Наука

Наука
Про науку
Наукова школа
Наукові гуртки
Phd підготовка
Спеціалізовані вчені ради
Конференції, семінари, круглі столи
Наукові видання
Новини та корисні посилання
Контакти
Про науку

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Конашевича-Сагайдачного є флагманом підготовки багатьох поколінь фахівців морського транспорту, зі стін якого щорічно виходять фахівці найвищого класу, як для України так і для зарубіжних країн. На сьогоднішній день, на 2 факультетах Інституту викладає 60 кандидатів наук та 8 докторів наук. За період існування інституту було виконано більше 10 досліджень і розробок, значна частина яких була опублікована у вигляді монографій, наукових статей і впроваджувалася у виробництво. Велика робота проводиться з підприємствами водного транспорту, пароплавствами, портами, крінговими компаніями і судноремонтними заводами. За період існування КІВТ постійно розширювався спектр напрямків, кількість та обсяги науково-дослідних робіт. В інституті функціонує два факультети:  факультет судноводіння та факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті.

Одним із пріоритетних напрямів розвитку інституту є діяльність, спрямована на поглиблення наукових, навчальних та творчих зв’язків, а також забезпечує узгодження тем науково-дослідницьких робіт студентів і керівництво індивідуальним науковим пошуком з боку викладачів Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Конашевича-Сагайдачного.

Науково-дослідна робота студентів КІВТ у межах навчального плану є обов’язковою для кожного студента та охоплює майже всі форми навчальної роботи, а саме:

 • написання наукових рефератів з конкретної теми в процесі вивчення фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін,
 • виконання лабораторних робіт, самостійних завдань, контрольних, що містять елементи проблемного пошуку,
 • робота студентів за індивідуальним планом навчання, виконання завдань дослідницького характеру та підготовка та захисту маістерських робіт.

Студенти активно залучаються до прикладних розробок Stakeholders, приймають участь в галузевих олімпіадах, семінарах, тренінгах, змаганнях.

Одним із видів науково-дослідної діяльності в Київському інституті водного транспорту імені гетьмана Конашевича-Сагайдачного є виконання науково-дослідних робіт в межах кафедральної тематики зареєстрованих в УкрІНТІ Кафедра судноводіння та керування судном:

 • «Розробка методів запобігання зіткнення суден для підвищення безпеки судноплавства на основі формалізації навігаційних ситуацій» № ДР 0119U103754. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Тимощук Олена Миколаївна;
 • «Розроблення концепції баржевозних перевезень в басейні Чорного моря між прилеглими річковими системами» №  ДР 0120U102928. Науковий керівник Сьомін Олексій Анатолійович, канидат технічник наук, доцент.

На факультеті експлуатації технічних систем на водному транспорті діють сучасні тренажери з відповідними сертифікатами модулювання роботи суден з двигуном внутрішнього згоряння та з газотурбінним двигуном. Факультет судноводіння має лабораторії:

 • Лабораторія «Технічних систем Судноводіння» (Лабораторія «ТСС»);
 • Лабораторія «Радіолокаційних систем та Систем автоматизованої радіолокаційної прокладки» (Лабораторія «РЛС і САРП»);
 • Лабораторія «Комп’ютерно-тренажерна для НІС з ЕК (Навігаційно-інформаційна система з Електронними картами),
 • РЛС (Радіолокаційних систем) і САРП (Система автоматизованої радіолокаційної прокладки)».
Наукова школа

З 2021 року в Київському інституті водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного діє наукова школа “Інновації водного транспорту”

Напрям наукової школи – «Інновації водного транспорту»

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації – 27 “Транспорт”

Загальні відомості про школу:

Керівник – Тимощук Олена Миколаївна, директор Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, доктор технічних наук, професор кафедри судоводіння та керування судном ДУІТ, професор, дійсний член асоціаціїї слов’янських професорів, член-кореспондент  Транспортної Академії України, яка є провідним вченим в галузі морського та річкового транспорту.

Наукова школа створена та існує з 2016 року при кафедрі Судноводіння та керування судном.

Основні напрямки наукової діяльності наукової школи наступні:

– Розроблення теоретичних основ підвищення ефективності  виробництва, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та відновлення засобів річкового та морського транспорту.

– Дослідження системних властивостей засобів річкового та морського транспорту в різноманітних умовах експлуатації умовах експлуатації: надійність, безвідмовність, довговічність, паливна економічність, ремонтна придатність, безпека використання, екологічність, ергономічність, естетичність і методи їх оптимізації.

– Створення наукових основ і методів розрахунку параметрів і управління ресурсом, надійністю та технічним станом засобів транспорту, розроблення методів підвищення ефективності експлуатації засобів транспорту та їх функціональних систем, обладнання та засобів забезпечення їх працездатності.

– Розроблення методів і технічних засобів автоматизації та комп’ютеризації процесів експлуатації, технічного обслуговування та ремонту,  удосконалення організації, методів, засобів підвищення зносостійкості та ресурсу деталей, вузлів, агрегатів засобів транспорту в технологіях ремонту.

– Дослідження, розроблення та прогнозування методів удосконалення тактико-технічних і експлуатаційних характеристик засобів транспорту, обґрунтування експлуатаційних вимог до їх ремонтопридатності та технологічності обслуговування, підвищення ефективності контролю технічного стану транспортної техніки,  встановлення закономірностей змінювання параметрів технічного стану у процесі експлуатації, впровадження методів і засобів діагностування та прогнозування технічного стану засобів транспорту,  що забезпечують високу ефективність їх використання та надійність роботи.

– Дослідження закономірностей процесів навігації й управління рухом судна, розроблення методів і засобів оптимального управління рухом і орієнтації засобів річкового та морського транспорту, у тому числі, у локально обмеженому  просторі.

– Розроблення теоретичних засад й основ побудови систем і алгоритмів обробки сигналів для ефективного виявлення об’єктів, підвищення точності та надійності інформації про параметри руху, стан об’єктів спостереження, розпізнавання об’єктів.

– Розроблення методологічних основ та принципів побудови систем виявлення, спостереження та розпізнавання засобів річкового та морського транспорту у локально обмеженому просторі, у різних діапазонах електромагнітних і акустичних коливань на засадах активної, напівактивної, пасивної, первинної та вторинної локації, однопозиційних і багатопозиційних локаційних і навігаційних систем.

– Дослідження методів проектування й експлуатації систем навігації в різних умовах експлуатації, засобів навігаційного обслуговування й управління рухом, підвищення їхньої точності, цілісності, надійності й експлуатаційної готовності.

