курс 4 семестр ПтСГД 3 кредити

Перелік вибіркових дисциплін освітньої програми Психологія бізнесу  (заочна скорочена форма навчання)

на 2022-2023 н.р.

Спеціальність Дисципліна Курс семестр Кафедра Примітки
Спеціальність 053 «Психологія»

ОПП «Психологія бізнесу»

2 сем Вибрати 2 по 3 кредити
ПБзс Логіка 1 курс 2 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБзс Інструменти дистанційного навчання в освітньому середовищі 1 курс 2 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБзс Психологія мотивації та професійного успіху 1 курс 2 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБзс Інфраструктурна політика 1 курс 2 семестр ПтСГД 3 кредити
3 сем Вибрати 3 по 3 кредити
ПБзс Етика та естетика 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБзс Соціологія культури та мистецтва 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБзс Психологія праці 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБзс Політична психологія 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБзс Психологія  HR-менеджменту 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБзс Психологія іміджу 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
4 сем Вибрати 3 по 3 кредити
ПБзс Історія української державності 2 курс 4 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБзс Етнопсихологія 2 курс 4 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБзс Аксіологія 2 курс 4 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБзс Ціннісні орієнтири сучасного глобалізаційного суспільства 2 курс 4 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБзс Тренінг командоутворення 2 курс 4 семестр ПтСГД 3 кредити
ПБзс Тренінг креативності 2 курс 4 семестр ПтСГД 3 кредити

Перелік вибіркових дисциплін освітньої програми Практична психологія (магістратура, заочна форма навчання)

на 2022-2023 н.р.

Спеціальність Дисципліна Курс семестр Кафедра Примітки
Спеціальність 053 «Психологія»

ОПП «Практична психологія»

2 сем Вибрати 3 по 3 кредити
ППмз Статистичні методи в наукових дослідженнях 1 курс 2 семестр ПтСГД 3 кредити
ППмз Інтелектуальна власність та авторське право 1 курс 2 семестр ПтСГД 3 кредити
ППмз Теоретико-практичні основи психотехнологій впливу 1 курс 2 семестр ПтСГД 3 кредити
ППмз Основи проєктної діяльності 1 курс 2 семестр ПтСГД 3 кредити
ППмз Психологія мотивації та професійного успіху 1 курс 2 семестр ПтСГД 3 кредити
ППмз Політика і етика 1 курс 2 семестр ПтСГД 3 кредити
3 сем Вибрати 3 по 3 кредити
ППмз Психологія іміджу 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ППмз Психологія лідерства 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ППмз Економічна психологія 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ППмз Юридична психологія 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ППмз Основи дитячої психотерапії 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити
ППмз Основи спеціальної психології 2 курс 3 семестр ПтСГД 3 кредити

 

 

 

Спеціальність/курс Назви предметів
Рівень освіти: Початковий (короткий цикл) – Молодший бакалавр
Правове регулювання діяльності транспорту Силабус Адміністративна відповідальність учасників транспортних правовідносин Силабус Будова та морехідні якості судна

Силабус Воднотранспортне законодавство

Силабус Інформаційні технології забезпечення діяльності на водному транспорті Силабус Менеджмент флоту і портів

Силабус Митне право та діяльність митних органів на транспорті

Силабус Міжнародний захист прав людини

Силабус Нормативне забезпечення складської логістики

Силабус Організація будування та ремонту суден

Силабус Основи енергетики суден

Силабус Портове право

Силабус Технічна експлуатація судна


Рівень освіти “Третій науковий (доктор філософії)” 

271.01 Річковий та морський транспорт (доктор філософії) – 2 курс Експлуатація та інфраструктура водного транспорту

Інноваційні технології в судноводінні

Управління робочими процесами суднових енергетичних систем і комплексів

Сучасне обладнання водного транспорту

Автоматизація процесів управління та прийняття рішень в навігації та управління судном

