Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті
Інформація про факультет
Деканат факультету
Кадрове забезпечення
Кафедри факультету
Навчальна діяльність
Наукова діяльність
Матеріальне забезпечення
Студентське життя
Контакти
Інформація про факультет

     

ВІДЕОЕКСКУРСІЯ КИЇВСЬКИМ ІНСТИТУТОМ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ФАКУЛЬТЕТОМ
АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ, ВИКЛАДАЧІВ, СТЕЙКХОЛДЕРІВ
ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ФАКУЛЬТЕТ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО  ДЕКАНАТ 
МІЖНАРОДНЕ  СПІВРОБІТНИЦТВО
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ISO 9001 : 2015

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СТУПЕНІ ОСВІТИ  ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ФАКУЛЬТЕТ

Молодший бакалавр Бакалавр Магістр Доктор філософії
На основі
ПЗСО
На основі ОКР
Молодший спеціаліст
На основі
ПЗСО
На основі ОКР
Молодший спеціаліст
27 ТРАНСПОРТ
271  МОРСЬКИЙ ТА ВНУТРІШНІЙ ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
271.02 УПРАВЛІННЯ СУДНОВИМИ ТЕХНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ І КОМПЛЕКСАМИ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ УСТСК, ЕСЕУ
Експлуатація суднових енергетичних установок Управління судновими технічними системами і комплексами Експлуатація суднових енергетичних установок Річковий та морський транспорт
Акредитована. Сертифікат № 1880. Строк акредитації до 01.07.2026.
Акредитована. Сертифікат УД11003443. Строк акредитації до 01.07.2026. Акредитована. Сертифікат УД11000790. Строк акредитації до 01.07.2026. Акредитована. Сертифікат № 2227. Строк акредитації до 01.07.2027.
ОПП-271МВВТ-271.02-ЕСЕУ-МБ-02-2022
Вводиться в дію
з 01.09.2022
ОПП-271 МВВТ-271.02-УСТСК-Б-02-2022 
Вводиться в дію
з 01.09.2022
ОПП-271МВВТ-271.02-ЕСЕУ-М-02-2022
Вводиться в дію
з 01.09.2022
ОНП – РМТ – 271МВВТ – PhD-2022-1
Вводиться в дію
з 01.09.2022
ОПП-271МВВТ-271.02-ЕСЕУ-МБ-01-2022
Діюча
ОПП-271МВВТ-271.02-УСТСК-Б-01-2022 
Діюча
ОПП-271МВВТ-271.02-ЕСЕУ-М-01-2022
Діюча 
ОПП-ЕСЕУ-МБ-271.02-04-2021
Відмінена
ОПП-УСТСК-Б-271.02-04-2021
Відмінена
ОПП-271РМТ-271.02ЕСЕУ-М-01-2021 
Відмінена
ОПП-ЕСЕУ-МБ-271.02-03-2020
Діюча
ОПП-УСТСК-Б-271.02-03-2020
Діюча
ОПП-ЕСЕУ-М-271.02-02-2017
Відмінена
ОНП_РМТ_271_PhD_2020
Діюча
ОПП-ЕСЕУ-МБ-271.02-02-2020
Відмінена
ОПП-УСТСК-Б-271.02-02-2020
Відмінена
ОПП-ЕСЕУ-М-271.02-01-2016
Відмінена
ОНП-РМТ-ДФ-271-02-2017
Відмінена
ОПП-ЕСЕУ-МБ-271.02-01-2019
Діюча
ОПП-УСТСК-Б-271.02-01-2019
Діюча
ОНП-РМТ-ДФ-271-01-2017
Відмінена
27 ТРАНСПОРТ
271 МОРСЬКИЙ ТА ВНУТРІШНІЙ ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 
271.03 ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І ЗАСОБІВ АВТОМАТИКИ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЕСЕЗА
Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Акредитована.  Строк акредитації до 17.05.2023.  Акредитована. Сертифікат УД11003443. Строк акредитації до 01.07.2026. Акредитована. Сертифікат УД11000790. Строк акредитації до 01.07.2026.
ОПП-271МВВТ-271.03-ЕСЕЗА-МБ-01-2022
Діюча
ОПП- 271РМТ-271.03-ЕСЕЗА-МБ-02-2021
Відмінена
ОПП-ЕСЕЗА-Б-271.03-06-2020
Діюча
ОПП-ЕСЕЗА-М-271.02-02-2017
Діюча
ОПП-ЕСЕЗА-МБ-271.03-01-2020
Діюча
ОПП-ЕСЕЗА -Б-271.02-02-2020
Відмінена
ОПП-ЕСЕЗА -Б-271.02-01-2019
Діюча
14 ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
142 ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
СУДНОВІ ХОЛОДИЛЬНІ МАШИНИ І УСТАНОВКИ
ОПП-142ЕМ-СХМУ-М-01-2022
Вводиться в дію
з 01.09.2022
07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
073 МЕНЕДЖМЕНТ
УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ  ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ
ОПП-073М-УРВТ-М-04-2022
Вводиться в дію
з 01.09.2022
 