– Дослідження методів підвищення ефективності процесів навігації й управління рухом засобів річкового та морського транспорту, дослідження та розроблення методів виводу рухомих об’єктів у локально обмеженому просторі з визначеними просторово-часовими координатами, а також принципів прийняття рішень за допомогою навігаційних систем і систем спостереження.

 

Якісний склад наукової школи

 • Тимощук Олена Миколаївна – доктор технічних наук, професор
 • Богомья Володимир Іванович – доктор технічних наук, професор
 • Майборода Олександр Миколайович – доктор технічних наук, професор
 • Дубинець Олександр Іванович – доктор технічних наук, професор
 • Кулик Микола Сергійович – доктор технічних наук, професор
 • Дерепа Анатолій Войткович – доктор технічних наук, професор
 • Тихонов Ілля Валентинович – доктор технічних наук, с.н.с.
 • Кучерук Галина Юріївна – доктор економічних наук, професор
 • Тараненко Сергій Володимирович – кандидат технічних наук, доцент
 • Лопатюк Світлана Петррвна – – кандидат технічних наук, доцент
 • Давидов Володимир Семенович – кандидат технічних наук, доцент
 • Клочков Юрій Петрович – кандидат економічних наук, доцент
 • Доронін Володимир Васильович – кандидат технічних наук, доцент
 • Маранов Олександр Вікторович – кандидат технічних наук, доцент
 • Мельник Ольга Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент
 • Сьомін Олексій Анатолійович – кандидат технічних наук, доцент
 • Ганношина Ірина Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент
 • Чередник Володимир Миколайович – кандидат технічних наук, старший
 • викладач
 • Гуренкова Ольга Володмирівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Завітаєв Валентин Леонідович – кандидат економічних наук, доцент
 • Масік Ігор Петрович – кандидат технічних наук, доцент
 • Трофименко Ірина Валеріївна – кандидат технічних наук, старший
 • викладач
 • Лерніченко Катерина Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент
 • Скляренко Інна Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Левченко Ольга Вікторівна – кандидат економічних наук
 • Єлєазаров Олександр Петрович – кандидат юридичних наук, доцент
 • Алейніков Владислав Михайлович – доктор філософії
 • Алєйніков Михайло Владиславович – доктор філософії
 • Коломієць Оксана Михайлівна – доктор філософії
 • Зазірний Андрій Андрійович – доктор філософії
 • Бойко Анна Дмитріївна – здобувач 3 рівня вищої освіти

Кількісний склад наукової школи (осіб) – 31 особа

Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб):

 • докторів наук – 8
 • кандидатів наук –18
 • доктор філософії 4
 • здобувачі – 1

Характеристика наявності експериментальної бази

 

п/п

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету Найменування обладнання, устаткування
1 Навчальна лабораторія «Радіолокаційних станцій. Радіолокаційний тренажер по розходженню суден NMS-90»

 

 Радіолокаційний тренажер NMS-90

 

2 Навчальна лабораторія «Технічних засобів судноводіння»

 

Тренажери:

 

– РЛС/ЗАРП/ЕКНІС/Навігаційних задач

– Засоби автоматичної радіолокаційної прокладки (ЗАРП);

– Навігаційний місток судна.

 

 

3 Навчальна лабораторія «Технічних систем судноводіння»

 

– Тренажер ГМССБ «МСМ – 2004»

– Автоматична ідентифікаційна система (АІС) виготовлювач Транзас типа М-3:

– Картографічна система ECDIS Transas NS4000

– Програмно-апаратний комплекс для вирішення завдань супутникової навігації з визначення місця розташування і оцінці

– РЛС/ЗАРП/ЕКНІС/Навігаційних задач

– Програмно – апаратний комплекс для рішення задач супутникової навігації системи GPS, ГЛОНАСС, Galileo

 

4 Навчальна лабораторія «Електро та радіолокаційних приборів»

 

– Тренажер Глобальний морський зв’язок у разі лиха та для забезпечення безпеки «МСМ – 2004»

– Судновий радар з підтримкою електронних карт виготовлювач ЦНДІ Навігації і управління

– Приймач глобальної навігаційної супутникової системи (GPS) FurunoGP – 150

– Компас гіроскопічний  «Амур», «Вега»

– Лаг МГЛ – 25, ІЕЛ 2М1

– Навігаційний ехолот НЕЛ – 10, «Кубань»,НЕЛ-5

– Магнітний компас ГУ- 127, КМ100,

– Пеленгатор Коврайского

Радіолокатор Р722-2, «Донець-2», «Міус», «Наяда», «Печора»

– Радіостанція «Кама-С», «Кама-Р», «Рейд-1»,

 

 

 

5 Навчальна лабораторія «Технічні засоби судноводіння»

 

Лабораторія використовується для проведення практичних занять  і виконання курсових та розрахунково-графічних робіт з дисциплін:  «Лоція внутрішніх водних шляхів», «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах та річкові інформаційні системи», «Суднова практика та управління річковими суднами», «Навігаційно-гідрографічне обладнання водних шляхів та акваторій», «Тренажерна підготовка», «Автоматизовані комплекси судноводіння та електронно-картографічні системи», «Інфраструктура водного транспорту», «Управління та організація роботи флоту і портів», «Технологія перевезення вантажів і комерційна експлуатація флоту»

 

6. Матеріально-технічна база кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням та гуманітарних дисциплін

 

– Персональні комп’ютераи  – 9 од.

– Екран Плазма – 2 од.

– Білі маркерні дошки – 2 од.

– Принтери – 2 од.

– Проектор View Sonic PJD S251 – 1од.

– Екран Sopar Wall Professional Spring white -1од.

– Акустична система MICROLABM111 – 1од.

 

7. Клас маневрування суден та радіолокаційної прокладки

 

– штурманські столи для навігаційної та радіолокаційної прокладки – 17 шт.;

– мультімедійний проектор зі з’ємним екраном;

– графо проектор «ЛИТЕР 1250»;

– наочні посібники (інформаційні плакати та стенди

 

8. Лабораторія судноводіння

 

 – тренажер «Швидкісної прокладки курсу» (робоче місце інструктора та 12 робочих місць);

– штурманські столи для навігаційної прокладки – 14 шт.;

– мультімедійний проектор зі з’ємним екраном;

– графо проектор «ЗМ 1720»;

– наочні посібники (інформаційні плакати та стенди) – 13 шт.