Інформаційні системи моніторингу засобів транспорту

Експлуатація та ремонт загальносуднових та енергомеханічних пристроїв та систем

Сучасні технології експлуатації та діагностування енергетичних та пропульсивних комплексів суден

Рівень освіти “Молодший  бакалавр”
271.01 Річковий та морський транспорт (Судноводіння) – 1 курс Управління судном та морська практика_

Основи електротехніки, радіотехніки та електроніки

Нормативні документи в судноплавстві та управління якості

Навчально-плавальна практика

Навігація і лоція

МППЗС(Морські правила протидії зіткненню суден)

Морально-вольова та фізична підготовка

Вища та прикладна математика

Виробничо-плавальна практика

Будова та основи теорії судна та морехідні якості

Морехідна астрономія

Метеорологія та океанографія

Англійська  мова за професійним спрямуванням

Безпека життєдіяльності та медична допомога

271.01 Річковий та морський транспорт (Судноводіння) – 2 курс Управління судновим екіпажем, менеджмент морських ресурсів та охоронні заходи на судні

Тренажерна підготовка

Технологія перевезення вантажів та комерційна експлуатація судна

Практика несення штурманської вахти та управління ресурсами навігаційного містка

Навігація і лоція

Морально-вольова та фізична підготовка

Електро та радіонавігаційні прилади та системи

Автоматизовані комплекси судноводіння та електронно-картографічні системи

Використання РЛС та ЗАРП

Виробничо-плавальна практика

Глобальний морський зв’язок   для забезпечення безпеки мореплавства, пошуку та рятування

Забезпечення_навігаціної_безпеки_плавання

271.02 Річковий та морський транспорт (Експлуатація суднових енергетичних установок) – 1 курс Англійська мова за професійним спрямуванням

Нормативні документи в судноплавстві та управління якістю

Основи суднової енергетики та конструкції двигун

Фізика та технічна хімія за професійним спрямуванням

Технічна механіка

Основи термодинаміки

Основи матеріалознавства та технології матеріалів

Боротьба за живучість судна та виживання в екстремальних умовах

Несення вахти та охоронні заходи

Вища та прикладна математика

Практична підготовка

Безпека життєдіяльності та медична допомога

271.02 Річковий та морський транспорт (Експлуатація суднових енергетичних установок) – 2 курс Англійська мова за професійним спрямуванням

Основи автоматизації суднових енергетичних установок

Будова та основи теорії судна

Тренажерна підготовка

Суднові системи та пристрої

Суднові двигуни внутрішнього згорання та теорія використання робочіх речовин

Електротехніка та електрообладнання суден

271.04 Річковий та морський транспорт (Судноводіння на внутрішніх водних шляхах)  – 1курс Будова та основи теорії судна

Судноводіння на внутрішній водних шляхах та навігаційно-гідрографічне обладнання

Англійська мова за професійним спрямуванням

Українська мова за професійним спрямуванням

Технічна механіка

Технологічна практика

Суднова практика та управління річковими суднами

Безпека життєдіяльності та  медична допомога

Лоція внутрішніх водних шляхів

Навчально-плавальна практика

271.04 Річковий та морський транспорт (Судноводіння на внутрішніх водних шляхах)  – 2курс Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів

