Освітні програми

Освітні програми

Перелік освітніх програм

Спеціальність Назва освітньої програми / рівень вищої освіти
053 Психологія ОПП Психологія морського бізнесу

ОПП Психологія бізнесу

ОПП Практична психологія

271 Річковий та морський транспорт ОПП Навігація та управління морськими суднами (судноводіння) – магістр

ОПП Експлуатація технічних систем на водному транспорті – магістр

271 Річковий та морський транспорт ОНП_Річковий та морський транспорт (доктор філософії)
271.01 Річковий та морський транспорт (Навігація і управління морськими суднами) ОПП Судноводіння – молодший бакалавр (Введено в дію 1 вересня 2020 року)

ОПП Навігація та управління морськими суднами (судноводіння) – бакалавр

ОПП Судноводіння на суднах внутрішнього та змішаного плавання – бакалавр

271.02 Річковий та морський транспорт (Управління судновими технічними системами і комплексами) ОПП Експлуатація суднових енергетичних установок – молодший бакалавр (Введено в дію 1 вересня 2020 року)

ОПП Управління судновими технічними системами та комплексами (експлуатація суднових енергетичних установок) – бакалавр (Введено в дію 1 вересня 2020 року)

271.04. Річковий та морський  транспорт (Судноводіння на внутрішніх водних шляхах) ОПП Судноводіння на внутрішніх водних шляхах – молодший бакалавр

Робочі програми навчальних дисциплін

Спеціальність/курс Назви предметів/робочі навчальні програми
Рівень освіти “Третій науковий (доктор філософії)”
271.01 Річковий та морський транспорт (доктор філософії) – 1 курс Філософія сучасної науки і техніки

Тех. експлуатація та ремонт засобів водного транспорту

Організація трансферу знань

Методологія наукових досліджень

Комплексна теорія водного транспорту

Етичний кодекс вченого

Академічна англійська мова

Інформаційні технології в науковій діяльності

Інноваційні методи викладання у вищій школі

271.01 Річковий та морський транспорт (доктор філософії) – 2 курс Академічна англійська мова

Методи управління маневровими характеристиками суден

Сілабуси

Спеціальність/курс Назви предметів/сілабуси
Рівень освіти “Третій науковий (доктор філософії)” 
271.01 Річковий та морський транспорт (доктор філософії) – 2 курс Експлуатація та інфраструктура водного транспорту

Інноваційні технології в судноводінні

Управління робочими процесами суднових енергетичних систем і комплексів

Сучасне обладнання водного транспорту

Автоматизація процесів управління та прийняття рішень в навігації та управління судном

Інформаційні системи моніторингу засобів транспорту

Експлуатація та ремонт загальносуднових та енергомеханічних пристроїв та систем

Сучасні технології експлуатації та діагностування енергетичних та пропульсивних комплексів суден

Рівень освіти “Молодший  бакалавр”
271.01 Річковий та морський транспорт (Судноводіння) – 1 курс Управління судном та морська практика_

Основи електротехніки, радіотехніки та електроніки

Нормативні документи в судноплавстві та управління якості

Навчально-плавальна практика

Навігація і лоція

МППЗС(Морські правила протидії зіткненню суден)

Морально-вольова та фізична підготовка

Вища та прикладна математика

Виробничо-плавальна практика

Будова та основи теорії судна та морехідні якості

Морехідна астрономія

Метеорологія та океанографія

Англійська  мова за професійним спрямуванням

Безпека життєдіяльності та медична допомога

271.01 Річковий та морський транспорт (Судноводіння) – 2 курс Управління судновим екіпажем, менеджмент морських ресурсів та охоронні заходи на судні

Тренажерна підготовка

Технологія перевезення вантажів та комерційна експлуатація судна

Практика несення штурманської вахти та управління ресурсами навігаційного містка

Навігація і лоція

Морально-вольова та фізична підготовка

Електро та радіонавігаційні прилади та системи

Автоматизовані комплекси судноводіння та електронно-картографічні системи

Використання РЛС та ЗАРП

Виробничо-плавальна практика

Глобальний морський зв’язок   для забезпечення безпеки мореплавства, пошуку та рятування