Інструменти та навчальні посібники:

– штурманське приладдя (паралельні лінійки, транспортири, циркулі-вимірювачі, олівці) – 15 комплектів;

– паперові навігаційні карти: №3205 – 150 штук; №3206 – 150 штук; №3207 – 150 штук;

– протрактор – 8 штук;

 

9 Лабораторія морехідної астрономії, метеорології та океанографії суден NMS-90»

 

– штурманські столи для навігаційної прокладки – 9 шт.;

– мультімедійний проектор зі з’ємним екраном;

– LED телевізор Ergo 43 дюймів;

– обладнані робочі місця для проведення занять з використанням комп’ютерних програм – 6 шт.

– наочні посібники (інформаційні плакати та стенди) – 6 шт.

Інструменти та навчальні посібники:

– штурманське приладдя (паралельні лінійки, транспортири, циркулі-вимірювачі, олівці) – 15 комплектів;

– зірковий глобус;

-навігаційні секстани – 3 шт.;

– Таблиця припливів – 10 шт.

 

10 Тренажер NAVI-SAILOR ECDIS 2000/3000

 

 

Тренажер використовується для підготовки судноводіїв з використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем і пов’язаних з ними навігаційних систем, що полегшують процес прийняття рішень, для забезпечення безпеки судноплавства.

 

 

11. Тренажер NT Pro 3000

 

 

Тренажер використовується для:

– підготовки судноводіїв рівня експлуатації із судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційної прокладки та використання ЗАРП шляхом отримання ними знань, розуміння та професійних навичок;

– підготовки судноводіїв рівня управління із судноводіння з використанням радіолокатора, радіолокаційної прокладки, ЗАРП, з роботи в колективі на містку, з пошуку і рятування

 

 

12. Тренажер NT Pro 4000

 

Використовується для підготовки судноводіїв з метою: вивчення, відновлення та закріплення навичок з використання всього комплексу радіо- і електронавігаційного обладнання ходового навігаційного містка, інформаційних навігаційних систем та органів керування судна, яке моделюється, для забезпечення безпечного плавання судна в будь-яких умовах; відпрацювання роботи в колективі на містку; підготовки до несення ходової навігаційної вахти в умовах інтенсивного судноплавства і умовах обмеженого району плавання як у денних, так і в нічних умовах, а також у складних погодних умовах та при обмеженій видимості; підготовки з маневрування та управління судном у будь-яких умовах під час плавання в районах з системами розподілу руху та районах, плавання в яких контролюється службами управління рухом суден, а також поблизу таких районів; відпрацювання несення ходової вахти в складних навігаційних і аварійних ситуаціях, а також придбання навичок щодо взаємодії із рятувально-координаційними центрами і береговими службами, задіяними в аварійних ситуаціях; відпрацювання несення ходової вахти під час лоцманської проводки, швартових операцій з буксирами чи без буксирів за різних умов вітру, течії та припливу і при постановці судна на якір та зніманні з якоря у будь-яких умовах; підготовки судноводіїв з управління великими суднами і суднами з незвичайними маневреними характеристиками; оцінки компетентності судноводіїв

 

 

При веденні наукової діяльності школи з метою розширення можливостей наукових досліджень проводиться тісна співпраця КІВТ та науковців школи з кріінговими компаніями, проведення наукових семінарів і круглих столів та багатьма іншими організаціями, що дозволяє розширити спектр та полігон досліджень й додатково використовувати лабораторну базу та можливості відповідних структур.

 1. Найбільш вагомі результати за останні 5 років:

– розробка наукових тем та створення науково-технічної продукції;

– налагодження наукових та академічних зав’язків із науковцями інших вітчизняних та закордонних навчальних і наукових закладів;

– розробка освітніх програм та отримання ліцензій і сертифікатів акредитації підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії за спеціальностями 271 – морський та річковий транспорт;

– розробка нових навчальних дисциплін для магістрів, докторів філософії ДУІТ;

– впровадження у навчальний процес освітньо-наукових інновацій з використанням засобів Moodle, Google Classroom;

– збільшення кількості наукових публікацій у виданнях, що індексуються в науко-метричних базах (у тому числі Scopus та Web of Science);

– зростання участі в міжнародних наукових конференціях;

– залучення перспективних студентів до наукової діяльності, підготовка студентських наукових публікацій та участь студентів у конференціях та всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

 1. Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 5 років:

– рецензування наукових робіт та публікацій інших дослідників;

– впровадження в навчальний процес нових навчальних дисциплін для магістрів, докторів філософії ДУІТ;

– підготовка та захист 1 докторської та 7 кандидатських дисертацій.

 1. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою

Кількість докторів і кандидатів, підготовлених за останні 5 років – 17;

Кількість патентів, свідоцтв авторського права, отриманих протягом останніх 5 років – 15;

Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за останні 5 років – 10.

Наукові гуртки

Кафедра суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації

 Назва гуртка: СУДНОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ

Керівник: доц. Чередник Володимир Миколайович, канд. техн. наук

Структура: Керівник гуртка, староста гуртка, члени гуртка

Мета: виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, поглиблене вивчення студентами технічних наук, зокрема, у контексті галузевого застосування, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем відповідної галузі наук, розширення загального і професійного світогляду.

Завдання:

– сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів з відповідної спеціалізації;

– організація науково-дослідної роботи студентів;

– створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;

– залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;

– сприяння участі студентів у міжнародних проектах, програмах навчання і стажування за кордоном;

– апробація результатів науково-дослідної роботи студентів на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових виданнях;

– налагодження зв’язків з іншими студентськими науковими організаціями, об’єднаннями, установами на міжнародному, всеукраїнському та регіональному рівнях.

 Наукові досягнення: Члени студентського наукового гуртка «Суднові енергетичні установки» регулярно приймають участь у щорічних олімпіадах ДУІТ, що проводяться співробітниками кафедри СЕУДМС та Е; вистають із доповідями та подають до друку тези доповідей у рамках роботи щорічної Науково-практичної конференції ДУІТ, а також інших конференцій. Кількісні показники відповідної діяльності подаються двічі на рік.

Перспективи розвитку:

– участь студентів у виконанні науково-дослідних робіт кафедри;

– виконання завдань дослідницького характеру під час проходження виробничої практики;

– підготовка наукових публікацій, повідомлень з актуальних питань відповідної галузі, виступи на засіданнях гуртка, наукових семінарах, конференціях та ін.;

– участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських наукових конкурсах, олімпіадах тощо;

– участь в науково-технічних заходах: конференціях, семінарах, форумах, круглих столах та ін.

Графік засідань

    Перший семестр 2021-2022 н.р.

 1. 10.2021
 2. 11.2021
 3. 12.2021

Другий семестр 2021-2022 н.р.