   
10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
101 ЕКОЛОГІЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЕВТ
Екологія
на водному транспорті
Екологічна
безпека життя
ОПП-101Е-ЕБЖ-М-01-2022 
Вводиться в дію
з 01.09.2022
ОПП-101Е-ЕВТ-Б-02-2021
Діюча
ОПП-ЕВТ-Б-101-01-2020
Діюча
11 МАТЕМАТИКА І СТАТИСТИКА
113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ МОТП, МЛС
Моделювання та оптимізація транспортних систем
ОПП-МОТС-Б-113-02-2020
Діюча
ОПП-МОТС-Б-113-01-2019
Відмінена

Моделювання логістичних систем

ОПП-МЛС-Б-1 13-01-2021
Діюча

Деканат факультету
Сьомін Олексій Анатолійович

Декан факультету, кандидат технічних наук
+38 044 467-52-57
[email protected]

Макаров Олександр Михайлович

Заступник декану факультету
+38 044 417-21-45
[email protected]

Зінченко Юлія Володимирівна

Секретар факультету
+38 044 379-10-61
[email protected]

Дроздова Марія Мефодіївна

Методист факультету
+38 044 379-10-62
[email protected]

Кадрове забезпечення
НАЗВА КАФЕДРИ ПІДГОТОВКА ТА ВИПУСК ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ КАДРОВИЙ  СКЛАД  2021-2022 н.р.
Суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації Управління судновими системами і комплексами;

Експлуатація суднових енергетичних установок;

Річковий та морський транспорт

Доктор наук: 1
Кандидат наук: 6
Доктор філософії: 1
Професор: 1
Доцент: 4
Доцент кафедри: 1
Старший викладач: 6

Електрообладнання та автоматики водного транспорту Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики Кандидат наук: 4
Доцент: 2
Старший науковий співробітник: 1
Старший викладач: 2
Асистент: 1
Природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту Екологія на водному транспорті Кандидат наук: 6
Доцент: 6
Старший викладач:6
Вищої  та прикладної математики Моделювання та оптимізація транспортних систем Доктор наук: 1
Кандидат наук: 5
Професор: 1
Доцент: 5
Старший викладач: 1
ЗАГАЛОМ  ПО  ФАКУЛЬТЕТУ Доктор наук: 3
Кандидат наук: 20
Доктор філософії: 2
Професор: 3
Доцент: 15
Доцент кафедри:1
Старший науковий співробітник:1
Старший викладач: 14
Асистент: 3

 

Загальна інформація про забезпечення науково-педагогічними працівниками освітнього процесу у 2021-2022 навчальному році за  освітніми програми (згідно п.35 Ліценз. умов) Рівень та ступінь вищої освіти Загальна кількість НПП що ведуть викладання на ОП Кількість НПП за основним місцем роботи, в т.ч. за суміщенням
Кандидатів наук, докторів філософії та/або доцентів Докторів наук та/або професорів
271 Морський та внутрішній водний транспорт
271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами
Експлуатація суднових енергетичних установок початковий (короткий) цикл, молодший бакалавр 21

 

11 осіб,

52%

Управління судновими технічними системами і комплексами перший, бакалавр 32 17 осіб,