Суднові енергетичні та електроенергетичні комплекси_СВВВШ

Річкові інформаційні системи  та використання РЛС

Правила плавання внутрішніми водними шляхами

Метеорология внутрішніх водних шляхів

Суднові системи та пристрої

Автоматизовані комплекси судноводіння та електорнно-картографічні системи

Виробничо-плавальна практика

Тренажен.підготовка_СВВВШ

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Назва Посилання
Рівень “Перший бакалаврський” (бакалавр) Спеціальність 053 “Психологія” (“Практична психологія”, “Психологія бізнесу”) – 1 курс
Історія України та української культури Навчально-методичні матеріали
Іноземна мова за професійним спрямуванням Навчально-методичні матеріали
Українська мова за професійним спрямуванням Навчально-методичні матеріали
Сучасні інформаційні технології у психології Навчально-методичні матеріали
Вступ у спеціальність Навчально-методичні матеріали
Психологія розвитку Навчально-методичні матеріали
Загальна психологія з практикумом Навчально-методичні матеріали
Психофізіологія та психосоматика Навчально-методичні матеріали
Теорія ймовірності та математична статистика Навчально-методичні матеріали
Навчально-ознайомлювальна практика Навчально-методичні матеріали
Рівень “Перший бакалаврський” (бакалавр) Спеціальність 053 “Психологія” (“Практична психологія”, “Психологія бізнесу”) – 1 курс скорочена форма навчання
Вступ у спеціальність Навчально-методичні матеріали
Загальна психологія з практикумом Навчально-методичні матеріали
Іноземна мова за професійним спрямуванням Навчально-методичні матеріали
Історія України та української культури Навчально-методичні матеріали
Навчально-ознайомлювальна практика Навчально-методичні матеріали
Психологія розвитку Навчально-методичні матеріали
Психотехнології впливу Навчально-методичні матеріали
Психофізіологія та психосоматика Навчально-методичні матеріали
Українська мова за професійним спрямуванням Навчально-методичні матеріали
Філософія Навчально-методичні матеріали
Логіка Навчально-методичні матеріали
Психологія мотивації та професійного успіху Навчально-методичні матеріали

Рівень “Перший бакалаврський” (бакалавр)

Спеціальність 053 “Психологія” (“Практична психологія”, “Психологія бізнесу”) – 2 курс 

Філософія Навчально-методичні матеріали
Іноземна мова за професійним спрямуванням Навчально-методичні матеріали
Психологія конфлікту Навчально-методичні матеріали
Психотехнології впливу Навчально-методичні матеріали
Соціальна психологія Навчально-методичні матеріали
Основи психопрофілактики Навчально-методичні матеріали
Психодіагностика Навчально-методичні матеріали
Навчально-психодіагностична практика Навчально-методичні матеріали
Етика і естетика Навчально-методичні матеріали
Історія української державності Навчально-методичні матеріали
Логіка Навчально-методичні матеріали
Психологія мотивації та професійного успіху Навчально-методичні матеріали
Сімейне консультування (“Практична психологія”) Навчально-методичні матеріали
Диференціальна психологія (“Практична психологія”) Навчально-методичні матеріали
Психологія праці (“Психологія бізнесу”) Навчально-методичні матеріали
Психологія HR менеджменту (“Психологія бізнесу”) Навчально-методичні матеріали

Рівень “Перший бакалаврський” (бакалавр)

Спеціальність 053 “Психологія” (“Практична психологія” ) – 2 курс скорочена форма навчання

Історія психології Навчально-методичні матеріали
Психологія конфлікту Навчально-методичні матеріали
Соціальна психологія Навчально-методичні матеріали
Психологія розвитку  Навчально-методичні матеріали
Основи психопрофілактики Навчально-методичні матеріали
Психодіагностика Навчально-методичні матеріали
Навчально-психодіагностична практика Навчально-методичні матеріали
Виробнича психоконсультативна практика Навчально-методичні матеріали
Соціально-психологічний тренінг Навчально-методичні матеріали
Історія української державності Навчально-методичні матеріали
Етика і естетика Навчально-методичні матеріали
Аксіологія Навчально-методичні матеріали
Диференціальна психологія Навчально-методичні матеріали
Сімейне консультування Навчально-методичні матеріали

Рівень “Перший бакалаврський” (бакалавр)

Спеціальність 053 “Психологія” (“Практична психологія”, “Психологія бізнесу”) – 3 курс

 

Консультативна психологія Навчально-методичні матеріали
Основи інклюзивної освіти Навчально-методичні матеріали
Основи психотерапії Навчально-методичні матеріали
Методологія та методи психологічних досліджень Навчально-методичні матеріали
Патопсихологія Навчально-методичні матеріали
Психологія життєвих криз Навчально-методичні матеріали