 1. 02.2022
 2. 03.2022
 3. 04.2022

Кафедра природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту

Назва гуртка: КОМПЕТЕНТНІСТЬ З ПРИРОДНИЧО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ 

Керівник: доцент Федотов Володимир Григорович

Заступник керівника: старший викладач Велігдан Наталія Василівна

Структура: Керівник гуртка, заступник керівника, староста гуртка, члени гуртка

Мета: виявлення та залучення обдарованих студентів до наукової діяльності, поглиблене вивчення ними природничих та технічних дисциплін для набуття навичок науково-дослідницької роботи та застосування отриманих знань на практиці, підвищення рівня компетентності і конкурентоспроможності в подальшій професійній діяльності.

Завдання:

– сприяння в підготовці кваліфікованих фахівців галузі водного транспорту;

– створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;

– залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;

– сприяння участі студентів у міжнародних проєктах, програмах навчання і стажування за кордоном;

– апробація результатів науково-дослідницької роботи студентів на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових виданнях;

– налагодження зв’язків з іншими студентськими науковими організаціями, об’єднаннями, установами на міжнародному, всеукраїнському та регіональному рівнях.

Наукові досягнення: Члени студентського наукового гуртка «Компетентність з природничо-технічних дисциплін як основа професійного успіху» регулярно беруть участь у щорічних олімпіадах ДУІТ, Всеукраїнських студентських олімпіадах з природничо-технічних дисциплін, виступають із доповідями на щорічній Науково-практичній конференції ДУІТ та публікують тези доповідей, а також беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Звітування щодо студентської наукової діяльності відбувається двічі на рік.

Перспективи розвитку:

– участь студентів у виконанні науково-дослідних робіт кафедри;

– підготовка наукових публікацій, повідомлень з актуальних питань галузі водного транспорту, виступи на засіданнях гуртка, наукових семінарах, конференціях та ін.;

– участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських наукових конкурсах, олімпіадах тощо;

– участь в науково-практичних заходах: конференціях, семінарах, форумах, круглих столах та ін.

Графік засідань

Перший семестр 2021-2022 н.р.

 1. 31.08.2021
 2. 29.09.2021
 3. 17.11.2021
 4. 22.12.2021

Другий семестр 2021-2022 н.р.

 1. 16.02.2022
 2. 16.03.2022
 3. 20.04.2022
 4. 25.05.2022

Назва гуртка: КОМПЕТЕНТНІСТЬ З ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО СВІТОГЛЯДУ

Керівник: старший викладач Сєрова Тамара Олександрівна

Структура: Керівник гуртка, заступник керівника гуртка, староста гуртка, члени гуртка

Мета: виявлення та залучення обдарованих студентів до наукової діяльності, поглиблене вивчення ними дисциплін екологічного спрямування для набуття навичок науково-дослідницької роботи та застосування отриманих знань на практиці, підвищення рівня компетентності і конкурентоспроможності в подальшій професійній діяльності.

Завдання:

– сприяння в підготовці кваліфікованих фахівців галузі водного транспорту;

– створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;

– залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;

– сприяння участі студентів у міжнародних проєктах, програмах навчання і стажування за кордоном;

– апробація результатів науково-дослідницької роботи студентів на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових виданнях;

– налагодження зв’язків з іншими студентськими науковими організаціями, об’єднаннями, установами на міжнародному, всеукраїнському та регіональному рівнях.

Наукові досягнення: Члени студентського наукового гуртка «Компетентність з екологічних питань як основа сучасного світогляду» регулярно беруть участь у щорічних олімпіадах ДУІТ, Всеукраїнських студентських олімпіадах з дисциплін екологічного спрямування, виступають із доповідями на щорічній Науково-практичній конференції ДУІТ та публікують тези доповідей. Звітування щодо студентської наукової діяльності відбувається двічі на рік.

Перспективи розвитку:

– участь студентів у виконанні науково-дослідних робіт кафедри;

– підготовка наукових публікацій, повідомлень з актуальних питань галузі водного транспорту, виступи на засіданнях гуртка, наукових семінарах, конференціях та ін.;

– участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських наукових конкурсах, олімпіадах тощо;

– участь в науково-практичних заходах: конференціях, семінарах, форумах, круглих столах та ін.

Графік засідань

Перший семестр 2021-2022 н.р.

 1. 31.08.2021
 2. 29.09.2021
 3. 17.11.2021
 4. 22.12.2021

Другий семестр 2021-2022 н.р.

 1. 16.02.2022
 2. 16.03.2022
 3. 20.04.2022
 4. 25.05.2022

Кафедра вищої та прикладної математики

 Назва гуртка: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ТРАНСПОРТНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ

Керівник: доц. Кліндухова Валентина Миколаївна, канд. пед. наук

Структура: Керівник гуртка, староста гуртка, члени гуртка

Мета: виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, поглиблене вивчення студентами математичних наук, зокрема, у контексті галузевого застосування, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем відповідної галузі наук, розширення загального і професійного світогляду.

Завдання:

– сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів з відповідної спеціалізації;

– організація науково-дослідної роботи студентів;

– створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;

– залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;

– сприяння участі студентів у міжнародних проектах, програмах навчання і стажування за кордоном;

– апробація результатів науково-дослідної роботи студентів на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових виданнях;

– налагодження зв’язків з іншими студентськими науковими організаціями, об’єднаннями, установами на міжнародному, всеукраїнському та регіональному рівнях.

 Наукові досягнення: Члени студентського наукового гуртка «Математичне моделювання в транспортній інфраструктурі» регулярно приймають участь у щорічних математичних олімпіадах ДУІТ, що проводяться співробітниками кафедри ВПМ; вистають із доповідями та подають до друку тези доповідей у рамках роботи щорічної Науково-практичної конференції ДУІТ, а також інших конференцій. Кількісні показники відповідної діяльності подаються двічі на рік.

Перспективи розвитку:

– участь студентів у виконанні науково-дослідних робіт кафедри;

– виконання завдань дослідницького характеру під час проходження навчальної практики;

– підготовка наукових публікацій, повідомлень з актуальних питань відповідної галузі, виступи на засіданнях гуртка, наукових семінарах, конференціях та ін.;

– участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських наукових конкурсах, олімпіадах тощо;

– участь в науково-технічних заходах: конференціях, семінарах, форумах, круглих столах та ін.

Графік засідань

 Перший семестр 2021-2022 н.р.

 1. 10.2021
 2. 11.2021
 3. 12.2021

Другий семестр 2021-2022 н.р.