53%

3 особи,

9%

Експлуатація суднових енергетичних установок другий, магістр 10 7 осіб,

70%

1 особа,

10%

271 Морський та внутрішній водний транспорт
271.03 Експлуатація суднового електрообладнання і автоматики водного транспорту
Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики початковий (короткий) цикл, молодший бакалавр 14 7 осіб,

50%

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики перший, бакалавр 35 22 особи,

63%

2 особи,

6%

101 Екологія
Екологія на водному транспорті перший, бакалавр 23 15 осіб,

65%

Кафедри факультету
Кафедра суднових енергетичних установок, допоміжних механізмів суден та їх експлуатації
Кафедра електрообладнання та автоматики водного транспорту
Кафедра природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту
Кафедра вищої та прикладної математики
Навчальна діяльність
НАВЧАННЯ В УМОВАХ COVID-19
РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ
ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ВИБОРУ СТУДЕНТОМ
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ

Студенти факультету проходять належну практичну підготовку згідно конвенції ПДНВ-78 загальним обсягом 12 місяців, яка складається з технологічної (слюсарної та ремонтної), навчально-плавальної та виробничо-плавальної практики.

ДЕ ЗАРАЗ ПРОХОДЯТЬ ПРАКТИКУ НАШІ СТУДЕНТИ

 

    

НАВЧАЛЬНА ТА МЕТОДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ НА 2022/23 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ,  ДАТИ СЕСІЙ ТА КАНІКУЛ
Денна форма навчання Заочна форма навчання

 

 

Спеціальність
Cпеціалізація
271 МОРСЬКИЙ ТА ВНУТРІШНІЙ ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
271.02 УПРАВЛІННЯ СУДНОВИМИ ТЕХНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ І КОМПЛЕКСАМИ
Освітня програма УПРАВЛІННЯ СУДНОВИМИ ТЕХНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ І КОМПЛЕКСАМИ
Ступінь освіти БАКАЛАВР 
Курс 1 2 3 4 1 СК 2 СК

3 СК

Навчальна група 2217 2117 2017 1917 2217СК 2117СК

2017СК

Форма навчання Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
Розклад
занять
Освітня програма
групи
ОПП-271 МВВТ271.02-УСТСК-Б-02-2022  ОПП-271 МВВТ-271.02-УСТСК-Б-01-2022 ОПП-
УСТСК-Б-271.02-03-2020
ОПП-
УСТСК-Б-271.02-01-2019
ОПП-271 МВВТ-271.02-УСТСК-Б-02-2022 ОПП-271 МВВТ-271.02-УСТСК-Б-01-2022 ОПП-
УСТСК-Б-271.02-03-2020
Навчальний план групи НП 2217 Денна НП 2217 Заочна НП 2117 Денна НП 2117 Заочна НП 2017 Денна НП 2017 Заочна НП 1917 Денна НП 1917 Заочна НП 2217СК Денна НП 2217СК Заочна НП 2117СК Денна НП 2117Ск Заочна НП 2017СК Денна НП 2017СК Заочна
Робочий навчальний план РНП 2217 Денна РНП 2217 Заочна РНП 2117 Денна РНП 2117 Заочна РНП 2017 Денна РНП 2017 Заочна РНП 1917 Денна РНП 1917 Заочна РНП 2217СК Денна РНП 2217СК Заочна РНП 2117СК Денна РНП 2117Ск Заочна РНП 2017СК Денна РНП 2017СК Заочна
Індивідуальний навчальний план-графік
Сілабуси, програми, конспекти лекцій, завдання, питання до іспитів, заліків, методичні вказівки УСТСК 2217 УСТСК 2117
Програми практики
Програми державної атестації

 

Спеціальність
Cпеціалізація
271 МОРСЬКИЙ ТА ВНУТРІШНІЙ ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
271.03 ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І ЗАСОБІВ АВТОМАТИКИ
Освітня програма ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І ЗАСОБІВ АВТОМАТИКИ
Ступінь освіти БАКАЛАВР
Курс 1 2 3 4 1 СК 2 СК 3 СК
Навчальна група
Форма навчання Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
Розклад занять
Освітня програма
групи
Навчальний план групи
Робочий навчальний план
Індивідуальний навчальний план-графік
Сілабуси дисциплін, робочі програми, конспекти лекцій, завдання, питання до іспитів, заліків, методичні вказівки
Програми практики
Програми державної атестації

