Кафедра електрообладнання та автоматики водного транспорту

Кафедра електрообладнання та автоматики водного транспорту
Про кафедру
Співробітники кафедри
Для абітурієнтів
Наукова діяльність
Контакти
Про кафедру

Завідуючий кафедрою К.т.н., доцент Тараненко Володимир Сергійович
Кадрове забезпечення в 2020/2021 навчальному році Кандидат наук: 3
Доктор філософії: 1
Доцент: 2
Старший науковий співробітник: 1
Старший викладач: 5
Підготовка за освітніми програмами Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Управління судновими системами та комплексами
Експлуатація суднових енергетичних установок
Річковий та морський транспорт
Лабораторії Лабораторія суднових електричних машин та електрообладнання судна
Лабораторія суднової автоматики
Аудиторії Аудиторія суднових електричних машин
Аудиторія електротехніки та суднового електричного обладнання
Аудиторія суднових симуляторів

 

Співробітники кафедри
Тараненко Сергій Володимирович
Завідувач кафедри,

Освіта: вища

  1. Чорноморське вище військово-морське ордена Червоної Зірки училище імені П.С.Нахімова (1990 рік), інженер-електромеханік.
  2. Севастопольський військово-морський інститут (1999 рік), управління з’єднаннями та частинами ВМС.
  3. Національна академія оборони України (2005 рік), управління об’єднаннями та з’єднаннями Збройних Сил.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук (2010 рік).

Вчене звання: доцент (2014 рік).

Начальні дисципліни:

Суднові комп’ютери та комп’ютерні мережі

Елементи автоматики та автоматизовані гребні електричні установки

Інтегровані системи керування судном

Автоматизація процесів управління та прийняття рішень

ORCID iD 0000-0001-9320-2514

Колеснік Василь Васильович
Доцент кафедри

Освіта: вища

  1. Київський технологічний інститут легкої промисловості (1962 рік), електромеханік.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук (1975 рік).

Вчене звання: старший науковий співробітник (1980 рік).

Навчальні дисципліни:

Теорія автоматичного управління та автоматизація СЕУ

Суднові автоматизовані електроенергетичні установки і засоби управління

Теорія автоматичного управління, суднові автоматизовані електроприводи та засоби автоматизації

ORCID iD 0000-0001-8723-2901

Приступа Сергій Валерійович
Старший викладач кафедри

Освіта: вища

  1. Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С.Нахимова, 1990 год.
  2. Оперативно-тактичний факультет СВМІ ім. П.С.Нахімова, 1998 рік.
  3. Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, 2009 рік.

Навчальні дисципліни:

Електроніка та електронні засоби управління.

Суднові інформаційно-вимірювальні системи, внутрішньосудовий зв’язок та сигналізація.

ORCID iD 0000-0003-1542-5397

Голубєва Світлана Михайлівна
Старший викладач кафедри

Освіта –вища:

Ворошиловградський машинобудівний інститут, 1992 р., спеціальність  – інженер-електромеханік.

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 2008 р., спеціальність – менеджер (управитель) з адміністративної діяльності.

Стаж роботи в ДУІТ – з 2019р., науково-педагогічний стаж – 20 років у

вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

Викладає навчальні дисципліни – «Мікропроцесорна техніка», «Теорія електроприводу та електричні машини», «Силова електроніка та перетворювальна техніка», «Основи термодинаміки», «Технічна термодинаміка та теплопередача», «Технологічна практика».

Наукові праці – 74 наукових праць, 28 статей у наукових фахових виданнях, 42 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій, 3 патенту на корисну модель.

Перелік наукових робіт

Підвищення кваліфікації

  1. КНП «Освітня агенція міста Києва», Освітній хаб міста Києва, Сертифікат № 97265220 про підвищення кваліфікації «Мистецтво викладання» 20.10.2020р.

Google Scholar
ORCID

Трофименко Ірина Валеріївна
Старший викладач кафедри

Освіта –вища

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 2010 р., спеціальність –  менеджмент .

Стаж роботи в ДУІТ – з 2003 р., науково-педагогічний стаж – 20 років у

вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

Науковий ступінь, вчене звання  кандидат технічних  наук (спеціальність 05.22.13 – Навігація та управління рухом); тема дисертації: «Становлення та розвиток теорії непотоплюваності корабля (Підвищення навігаційної безпеки судноводіння на основні врахування тропосферного впливу в суднових радіолокаційних системах)», 2018 р.

Викладає навчальні дисципліни – «Суднові двигуни внутрішнього згорання та технічне використання робочих речовин», «СЕУ та системи», «СЕУ та ДОС», «Основи ергономіки та ПО», «Технологічна практика», Інформаційні системи ТЗС».

Наукові праці – 15 статей у наукових фахових виданнях (з яких 1 стаття у виданні України, яке включено до міжнародних та іноземних баз), 2 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій, 1- підручник для аспірантів і докторантів, студентів Вищих навчальних закладів – 2019 р.

Підвищення кваліфікації – захист кандидатської дисертації, тема: Підвищення навігаційної безпеки судноводіння на основні врахування тропосферного впливу в суднових радіолокаційних системах.

Google Scholar
ORCID

Наукова діяльність
НДР у стані виконання
НДР, виконані за останні 5 років
Конференції Щорічна науково-практична конференція студентів, викладачів та аспірантів НПК ДУІТ

  • Секція суднові електроенергетичні системи

Збірники тез конференцій

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті

Кафедра електрообладнання та автоматики водного транспорту

Адреса: 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, буд 9, ауд.201-а

Електронна адреса: 

Написати листа