 1. 02.2022
 2. 03.2022
 3. 04.2022

Кафедра Електрообладнання та автоматики водного транспорту

 Назва гуртка: ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА АВТОМАТИКИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Керівник: доц. Колесник Василь Васильович, канд. техн. наук

Структура: Керівник гуртка, староста гуртка, члени гуртка

Мета: виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, поглиблене вивчення студентами технічних наук, зокрема, у контексті галузевого застосування, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем відповідної галузі наук, розширення загального і професійного світогляду.

Завдання:

– сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів з відповідної спеціалізації;

– організація науково-дослідної роботи студентів;

– створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;

– залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;

– сприяння участі студентів у міжнародних проектах, програмах навчання і стажування за кордоном;

– апробація результатів науково-дослідної роботи студентів на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їх публікація в наукових виданнях;

– налагодження зв’язків з іншими студентськими науковими організаціями, об’єднаннями, установами на міжнародному, всеукраїнському та регіональному рівнях.

 Наукові досягнення: Члени студентського наукового гуртка “Електрообладнання та автоматика водного транспорту” регулярно приймають участь у щорічних олімпіадах ДУІТ із доповідями (тезами доповідей) у рамках роботи щорічної Науково-практичної конференції ДУІТ, а також інших конференцій. Кількісні показники відповідної діяльності подаються двічі на рік.

Перспективи розвитку:

– участь студентів у виконанні науково-дослідних робіт кафедри;

– виконання завдань дослідницького характеру під час проходження практики;

– підготовка наукових публікацій, повідомлень з актуальних питань відповідної галузі, виступи на засіданнях гуртка, наукових семінарах, конференціях та ін.;

– участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських наукових конкурсах, олімпіадах тощо;

– участь в науково-технічних заходах: конференціях, семінарах, форумах, круглих столах та ін.

Графік засідань

  Перший семестр 2021-2022 н.р.

 1. 10.2021
 2. 11.2021
 3. 12.2021

Другий семестр 2021-2022 н.р.

 1. 02.2022
 2. 03.2022
 3. 04.2021

Кафедра інфраструктури та інноваційних технологій водного транспорту факультету судноводіння

 Назва гуртка: УПРАВЛІННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Керівник: доц. Лерніченко Катерина Валеріївна, PhD (in Economics)

Структура: Керівник гуртка, староста гуртка, члени гуртка

Мета: виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, поглиблене вивчення здобувачами діяльності водного транспорту, зокрема, у контексті управління, експлуатації та правового регулювання, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем відповідної галузі наук, розширення загального і професійного світогляду.

Завдання:

– сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів з відповідної спеціалізації;

– організація науково-дослідної роботи здобувачів;

– створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу здобувачів;

– залучення здобувачів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;

– сприяння участі здобувачів у міжнародних проектах, програмах навчання і стажування за кордоном;

– апробація результатів науково-дослідної роботи здобувачів на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та їхня публікація в наукових виданнях;

– налагодження зв’язків з іншими студентськими науковими організаціями, об’єднаннями, установами на міжнародному, всеукраїнському та регіональному рівнях.

 Наукові досягнення: Члени студентського наукового гуртка «Управління, експлуатація та правове регулювання водного транспорту» регулярно приймають участь у засіданнях гуртка; виступають із доповідями та подають до друку тези доповідей у рамках роботи щорічних науково-практичних конференціях ДУІТ, а також інших конференціях. Кількісні показники відповідної діяльності подаються двічі на рік.

Перспективи розвитку:

– участь здобувачів у виконанні науково-дослідних робіт кафедри;

– виконання завдань дослідницького характеру під час проходження навчальної практики;

– підготовка наукових публікацій, повідомлень з актуальних питань відповідної галузі, виступи на засіданнях гуртка, наукових семінарах, конференціях та ін.;

– участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських наукових конкурсах тощо;

– участь в науково-технічних заходах: конференціях, семінарах, форумах, круглих столах та ін.

Графік засідань

   Перший семестр 2021-2022 н.р.

 1. 10.2021
 2. 11.2021
 3. 12.2021

Другий семестр 2021-2022 н.р.

 1. 02.2022
 2. 03.2022
 3. 04.2021

Кафедри навігації та управління  суднами

 Назва гуртка:  МОДЕЛІ ЗЕМЛІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В СУЧАСНИХ МЕТОДАХ НАВІГАЦІЇ 

Керівник: Аксьонов Андрiй Володимирович , ст. викладач кафедри

Структура: Керівник гуртка, староста гуртка, члени гуртка

Мета: поглиблене вивчення студентами навігації, обговорення сучасних проблем судноплавства, виявлення обдарованої молоді до наукової діяльності, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці.

Завдання:

– організація науково-дослідної роботи студентів;

 • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;

– сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів;

– залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;

– сприяння участі студентів у міжнародних проектах, програмах навчання і стажування за кордоном;

–  сприяння у публікації студентських робіт в наукових виданнях;

Наукові досягнення: члени студентського наукового гуртка виступають із доповідями у рамках роботи  конференції ДУІТ, а також інших конференцій

Перспективи розвитку:

– участь студентів у виконанні науково-дослідних робіт кафедри;

– виконання завдань дослідницького характеру під час проходження навчальної практики;

– участь в конференціях, семінарах, форумах, круглих столах та ін.

Графік засідань

 Перший семестр 2021-2022 н.р.

 1. 07.10.2021
 2. 11.2021
 3. 12.2021

Другий семестр 2021-2022 н.р.

 1. 02.2022
 2. 03.2022
 3. 06.04.2021

Кафедра психології та соціально-гуманітарних дисциплін

Назва: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ҐЕНЕЗА ОСОБИСТОСТІ

Керівники: Павленко Марина Сергіївна, старший викладач; Скоропад Вікторія Олексіївна, старший викладач

Структура: 

Вищим органом гуртка є Загальні збори.

Загальні збори гуртка:

– визначають основні напрями діяльності гуртка;

– заслуховують звіт про наукову та науково-дослідницьку діяльність  гуртка;

– обирають склад Виконавчого комітету гуртка (голову, заступника голови та секретаря), заслуховують звіт про його діяльність;

– затверджують символіку гуртка.

Загальні збори скликаються 1 раз на рік Виконавчим комітетом гуртка.

Позачергові загальні збори скликаються за рішенням Виконавчого комітету.

Керівник гуртка веде документацію гуртка.

Загальний контроль за діяльністю наукового гуртка здійснює завідувач кафедри.

Поточний контроль та координацію роботи наукового гуртка проводить його керівник.

Робоча мова гуртка: українська.