 

Спеціальність
Спеціалізація
271 МОРСЬКИЙ ТА ВНУТРІШНІЙ ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
271.02 УПРАВЛІННЯ СУДНОВИМИ ТЕХНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ І КОМПЛЕКСАМИ
Освітня програма ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК РІЧКОВИЙ ТА МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
Ступінь
освіти
Молодший
бакалавр
Магістр Доктор
філософії
Курс 1 2 1 2 1 2 3,4
Навчальна група 2219 2119 1717 1617 ДФ22 ДФ21 ДФ20
Форма навчання Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
Розклад
занять
Освітня програма
групи
ОПП-271 МВВТ-271.02-ЕСЕУ-МБ-02-2022 ОПП-271 МВВТ-271.02-ЕСЕУ-МБ-01-2022 ОПП-271 МВВТ-271.02-ЕСЕУ-М-02-2022 ОПП-271 МВВТ-271.02-ЕСЕУ-М-01-2022 ОНП-РМТ- 271МВВТ- PhD-2022-1 ОНП-РМТ- 271МВВТ- PhD-2022-1 ОНП-РМТ- 271МВВТ- PhD-2022-1
Навчальний план групи НП 2219 Денна НП 2219 Заочна НП 2119 Денна НП 2119 Заочна НП 1717 Денна НП 1717 Заочна НП 1617 Денна НП 1617 Заочна НП ДФ22 Денна НП ДФ22 Заочна НП ДФ21 Денна НП ДФ21 Заочна НП ДФ20 Денна НП ДФ20 Заочна
Робочий навчальний план РНП 2219 Денна РНП 2219 Заочна РНП 2119 Денна РНП 2119 Заочна РНП 1717 Денна РНП 1717 Заочна РНП 1617 Денна РНП 1617 Заочна РНП ДФ22 Денна РНП ДФ22 Заочна РНП ДФ21 Денна РНП ДФ21 Заочна РНП ДФ20 Денна РНП ДФ20 Заочна
Індивідуальний навчальний план-графік
Сілабуси, програми, конспекти лекцій, завдання, питання до іспитів, заліків, методичні вказівки
Програми практики
Програми державної атестації

 

271 МОРСЬКИЙ ТА ВНУТРІШНІЙ ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
271.03 ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І ЗАСОБІВ АВТОМАТИКИ
101 ЕКОЛОГІЯ
Освітня програма ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І ЗАСОБІВ АВТОМАТИКИ ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЖИТТЯ ЕКОЛОГІЯ
НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ
Ступінь
освіти
Молодший
бакалавр
Магістр Бакалавр
Курс 1 2 1 2 1 2 1 СК
Навчальна група
Форма навчання Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
Розклад
занять
Освітня програма
групи
Навчальний план групи
Робочий навчальний план
Індивідуальний навчальний план-графік
Сілабуси, програми, конспекти лекцій, завдання, питання до іспитів, заліків, методичні вказівки
Програми практики
Програми державної атестації

 

Спеціальність 073 МЕНЕДЖМЕНТ 142 ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
Освітня програма УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ СУДНОВІ ХОЛОДИЛЬНІ МАШИНИ І УСТАНОВКИ СУДНОВІ ХОЛОДИЛЬНІ
МАШИНИ І УСТАНОВКИ
Ступінь
освіти
Магістр Магістр Бакалавр
Курс 1 2 1 2 1 2 1 СК
Навчальна група
Форма навчання Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
Розклад
занять
Освітня програма
групи
Навчальний план групи
Робочий навчальний план
Індивідуальний навчальний план-графік
Сілабуси, програми, конспекти лекцій, завдання, питання до іспитів, заліків, методичні вказівки
Програми практики
Програми державної атестації

 