Забезпечення_навігаціної_безпеки_плавання

271.02 Річковий та морський транспорт (Експлуатація суднових енергетичних установок) – 1 курс Англійська мова за професійним спрямуванням

Нормативні документи в судноплавстві та управління якістю

Основи суднової енергетики та конструкції двигун

Фізика та технічна хімія за професійним спрямуванням

Технічна механіка

Основи термодинаміки

Основи матеріалознавства та технології матеріалів

Боротьба за живучість судна та виживання в екстремальних умовах

Несення вахти та охоронні заходи

Вища та прикладна математика

Практична підготовка

Безпека життєдіяльності та медична допомога

271.02 Річковий та морський транспорт (Експлуатація суднових енергетичних установок) – 2 курс Англійська мова за професійним спрямуванням

Основи автоматизації суднових енергетичних установок

Будова та основи теорії судна

Тренажерна підготовка

Суднові системи та пристрої

Суднові двигуни внутрішнього згорання та теорія використання робочіх речовин

Електротехніка та електрообладнання суден

271.04 Річковий та морський транспорт (Судноводіння на внутрішніх водних шляхах)  – 1курс Будова та основи теорії судна

Судноводіння на внутрішній водних шляхах та навігаційно-гідрографічне обладнання

Англійська мова за професійним спрямуванням

Українська мова за професійним спрямуванням

Технічна механіка

Технологічна практика

Суднова практика та управління річковими суднами

Безпека життєдіяльності та  медична допомога

Лоція внутрішніх водних шляхів

Навчально-плавальна практика

271.04 Річковий та морський транспорт (Судноводіння на внутрішніх водних шляхах)  – 2курс Технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів

Суднові енергетичні та електроенергетичні комплекси_СВВВШ

Річкові інформаційні системи  та використання РЛС

Правила плавання внутрішніми водними шляхами

Метеорология внутрішніх водних шляхів

Суднові системи та пристрої

Автоматизовані комплекси судноводіння та електорнно-картографічні системи

Виробничо-плавальна практика

Тренажен.підготовка_СВВВШ

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Назва Посилання
Рівень “Третій науковий (доктор філософії)”
271.01 Річковий та морський транспорт (доктор філософії) – 1 курс  
Філософія сучасної науки і техніки Філософія_сучасної_науки_і_техніки_підручник
Методологія наукових досліджень Методологія_наукових_досліджень_конспект_лекцій
Етичний кодекс вченого Етичний_кодекс_вченого_опорний_конспект_лекцій
Організація трансферу знань Організація_трансферу_знань_опорний_конспект_лекцій
Комплексна теорія водного транспорту Комплексна_теорія_водного_транспорту_конспект_лекцій
Інформаційні технології у науковій діяльності Інформаційні_технології_в_науковій_діяльності
Інноваційні методи викладання у вищій школі Інноваційні_методи_викладання_у_вищій_школі__конспект_лекцій
Академічна англійська мова Академічна_англійська_мова_методичні рекомендації

Академічна_англійська_мова_план для аспірантів

Технічна експлуатація, обслуговування, діагностика та ремонт засобів водного транспорту Експлуатація_та_ремонт_ЗВТ_навчально-метод.посібник
Рівень “Третій науковий (доктор філософії)”
271.01 Річковий та морський транспорт (доктор філософії) – 2 курс
 
Методи управління маневровими характеристиками суден Методи управління маневровими характеристиками суден_конспект_лекцій
Академічна англійська мова Академічна_англійська_мова_методичні рекомендації