Мета: Гурток створений з метою якісної підготовки фахівців-психологів, формування у студентів первинних систематизованих навиків науково-дослідної роботи і вмінь застосовувати у практичній діяльності досягнення науки та з метою реалізації наукового і творчого потенціалу талановитих студентів спеціальності «Практична психологія» та «Психологія бізнесу».

Завдання: 

– забезпечення повнішого засвоєння студентами навчального програмного матеріалу та поглиблення знань із дисциплін, які вивчаються;

– формування у студентів навиків науково-дослідної діяльності, а також умінь використовувати теоретичні знання у практичній діяльності;

– організація науково-дослідницької (оволодіння методами психодіагностичних досліджень, методами статистичної обробки даних за результатами досліджень, методами роботи з науковою літературою) діяльності;

– створення сприятливих умов для активного залучення студентів до наукової діяльності, участі в наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах творчих робіт, семінарах та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах;

– сприяння інноваційній діяльності членів гуртка;

– участь у громадському житті університету;

– залучення студентів до науково-дослідної роботи за напрямами наукових досліджень кафедри.

Наукові досягнення:

у підготовці та оформленні результатів дослідження та наукової роботи;

– у підготовці тез виступів і доповідей за темою наукової роботи до участі у наукових семінарах та конференціях;

– у підготовці публікацій за результатами наукового дослідження;

– у впровадженні результатів дослідження в практику і навчальний процес.

Перспективи розвитку: 

– організовувати науково-дослідну роботу студентів;

– організовувати і проводити наукові конференції, конкурси, круглі столи;

– сприяти розвитку міжвузівського та міжнародного студентського наукового співробітництва;

– забезпечувати (налагоджувати) зв’язки з установами, організаціями та підприємствами, що пов’язані з діяльністю гуртка;

– співпрацювати з науковими гуртками відокремлених підрозділів Університету та інших закладів вищої освіти;

Графік засідань: кожної останньої середи місяця.

 

№ з/п Теми засідань у І семестрі Доповідач Дата
1 Проведення Загальних зборів. Затвердження складу Виконавчого комітету гуртка (голови, заступника голови та секретаря) Павленко М. С. вересень
2 Етичний Кодекс психолога Павленко М. С. жовтень
3 Метод ненасильницького спілкування М. Розенберга Павленко М. С. листопад
4 Тренінг з вирішення конфліктів Павленко М. С. грудень

Назва гуртка: ПСИХОЛОГІЯ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Керівник:  Піщана Вікторія Миколаївна, старший викладач кафедри

Структура: керівник гуртка, староста гуртка, члени гуртка

Мета: виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, участь  у науковій роботі, формування їх професійної самостійності, здатності до творчого вирішення практичних завдань з початком трудової діяльності. Мотивами наукової діяльності студентів виступають: розуміння її суспільної та особистої значущості, прагнення внести посильний внесок у вирішення практичних і наукових проблем, прагнення до наукового пошуку, допитливість. Спільна наукова творчість викладачів та студентів традиційно використовується на кафедрі для розвитку здібностей і розкриття наукового потенціалу майбутніх фахівців.

Завдання:

 1. Пропаганда та популяризація наукової діяльності серед студентів;
 2. Організація конкурсів студентських робіт, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, диспутів, олімпіад і т. ін.;
 3. Участь у винахідницькій та раціоналізаторській роботі у галузі психології морської галузі;
 4. Сприяння публікації та впровадженню в практику кращих студентських робіт;
 5. Усебічне сприяння підготовці висококваліфікованих спеціалістів у психології мосрької гаузі;
 6. Формування умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів.
 7. Надання допомоги в опублікуванні та впровадженні в практику результатів студентських наукових досліджень;
 8. Забезпечення співробітництва з іншими навчальними закладами, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду при спілкуванні на семінарах різного рівня і за допомогою мережі Internet з впровадженням передових форм і методів в свою роботу;

Наукові досягнення: Члени студентського наукового гуртка « Психологія морської галузі» регулярно приймають участь у засіданнях гуртка; виступають із доповідями та подають до друку тези доповідей у рамках роботи щорічних науково-практичних конференціях ДУІТ, а також інших конференціях. Кількісні показники відповідної діяльності подаються двічі на рік.

Перспективи розвитку:

– участь здобувачів у виконанні науково-дослідних робіт кафедри;

– виконання завдань дослідницького характеру під час проходження навчальної практики;

– підготовка наукових публікацій, повідомлень з актуальних питань відповідної галузі, виступи на засіданнях гуртка, наукових семінарах, конференціях та ін.;

– участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських наукових конкурсах тощо;

– участь в науково-технічних заходах: конференціях, семінарах, форумах, круглих столах та ін.

Графік засідань

Перший семестр 2021-2022 н.р.

 1. 22.10.2021
 2. 26.11.2021
 3. 24.12.2021

Другий семестр 2021-2022 н.р.

 1. 21.02.2022
 2. 31.03.2022
 3. 25.04.2022

 Назва гуртка: СИНЕРГІЯ

Керівник: проф. Цюрупа М.В., д.ф.н.. проф., професор кафедри психології та соціально-гуманітарних дисциплін

Структура: Керівник гуртка, староста гуртка (Дейкін Д. – 2НУМС), члени гуртка

Мета:

сприяти розвитку філософсько-методологічної культури дослідника в галузі «Річковий та морський транспорт».

Завдання:

 1. Надати студентам площадку для обговорення для оприлюднення власних творчих здобутків; розвинути комунікативні навички, підготовка до участі у наукових конкурсах та проектах 2022-2023 рр.
 2. Сприяти розвитку творчого. наукового та критичного мислення. Розвинути навички пошуку актуальних наукових тем для розробки і прийняття рішень.

.Наукові досягнення: підготовка до участі у конкурсах та студенських конференціях

Перспективи розвитку: з  наміром трансформуватись у наукову лабораторію Інституту

Графік засідань

 

ТЕМА ДОПОВІДАЧ ДАТА
1 Наукові проблеми логістики в епоху глобалізації Цюрупа М.В жовтень
2 Технократичне мислення та інтернет технології Погрібна Д..В. грудень
3 Практикум психології адекватного спілкування Піщана В.С. лютий
4 Наукові потреби освітянського простору України. Баранник М.В. березень

 

Кафедра мовних дисциплін

Назва гуртка: Досягнення успіху

Керівник: Тирон О.М. канд.психол.наук, доцент

Староста гуртка: Лаврінов Сергій- 3 курс УСТСК

Учасники: Рогожкін М., Власенко В., Лисецький А., Максименко С., Щербатюк І., Вільмовський К.,Манолі Л., Ракшин В., Зінченко А., Усенко К., Сидоркевич К., Коляда Р., Гусєв І., Строкань А., Каленік В., Гладкий А.,Гурин О.,Кирилюк С., Кротиков Е.