Рівень “Перший бакалаврський” (бакалавр)

Спеціальність 053 “Психологія” (“Практична психологія”, “Психологія бізнесу”) – 3 курс скорочена форма навчання

Віктимологія Навчально-методичні матеріали
Консультативна психологія Навчально-методичні матеріали
Основи інклюзивної освіти Навчально-методичні матеріали
Основи клінічної психології Навчально-методичні матеріали
Основи психокорекції Навчально-методичні матеріали
Основи психотерапії Навчально-методичні матеріали
Реабілітаційна психологія Навчально-методичні матеріали
Виробнича психокорекційна практика Навчально-методичні матеріали
Арт-методи у консультуванні  Навчально-методичні матеріали
Тренінг особистісного зростання  Навчально-методичні матеріали
Психологія сексуальності  Навчально-методичні матеріали
Робота психолога з клієнтами різного віку  Навчально-методичні матеріали
Позитивна психотерапія (“Практична психологія”) Навчальнро-методичні матеріали
Психологія ділового спілкування  (“Психологія бізнесу”) Навчально-методичні матеріали
Психологічна допомога при ПТСР (“Практична психологія”) Навчально-методичні матеріали
Психологічний супровід в організаціях (“Психологія бізнесу”) Навчально-методичні матеріали

Рівень “Перший бакалаврський” (бакалавр)

Спеціальність 053 “Психологія” (“Практична психологія”, “Психологія бізнесу”) – 4 курс

Основи психокорекції Навчально-методичні матеріали
Реабілітаційна психологія Навчально-методичні матеріали
Основи клінічної психології Навчально-методичні матеріали
Віктимологія Навчально-методичні матеріали
Виробнича психокорекційна практика Навчально-методичні матеріали
Рівень “Третій науковий (доктор філософії)”
271.01 Річковий та морський транспорт (доктор філософії) – 1 курс  
Філософія сучасної науки і техніки Філософія_сучасної_науки_і_техніки_підручник
Методологія наукових досліджень Методологія_наукових_досліджень_конспект_лекцій
Етичний кодекс вченого Етичний_кодекс_вченого_опорний_конспект_лекцій
Організація трансферу знань Організація_трансферу_знань_опорний_конспект_лекцій
Комплексна теорія водного транспорту Комплексна_теорія_водного_транспорту_конспект_лекцій
Інформаційні технології у науковій діяльності Інформаційні_технології_в_науковій_діяльності
Інноваційні методи викладання у вищій школі Інноваційні_методи_викладання_у_вищій_школі__конспект_лекцій
Академічна англійська мова Академічна_англійська_мова_методичні рекомендації

Академічна_англійська_мова_план для аспірантів

Технічна експлуатація, обслуговування, діагностика та ремонт засобів водного транспорту Експлуатація_та_ремонт_ЗВТ_навчально-метод.посібник
Рівень “Третій науковий (доктор філософії)”
271.01 Річковий та морський транспорт (доктор філософії) – 2 курс
 
Методи управління маневровими характеристиками суден Методи управління маневровими характеристиками суден_конспект_лекцій
Академічна англійська мова Академічна_англійська_мова_методичні рекомендації

