Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
Опубліковано:
  1. Призначення та статус цієї програми

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітніх програм, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЗВО.

Узгоджена програма зустрічей фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.

 

  1. Загальні умови роботи експертної групи

2.1. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, у погоджений час.

Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.

2.3. У розкладі передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.

2.4. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі.

2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.

2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.

2.7. Акредитаційна експертиза освітніх програм «Судноводіння», «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах» та «Експлуатація суднових енергетичних установок» Державного університету інфраструктури та технологій (ДУІТ) проводиться із використанням технічних засобів відеозв’язку дистанційно.

  1. Розклад роботи експертної групи
Час Зустріч або інші активності Учасники
День 1 –(20 квітня 2021 року)
08:30 – 09:00 Організаційна нарада експертної групи та гарантів ОП. Підготовка до зустрічі 1

(відеоконференція)

Члени експертної групи;

гаранти ОП

09:00–09:40 Зустріч 1 із керівництвом та менеджментом ДУІТ

(відеоконференція)

Члени експертної групи;

гаранти ОП «Судноводіння», «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах» та «Експлуатація суднових енергетичних установок»;

в.о. ректора ДУІТ;

проректор з науково-педагогічної роботи;

проректор з наукової роботи;

проректор з адміністративно-господарської та соціально-виховної роботи

 

09:40– 10:00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи
10:00 –10:40 Зустріч 2.1 з академічним персоналом ОП «Судноводіння» та «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах»

(відеоконференція)

Члени експертної групи;

гаранти ОП;

науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст ОП, а також викладають на цих ОП (до 8 осіб)

10:40 – 11:00 Підведення підсумків зустрічі 2.1, підготовка до зустрічі 2.2 Члени експертної групи
11:00 –11:40 Зустріч 2.2 з академічним персоналом ОП «Експлуатація суднових енергетичних установок»

(відеоконференція)

Члени експертної групи;

гарант ОП;

науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст ОП, а також викладають на цій ОП (до 8 осіб)

11:40 – 12:00 Підведення підсумків зустрічі 2.2, підготовка до зустрічі 3.1 Члени експертної групи
12:00 – 12:40 Зустріч 3.1 зі здобувачами вищої освіти ОП «Судноводіння» та «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах»

(відеоконференція)

 

Члени експертної групи;

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП «Судноводіння» та «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах» (представники з кожного курсу та форми здобуття освіти, до 10 осіб)

12:40 – 13:00 Підведення підсумків зустрічі 3.1, підготовка до зустрічі 3.2 Члени експертної групи

 

13:00 – 13:40 Зустріч 3.2 зі здобувачами вищої освіти ОП «Експлуатація суднових енергетичних установок»

(відеоконференція)

Члени експертної групи;

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП «Експлуатація суднових енергетичних установок» (представники з кожного курсу та форми здобуття освіти, до 10 осіб)

13:40 – 14:40 Обідня перерва
14:40 –15:00 Підготовка до зустрічі 4, налаштування з’єднання Члени експертної групи
15:00 –15:40 Зустріч 4 з представниками студентського самоврядування

(відеоконференція)

Члени експертної групи;

представники студентського самоврядування (1–2 особи від органу студентського самоврядування ДУІТ; 2–3 особи від органу студентського самоврядування відповідного структурного підрозділу, у якому реалізовуються ОП)

15:40–16:00 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі відкритої зустрічі Члени експертної групи
16:00 – 17:00 Зустріч 5 з роботодавцями

(відеоконференція)

Члени експертної групи;

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП «Судноводіння», «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах» та «Експлуатація суднових енергетичних установок»

17:00 – 17:20 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи
17:20 – 18:00 Відкрита зустріч

(відеоконференція)

 

Члени експертної групи;

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гарантів ОП та представників адміністрації ДУІТ)

18:00 – 18:20 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи
День 2(21 квітня 2021 року)
08:30–09:00 Перевірка технічних засобів відеозв’язку, підготовка до зустрічі 6
09:00 – 09:40 Зустріч 6.1

Ознайомлення із матеріально-технічною базою, що використовується під час реалізації ОП «Судноводіння» та «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах»

(відеоконференція)

Члени експертної групи;

гаранти ОП

09:40 – 10:00 Обговорення результатів огляду матеріально-технічної бази ОП «Судноводіння» та «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах» Члени експертної групи
10:00 – 10:40 Зустріч 6.2

Ознайомлення із матеріально-технічною базою, що використовується під час реалізації ОП «Експлуатація суднових енергетичних установок»

(відеоконференція)

Члени експертної групи;

гарант ОП

10:40–11:00 Підведення підсумків огляду та підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи
11:00 – 12:00 Зустріч 7 із представниками допоміжних підрозділів

(відеоконференція)

Члени експертної групи;

представник відділу організації виховної роботи зі студентами;

заступник відповідального секретаря приймальної комісії;

начальник навчально-методичного відділу;

начальник навчального відділу;

представник відділу практики та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників;

начальник відділу кадрів;

завідувачка бібліотеки;

начальник відділу міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами

12:00 – 12:20 Підведення підсумків зустрічі 7 та підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи

 

12:20 – 13:00 Резервна зустріч

(відеоконференція)

Члени експертної групи;

особи додатково запрошені на резервну зустріч

13:00 – 13:20 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи
13:20 – 14:20 Обід
14:20 – 15:20 Обговорення рекомендацій Члени експертної групи
15:20 – 16:00 Фінальна зустріч

(відеоконференція)

Члени експертної групи;

гаранти ОП;

в.о. ректора ДУІТ;

проректор з науково-педагогічної роботи;

проректор з наукової роботи;

проректор з адміністративно-господарської та соціально-виховної роботи

День 3 – (22 квітня 2021 року)
09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи

 

Поділитися новиною в соціальних мережах:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on linkedin
Написати листа