До роботи гуртка запрошуються всі бажаючі взяти участь в засіданнях.

Робоча мова гуртка: англійська та українська.

Мета роботи гуртка: розвиток м’яких навичок у професійній комунікації студентів спеціальності «Річковий та морський транспорт».

Завдання:

 1. Надати студентам площадку для обговорення популярних серед студентів книжок та художніх фільмів; а також площадку для оприлюднення власних творчих здобутків; розвинути комунікативні навички, а саме під час індивідуальних висловлювань та обговорення інформації у групі.
 2. Сприяти розвитку позитивного, креативного та критичного мислення. Розвинути навички ефективного мислення для пошуку та аналізу інформації і прийняття рішень.

 Наукові досягнення:

проведені дослідження інтересів студентів до читання та написання художніх творів науково-технічного спрямування- фантастики та фентезі. Результати викладені у статті Камінська С.В., Тирон О.М.

«Психолого-інформаційний вплив на емоційну та мотиваційну сферу особистості майбутнього інженера.» Conference proceedings are published in the Scientific Journal «Grail of Science» №6: June, 2021. (Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar and OUCI)

Перспективи розвитку:

Долучати студентів до виявлення та дослідження саме тих м’яких навичок, які актуальні у професії моряка.

Графік засідань

 

ТЕМА ДОПОВІДАЧ ДАТА
1 Як технології впливають на наше життя.

Поєднання аудіторного та дистанційного навчання.

Камінська С.В. жовтень
2 Глобальні навички та їх розвиток. Фокус на технології навчання. Тирон О.М. грудень
3 Практикум позитивного мислення Сибірко О.С. лютий
4 Нові тенденції наукового мислення в епоху глобалізації. Креативне та критичне мислення. Діденко М.О. травень
PHD Підготовка

Найважливішою складовою частиною, що визначає роль інституту як кузні кадрів для морського флоту є наука, її зв’язок з практичним вирішенням науково-технічних задач. Особливе значення для наукових досліджень мають наукові кадри вищої кваліфікації, підготовка яких здійснюється в основному в аспірантурі і докторантурі ДУІТ. Ступінь доктора філософії присуджується радою в результаті успішного виконання здобувачем відповідної освітньо-наукової програми та за результатами публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Перелік та зразки документів, необхідних для вступу до аспірантури:

 1. Заява вступника
 2. Особовий листок обліку кадрів
 3. Фотокартка 3Х4 3 шт
 4. Копія диплома про вищу освіту ОС «магістр» («спеціаліст) та копія додатку до нього
 5. Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду
 6. Згода на збір та обробку персональних даних
 7. Витяг з протоколу засідання вченої ради інституту про рекомендацію до аспірантури (подають тільки випускники поточного року, що рекомендовані вченими радами інститутів до вступу до аспірантури; всі інші абітурієнти не подають по цій позиції нічого)
 8. Науковий текст (реферат, дослідницька пропозиція, проект, патент) з обраної спеціальності з візою завідувача кафедри та письмовим висновком потенціального наукового керівника (за наявності)
 9. Список опублікованих наукових праць і винаходів за напрямком дослідження (за наявності), завірений завідувачем кафедри за місцем підготовки
 10. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали:

 1. Документ, що посвідчує особу та громадянство
 2. Документ державного зразка (оригінал) про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

 Правила прийому до аспірантури
Державного університету інфраструктури та технологій

Правила прийому розроблені відділом аспірантури Державного університету інфраструктури та технологій відповідно до Закону України «Про вищу освіту України» від 01.07.2014 № 1556-VII, до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, наказів МОН України від 06.09.2017 р. № 189-л, від 15.05.2018 р. № 666-л, від 12.07.2019 № 942-л, наказу МОН України № 1274 від 15.10.2020р. «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.12.2020 за № 1225/35508.

Правила прийому до аспірантури для здобуття третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (наукового ступеня доктора філософії) у Державному університеті інфраструктури та технологій (.pdf)

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Підготовка в аспірантурі ДУІТ здійснюється за рахунок:

 • коштів державного бюджету (за державним замовленням) – очна (денна, вечірня) форма навчання;
 • коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) – очна (денна, вечірня) або заочна форма навчання.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
 • на підставі договорів, укладених між університетом та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ДУІТ

Положення про педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Державному університеті інфраструктури та технологій

Положення про порядок видачі диплома доктора філософії та додатку до нього європейського зразка у ДУІТ

Вибіркові дисципліни освітньо-наукової програми «Річковий та морський транспорт»:

Перелік вибіркових дисциплін

Анотації вибіркових дисциплін

Відгуки стейкхолдерів

В інституті в 2020-2021 році було захищено 7 дисертацій за спеціальністю – 271-річковий та морський транспорт та 8 за  спеціальностями 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки», 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту», в тому числі:

Чередник Володимир Миколайович (дисертація на здобуття наукового ступеня кандадата технічних наук). Тема : «Підвищення ефективності експлуатації днопоглиблювального флоту в особливих умовах шляхом використання ерліфтної установки з шнековим інтенсифікатором». Спеціальність 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Кириченко Ганна Іванівна (дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук). Тема: «Методологія підвищення ефективності експлуатації засобів транспорту шляхом вдосконалення науково-обґрунтованої стратегії управління технологічними процесами». Спеціальність 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Найдьонов Андрій Ігорович (дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук). Тема: «Метод оптимізації системних властивостей засобів річкового транспорту в умовах експлуатації за допомогою гомогенізації дизельного палива». Спеціальність 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Cандлер Альберт Кирилович (дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук). Тема: «Метод підвищення ефективності діагностування технічного стану суднових газотурбінних установок на основі волоконно-оптичних технологій». Спеціальність 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Волянська Яна Богданівна (дисертація на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук). Тема: «Методологія підвищення ефективності експлуатації електрорушійних комплексів багатоцільових автономних плавальних апаратів». Спеціальність 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Cлободянюк Максим Едуардович (дисертація на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук). Тема: «Розвиток теоретичних основ підвищення ефективності експлуатації засобів транспорту в складних виробничих системах». Спеціальність 05.22.20 «Есплуатація та ремонт засобів транспорту»

Кулагін Дмитро Олександрович (дисертація на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук). Тема: «Методологія підвищення енергоефективності дизель-генераторних енергетичних установок засобів транспорту». Спеціальність 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»