Академічна_англійська_мова_план для аспірантів

Експлуатація та  інфраструктура водного транспорту Експлуатація_інфраструктура_ВТ_навчально-метод.посібник
Сучасне обладнання водного транспорту Сучасне обладнання водного транспорту_конспектлекцій
Автоматизація процесів управління та прийняття рішень в навігації та управління судном Автоматизація процесів управління та прийняття рішень в навігації та управління судном_конспект_лекцій
Інформаційні системи моніторингу засобів транспорту Навчально-методичні матеріали
Експлуатація та ремонт загальносуднових та енергомеханічних пристроїв та систем Експлуатація та ремонт_ЗЕПС_навчальний_посібник
Сучасні технології експлуатації та діагностування енергетичних та пропульсивних комплексів суден Сучасні_технології_експлуатації_комплексів_суден_Навчально-методичний_посібник
Рівень освіти “Молодший  бакалавр”
271.01 Річковий та морський транспорт (Судноводіння) – 1 курс
Нормативні документи в судноплавстві та управління якості Навчально-методичні матеріали
Навчально-плавальна практика Навчально-методичні матеріали
Навігація і лоція Навчально-методичні матеріали
МППЗС(Морські правила протидії зіткненню суден) Навчально-методичні матеріали
Морально-вольова та фізична підготовка Навчально-методичні матеріали
Вища та прикладна математика Навчально-методичні матеріали
Виробничо-плавальна практика Навчально-методичні матеріали
Будова та основи теорії судна та морехідні якості Навчально-методичні матеріали
Морехідна астрономія Навчально-методичні матеріали
Метеорологія та океанографія Навчально-методичні матеріали
Англійська мова за професійним спрямуванням Навчально-методичні матеріали
Безпека життєдіяльності та медична допомога Навчально-методичні матеріали
Управління судном та морська практика Навчально-методичні матеріали
Основи електротехніки, радіотехніки та електроніки Навчально-методичні матеріали
Рівень освіти “Молодший  бакалавр”
271.01 Річковий та морський транспорт (Судноводіння) – 2 курс
Тренажерна підготовка Навчально-методичні матеріали
Глобальний морський звязок для забезпечення безпеки мореплавства, пошуку та рятування Навчально-методичні матеріали
Автоматизовані комплекси судноводіння та електронно-картографічні системи Навчально-методичні матеріали
Морально-вольова та фізична підготовка Навчально-методичні матеріали
Виробничо-плавальна практика Навчально-методичні матеріали
Забезпечення навігаційної безпеки плавання Навчально-методичні матеріали
Використання РЛС та ЗАРП Навчально-методичні матеріали
Електро та радіонавігаційні прилади та системи Навчально-методичні матеріали
Практика несення штурманської вахти та управління ресурсами навігаційного містка Навчально-методичні матеріали
Навігація і лоція Навчально-методичні матеріали
Технологія перевезення вантажів та комерційна експлуатація судна Навчально-методичні матеріали
Управління судновим екіпажем, менеджмент морських ресурсів та охоронні заходи на судні Навчально-методичні матеріали
Рівень освіти “Молодший  бакалавр”
271.01 Річковий та морський транспорт (Судноводіння на внутрішніх водних шляхах) – 1 курс
Лоція внутрішніх водних шляхів Навчально-методичні матеріали
Будова та основи теорії судна Навчально-методичні матеріали
Судноводіння на внутрішніх водних шляхах та навігаційно-гідрографічне обладнання Навчально-методичні матеріали
Аннлійська мова за професійним спрямуванням Навчально-методичні матеріали
Навчально-плавальна практика Навчально-методичні матеріали
Технічна механіка Навчально-методичні матеріали
Технологічна механіка Навчально-методичні матеріали
Безпека життєдіяльності та медична допомога Навчально-методичні матеріали
Суднова практика та управління річковими суднами Навчально-методичні матеріали
Українська мова за професійним спрямуванням Навчально-методичні матеріали
Рівень освіти “Молодший  бакалавр”
271.01 Річковий та морський транспорт (Судноводіння на внутрішніх водних шляхах) – 2 курс
Правила плавання на внутрішніх водних шляхах Навчально-методичні матеріали
Суднові енергетичні та електроенергетичні комплекси Навчально-методичні матеріали
Метеорологія на внутрішніх водних шляхах Навчально-методичні матеріали
Виробничо-плавальна практика Навчально-методичні матеріали
Технічне обслуговування та ремонт суднових засобів Навчально-методичні матеріали
Тренажерна підготовка Навчально-методичні матеріали
Суднові системи та пристрої Навчально-методичні матеріали
Річкові інформаційні системи та використання РЛС Навчально-методичні матеріали
Автоматизовані комплекси судноводіння та електро-картографічні системи Навчально-методичні матеріали
Написати листа