Кафедра електрообладнання та автоматики водного транспорту

Кафедра електрообладнання та автоматики водного транспорту
Про кафедру
Співробітники кафедри
Для абітурієнтів
Наукова діяльність
Контакти
Про кафедру

Завідуючий кафедрою К.т.н., доцент Тараненко Володимир Сергійович
Кадрове забезпечення в 2020/2021 навчальному році Кандидат наук: 3
Доктор філософії: 1
Доцент: 2
Старший науковий співробітник: 1
Старший викладач: 5
Підготовка за освітніми програмами Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Управління судновими системами та комплексами
Експлуатація суднових енергетичних установок
Річковий та морський транспорт
Лабораторії Лабораторія суднових електричних машин та електрообладнання судна
Лабораторія суднової автоматики
Аудиторії Аудиторія суднових електричних машин
Аудиторія електротехніки та суднового електричного обладнання
Аудиторія суднових симуляторів

 

Співробітники кафедри
Гороховська Олена Костянтинівна
Старший лаборант

Освіта: вища

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (2005 рік), менеджер.

Трофименко Анастасія Олегівна
Старший викладач кафедри

Освіта вища

 Стаж роботи в ДУІТ – 5 років (з 2016 року)

 Науковий ступінь, вчене звання  доктор філософії (PhD)

Викладає навчальні дисципліни

Електротехніка та ЕО суден

Суднове високовольтне обладнання

Наукові праці

Інформаційна безпека та інформаційні технології: монографія / За заг. ред. В.С. Пономаренка. – Х.: Вид. Рожко С.Г. – 2019. – 327 с. (п. 1.5. Принципи побудови автоматичних приладів для контролю параметрів систем управління та навігації засобів водного транспорту / Дакі О.А., Трофіменко А.О. – С. 77-91).

Опубліковано 8 статей , з них:1 стаття у періодичному виданні, яке проіндексовано у міжнародній наукометрічної базі SCOPUS, 1 стаття у періодичному науковому виданні Польщі, (країні, яка входить до Європейського Союзу), 1 стаття як розділ монографії та 5 статей у наукових фахових виданнях України. Участь у  11 конференціях, з яких 9 міжнародні.

Грек Володимир Миколайович
Асистент, завідувач лабораторією

Освіта:

  1. Ленінградський інститут водного транспорту (1968 рік), інженер-електромеханік.

Навчальні дисципліни:

Електротехніка та електрообладнання суден

Трофименко Ірина Валеріївна
Старший викладач кафедри

Освіта –вища

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 2010 р., спеціальність –  менеджмент .

Стаж роботи в ДУІТ – з 2003 р., науково-педагогічний стаж – 20 років у

вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

Науковий ступінь, вчене звання  кандидат технічних  наук (спеціальність 05.22.13 – Навігація та управління рухом); тема дисертації: «Становлення та розвиток теорії непотоплюваності корабля (Підвищення навігаційної безпеки судноводіння на основні врахування тропосферного впливу в суднових радіолокаційних системах)», 2018 р.

Викладає навчальні дисципліни – «Суднові двигуни внутрішнього згорання та технічне використання робочих речовин», «СЕУ та системи», «СЕУ та ДОС», «Основи ергономіки та ПО», «Технологічна практика», Інформаційні системи ТЗС».

Наукові праці – 15 статей у наукових фахових виданнях (з яких 1 стаття у виданні України, яке включено до міжнародних та іноземних баз), 2 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій, 1- підручник для аспірантів і докторантів, студентів Вищих навчальних закладів – 2019 р.

Підвищення кваліфікації – захист кандидатської дисертації, тема: Підвищення навігаційної безпеки судноводіння на основні врахування тропосферного впливу в суднових радіолокаційних системах.

Google Scholar
ORCID

Голубєва Світлана Михайлівна
Старший викладач кафедри

Освіта –вища:

Ворошиловградський машинобудівний інститут, 1992 р., спеціальність  – інженер-електромеханік.

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 2008 р., спеціальність – менеджер (управитель) з адміністративної діяльності.

Стаж роботи в ДУІТ – з 2019р., науково-педагогічний стаж – 20 років у

вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

Викладає навчальні дисципліни – «Мікропроцесорна техніка», «Теорія електроприводу та електричні машини», «Силова електроніка та перетворювальна техніка», «Основи термодинаміки», «Технічна термодинаміка та теплопередача», «Технологічна практика».

Наукові праці – 74 наукових праць, 28 статей у наукових фахових виданнях, 42 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій, 3 патенту на корисну модель.

Перелік наукових робіт

Підвищення кваліфікації

  1. КНП «Освітня агенція міста Києва», Освітній хаб міста Києва, Сертифікат № 97265220 про підвищення кваліфікації «Мистецтво викладання» 20.10.2020р.

Google Scholar
ORCID

Наукова діяльність
НДР у стані виконання
НДР, виконані за останні 5 років
Конференції Щорічна науково-практична конференція студентів, викладачів та аспірантів НПК ДУІТ

  • Секція суднові електроенергетичні системи

Збірники тез конференцій

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті

Кафедра електрообладнання та автоматики водного транспорту

Адреса: 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, буд 9, ауд.201-а

Електронна адреса: 

Написати листа