Мельник Ольга Володимирівна (дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук). Тема: «Метод підвищення ефективності експлуатації засобів водного транспорту шляхом удосконалення системи бункерування». Спеціальність 05.22.20  «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Залож Віталій Іванович (дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук).   Тема: «Підвищення ефективності контролю технічного стану транспортних дизелів шляхом використання методу аналітичної синхронізації даних моніторінгу». Спеціальність 05.22.20  «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Штрибець Віталій Валерійович (дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук).   Тема: «Методи та моделі підвищення достовірності диагностичного контролю двигунів засобів водного транспорту». Спеціальність 05.22.20  «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Дакі Олена Анатоліївна (дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук). Тема: «Теоретичні основи автоматизації контролю технічного стану радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту». Спеціальність 05.22.20  «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Коломієць Оксана Михайлівна (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук). Тема «Моделі та методи автоматизації контролю технічного стану засобів водного транспорту у різноманітних умовах експлуатації». Спеціальність 271 “Річковий та морський транспорт”

Алєйніков Михайло Владиславович (дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії) Тема «Моделі і методи ефективного судноводіння з використанням інструментального методу навігації на річці Дніпро». Спеціальність 271 “РІчковий та морський транспорт”

Пліта Леонід Ленідович (дисертація  на здобуття наукового ступеня «доктор філософії (PhD)»). Тема: «Моделі та методи підвищення безпеки судноводіння на основи локальної радіонавігаційної системи з гнучкою структурою». Спеціальність 271 Річковий та морський транспорт.

Зазірний Андрій Андрійович  (дисертація на здобуття наукового ступеня «доктор філософії (PhD)». Тема: «Методи формалізації процесу управління судном для підвищення ефективності функціонування суднових ергатичних систем зі зміною структурою». Спеціальність 271 Річковий та морський транспорт.

Алейніков Владислав Михайлович (дисертація на здобуття наукового ступеня «доктор філософії (PhD)». Тема: «Підвищення ефективності експлуатації водного транспорту шляхом використання деталізованого масиву глибин в річкових електронно-картографічних системах». Спеціальність 271 Річковий та морський транспорт.

Чернявська Тетяна Василівна (дисертація на здобуття наукового ступеня «доктор філософії (PhD)». Тема: «Метод підвищення ресурсу роботи устаткування річкового та морського транспорту за рахунок використання модифікованих захисних антикорозійних покриттів». Спеціальність 275 Транспортні технології.

Трофименко Анастасія Олегівна (дисертація на здобуття наукового ступеня «доктор філософії (PhD)». Тема: «Методи і моделі синтезу малогабаритної контрольно-діагностичної апаратури для технічного обслуговування засобів водного транспорту». Спеціальність 271Річковий та морський транспорт.

Бойко Світлана Олексіївна (дисертація на здобуття наукового ступеня «доктор філософії (PhD)». Тема: «Моделі таметоди прогнозування довговічності обладнання засобів річкового та морського транспорту в умовах експлуатації за технічним станом». Спеціальність 271 Річковий та морський транспорт.

Шевченко Антон Петрович. дисертація  на здобуття наукового ступеня «доктор філософії (PhD)». Тема: «Моделі та методипрогнозування технічного стану засобів водного транспорту на основі м’яких обчислень». Спеціальність 271 Річковий та морський транспорт.

Спеціалізовані вчені ради

В Київському інституті водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.110.01 (Наказ МОН України № 387 від 04 березня 2020 року), якій надано право проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора технічних наук за спеціальностями:

 • 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»;
 • 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Головою Вченої Ради є доктор технічних наук, професор, Олена Миколаївна Тимощук

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеню доктора філософії відбувається на разових спеціалізованих вчених радах ДУІТ за спеціальністю 271. “Річковий та морський транспорт”

Конференції, семінари, круглі столи

В Київському інституті водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного щороку відбуваються наступні конференції:

Науково-практична конференція студентів, викладачів та аспірантів ДУІТ щорічна

Міжнародна науково-практична конференція «Дніпровські читання-2020»

Учасниками конференцій є студенти, викладачі, фахівці, науковці, експерти.

Наукові видання
 1. Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Конашевича-Сагайдачного публікує у власному видавництві Збірник наукових праць ДУІТ “Водний транспорт”. У збірнику публікуються матеріали, що відображають наукову й методичну роботу викладачів і аспірантів Державного університету інфраструктури та технологій, фахівців підприємств і організацій водного транспорту. Більшість публікацій присвячена проблемам галузі експлуатації засобів водного транспорту, зокрема, розглядаються питання інфраструктури, технологій та організації транспортних процесів, впровадження сучасних технологій, математичного моделювання, екологічної безпеки, економічних аспектів діяльності річкового та морського транспорту й якісної підготовки фахівців з даного напрямку. Збірник має чотири тематичні розділи:
 • «Судноводіння та енергетика суден»
 • «Методика навчання»
 • «Інформаційні технології»
 • «Екологічна безпека».

Збірник входить до міжнародних наукометричних баз: Index Copernicus (ICV 2017-54.76) та eLIBRARY.

Також збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б», спеціальності 271 “Річковий та морський транспорт” та 275 “Транспортні технології (за видами транспорту)”), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата з технічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643).

2.  Київський інститут водного транспорту імені Петра Конашевича – Сагайдачного спільно із ПВНЗ “Університет новітніх технологій” видає збірник “Новітні технології”. Видання відображає результати аналізування та розв’язання наукових, технологічних, економічних та юридичних проблем ефективного функціонування та розвитку геоінформаційних систем, проблем підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у галузі геодезії, картографії та кадастру. Головним редактором є професор кафедри технічних систем та процесів управління в судноводінні, заслужений винахідник України, доктор технічних наук, завідувач кафедри інфраструктури та інноваційних технологій ДУІТ професор Богом’я В.І.  Заступником головного редактора є директор КІВТ, доктор технічних наук, професор Тимощук О.М.

Новітні технології _№1(11)_2020

Новітні технології – №1 (12)_ 2021

 

 

Новини та корисні посилання

Наукова діяльність КІВТ представлена на наших сторінках у соціальних мережах:

https://www.facebook.com/kivt.duit

https://www.facebook.com/profile.php?id=100065117506397

https://t.me/kivt_duit

https://www.instagram.com/p/CPGyVQ0NyBN/?utm_medium=copy_link

Опубліковано:
Науково-педагогічні працівники Киїського інституту водного транпсрту беруть участь онлайн-курсі “Цифрові...
Опубліковано:
Шановні викладачі! Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти запрошує...
Опубліковано:
Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету...
Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного,

адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 9,

тел.:

e-mail: [email protected]

Написати листа