Спеціальність
Cпеціалізація
271 МОРСЬКИЙ ТА ВНУТРІШНІЙ ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
271.04 СУДНОВОДІННЯ НА ВНУТРІШНІХ ВОДНИХ ШЛЯХАХ
Освітня програма СУДНОВОДІННЯ НА СУДНАХ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗМІШАНОГО ПЛАВАННЯ СУДНОВОДІННЯ НА ВНУТРІШНІХ ВОДНИХ ШЛЯХАХ
Ступінь освіти БАКАЛАВР МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
Курс 1 2 3 4 1 2
Навчальна група
Форма навчання Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
Розклад
занять
Освітня програма
групи
Навчальний план групи
Робочий навчальний план
Індивідуальний навчальний план-графік
Сілабуси дисциплін, робочі програми, конспекти лекцій, завдання, питання до іспитів, заліків, методичні вказівки
Програми практики
Програми державної атестації

 

Наукова діяльність
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

Д 26.110.01

05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки»
КІЛЬКІСТЬ АСПІРАНТІВ Станом на 2021 рік: 5

Станом на 2022: 10

Захистилися у 2020 році: 3

Захистилися у 2021 році: 1


НАУКОВІ ЗБІРНИКИ

Водний транспорт
Новітні технології
Архів номерів
Молодий науковець
НДР У СТАНІ ВИКОНАННЯ

Розроблення концепції баржевозних перевезень в басейні Чорного моря між прилеглими річковими системами

Державний реєстраційний номер: 0120U102928

КОНФЕРЕНЦІЇ
Науково-практична конференція студентів, викладачів та аспірантів ДУІТ щорічна

Матеріальне забезпечення
СИМУЛЯТОРИ
Суднова енергетична установка суховантажного судна з дизельним двигуном типу Wartsila – Sultzer RTA 58 (TRANSAS ERS 5000) Суднова енергетична установка танкеру-газовозу LNG з паровою турбіною подвійного розширення типу Kawasaki UA-400 (TRANSAS ERS 5000) Суднова енергетична установка двопаливного танкеру-газовозу LNG з дизель-електричною установкою (WÄRTSILÄ ERS 5000)
Є детально змодельованим комплексом машинного відділення суднової дизельної енергетичної установки Wärtsilä-Sulzer RTA58 суховантажного судна дедвейтом 12 000 т. Версія тренажеру ERS 5000, модель якої заснована на узагальнених, «класичних» схемах суднових систем та принципів контролю і управління.  Тренажер сертифікований норвезьким класифікаційним співтовариством Det Norske Veritas як відповідний класу А. Детально змодельований комплекс роботи суднової парової турбінної та котельної енергетичної установки Kawasaki UA 400 танкера-газовоза LNG дедвейтом 76 000 т виробництва «Транзас»,  розроблений для проведення навчання, відпрацювання навиків та оцінки компетентності членів команд машинного відділення, які несуть вахту в машинному відділенні, включно зі старшими механіками. Версія тренажеру ERS 5000. Транспортний симулятор розроблений для навчання суднових електромеханіків роботі двигуна типу DualFuelDiesel-ElectricMANL51/60DF та відпрацювання навичок керування системами двигуна. Спеціалізоване програмне забезпечення симулятора складається з інструкторського функціоналу , програмного модуля робочого вікна слухача  та програмної моделі двигуна судна Diesel-Electric (MAN L51/60DF) LNG Carrier. Версія тренажеру ERS 5000 TechSim.
Тренажер ERS 5000 розроблений відповідно до вимог конвенції та кодексу ПДНВ-78 (з поправками), а також курсів IMO: 2.07; 2.08; 7.02; 7.04.

Тренажери пропонують різні рівні навчання: від стадії ознайомлення з обладнанням, відпрацювання стандартних режимів експлуатації та несення вахти, пошуку та усунення несправностей і управління ресурсами екіпажу, дозволяють проводити навчання на різних моделях, що є точними і детальними копіями сучасних суден, їх систем та обладнання. Версія тренажерів ERS 5000 призначені для проведення поглибленої підготовки механіків в умовах штатних та аварійних ситуацій.