Академічна_англійська_мова_план для аспірантів

Експлуатація та  інфраструктура водного транспорту Експлуатація_інфраструктура_ВТ_навчально-метод.посібник
Сучасне обладнання водного транспорту Сучасне обладнання водного транспорту_конспектлекцій
Автоматизація процесів управління та прийняття рішень в навігації та управління судном Автоматизація процесів управління та прийняття рішень в навігації та управління судном_конспект_лекцій
Інформаційні системи моніторингу засобів транспорту Навчально-методичні матеріали
Експлуатація та ремонт загальносуднових та енергомеханічних пристроїв та систем Експлуатація та ремонт_ЗЕПС_навчальний_посібник
Сучасні технології експлуатації та діагностування енергетичних та пропульсивних комплексів суден Сучасні_технології_експлуатації_комплексів_суден_Навчально-методичний_посібник
Рівень освіти “Молодший  бакалавр”
271.01 Річковий та морський транспорт (Судноводіння) – 1 курс
Нормативні документи в судноплавстві та управління якості Навчально-методичні матеріали
Навчально-плавальна практика Навчально-методичні матеріали
Навігація і лоція Навчально-методичні матеріали
МППЗС(Морські правила протидії зіткненню суден) Навчально-методичні матеріали
Морально-вольова та фізична підготовка Навчально-методичні матеріали
Вища та прикладна математика Навчально-методичні матеріали
Виробничо-плавальна практика Навчально-методичні матеріали
Будова та основи теорії судна та морехідні якості Навчально-методичні матеріали
Морехідна астрономія Навчально-методичні матеріали
Метеорологія та океанографія Навчально-методичні матеріали
Англійська мова за професійним спрямуванням Навчально-методичні матеріали
Безпека життєдіяльності та медична допомога Навчально-методичні матеріали
Управління судном та морська практика Навчально-методичні матеріали
Основи електротехніки, радіотехніки та електроніки Навчально-методичні матеріали
Рівень освіти “Молодший  бакалавр”
271.01 Річковий та морський транспорт (Судноводіння) – 2 курс
Тренажерна підготовка Навчально-методичні матеріали
Глобальний морський звязок для забезпечення безпеки мореплавства, пошуку та рятування Навчально-методичні матеріали
Автоматизовані комплекси судноводіння та електронно-картографічні системи Навчально-методичні матеріали
Морально-вольова та фізична підготовка Навчально-методичні матеріали
Виробничо-плавальна практика Навчально-методичні матеріали
Забезпечення навігаційної безпеки плавання Навчально-методичні матеріали
Використання РЛС та ЗАРП Навчально-методичні матеріали
Електро та радіонавігаційні прилади та системи Навчально-методичні матеріали
Практика несення штурманської вахти та управління ресурсами навігаційного містка Навчально-методичні матеріали
Навігація і лоція Навчально-методичні матеріали
Технологія перевезення вантажів та комерційна експлуатація судна Навчально-методичні матеріали
Управління судновим екіпажем, менеджмент морських ресурсів та охоронні заходи на судні Навчально-методичні матеріали
Рівень освіти “Молодший  бакалавр”
271.01 Річковий та морський транспорт (Судноводіння на внутрішніх водних шляхах) – 1 курс
Лоція внутрішніх водних шляхів Навчально-методичні матеріали
Будова та основи теорії судна Навчально-методичні матеріали
Судноводіння на внутрішніх водних шляхах та навігаційно-гідрографічне обладнання Навчально-методичні матеріали
Аннлійська мова за професійним спрямуванням Навчально-методичні матеріали
Навчально-плавальна практика Навчально-методичні матеріали
Технічна механіка Навчально-методичні матеріали
Технологічна механіка Навчально-методичні матеріали
Безпека життєдіяльності та медична допомога Навчально-методичні матеріали
Суднова практика та управління річковими суднами Навчально-методичні матеріали
Українська мова за професійним спрямуванням Навчально-методичні матеріали
Рівень освіти “Молодший  бакалавр”
271.01 Річковий та морський транспорт (Судноводіння на внутрішніх водних шляхах) – 2 курс
Правила плавання на внутрішніх водних шляхах Навчально-методичні матеріали
Суднові енергетичні та електроенергетичні комплекси Навчально-методичні матеріали
Метеорологія на внутрішніх водних шляхах Навчально-методичні матеріали
Виробничо-плавальна практика Навчально-методичні матеріали
Технічне обслуговування та ремонт суднових засобів Навчально-методичні матеріали
Тренажерна підготовка Навчально-методичні матеріали
Суднові системи та пристрої Навчально-методичні матеріали
Річкові інформаційні системи та використання РЛС Навчально-методичні матеріали
Автоматизовані комплекси судноводіння та електро-картографічні системи Навчально-методичні матеріали
Написати листа