Робочі можливості вказаних тренажерів дозволяють  вирішувати та відпрацьовувати наступні завдання відповідно до типу приводу та дедвейту суден:

  • ознайомлення з системами машинного відділення та їх елементами — механізмами та обладнанням;
  • вивчення та аналіз схем судових систем;
  • контроль та управління роботою систем, механізмів та обладнання;
  • вивчення принципів роботи системного управління, автоматизації та аварійно-попереджувальної сигналізації;
  • контроль шкідливих викидів, засобів оптимізації шкідливих викидів та економії палива;
  • управління судовою електростанцією, балансом потужностей;
  • робота та несення вахт в штатному й аварійному режимах роботи, пошук та усунення несправностей;
  • управління ресурсами екіпажу.

Робоче місце слухача в тренажерах моделює різноманітні системи і ефекти машинних відділень суден з дизельними, електричними двигунами, паровою або газовою турбінами.

Інструкторський функціонал тренажерів призначений для інструктажу слухачів, створення і редагування різних вправ, їх збереження, запуску, відтворення для перегляду і аналізу, проведення безпосередньо тренінгу в режимі онлайн. Має розширені можливості виведення на друк даних по вправі та автоматизовану систему оцінки знань, навичок і дій слухачів.

ЛАБОРАТОРІЇ
Лабораторія експлуатації суднових двигунів внутрішнього згорання 1. Дизельний двигун 6Ч 18/22 – 1 шт;
2. Дизельний двигун NVD 24 – 1 шт;
3. Дизельний двигун 2Ч 8,5/11 – 1шт;
4. Дизельний двигун 6Ч СП 15/18 (3Д6) з реверс-редуктором – 1 шт;
5. Дизельний двигун 6Ч 12/14 – 1 щт;
6. Макет дизельного двигуна 3Д6 – 1 шт;
7. Макет газорозподільного механізму двигуна – 1 шт
8. Генератор постійного струму П91М 60кВт, 230в – 1 шт;
9. Генератор постійного струму П61М 10,5 кВт, 230в – 1 шт;
10. Головний розподільчій щит – 1 шт;
11. Компресор повітряний виского тиску – КВД-М – 1 шт;
12. Компресор  повітряний високого тиску – 20К.Э – 1 шт;
13. Балони повітряні пускові (повітрязберігачі) – 4 шт;
14. Установка утилізації тепла відпрацьованих газів – 1 шт
15. Гідравлічне гальмо (на валу двигуна 3Д6) – 1 шт;
16. Реверс-редуктор 160/22 – 1 шт;
17. Реверс-редуктор 25 РРП-230 (на валу 6Ч 18/22) – 1 шт
18. Акумуляторна батарея 12в, 195Ач – 2 шт;
19. Стенд опресування форсунок – 1 шт;
20. Макет ТНВД – 1 шт;
21. Тренажер для регулювання газорозподільчіх фаз двигуна – 1 шт;
Лабораторія суднових електричних машин та електрообладнання судна 1. Імітатори електроприводів суднових механізмів:
– баластний насос – 1 шт.;
– санітарний насос – 1 шт;
– пожежний насос – 1 шт;
– запасне стерно – 1 шт;
– шпіль – 1 шт.
2. Станція сигнально – відмінних вогнів – 1 компл;
3. Апаратура внутрішньо-суднового зв’язку та сигналізації – 1 компл;
4. Головний розподільчій щит – 3 панелі;
5. Машинний телеграф – 1 компл;
6. Макети електродвигунів постійного та змінного струму – 5 шт;
7. Навчальні стенди:
– електричні реле – 1 шт;
– неелектричні реле – 1 шт;
– вимикачі, контактори – 1 шт;
– автоматичні вимикачі – 1 шт;
– система пожежної сигналізації – 1 шт;
– реле часу – 1 шт;
8. Акумуляторна батарея 12в – 1 компл.
9. Автортрансформатор ЛАТР- 2 шт;
10. Джерела живлення – 9 компл.;
11. Міст постійного струму МО61 – 2 шт;
12. Вимірювальні прилади.
13. Монітор демонстраційний 24″ – 1 шт
14. Управляючий комп’ютер с підключенням до мережі Інтернет – 1 шт
Лабораторія суднової автоматики 1. Макет системи дистанційного автоматичного управління двигуном – 1 шт;
2. Автоматичний холодильний агрегат ВЗ-450 – 1 шт;
3. Регулятор обертів двигуна NVD36 – 1 шт;
4. Регулятор обертів двигуна 64 12/14 – 1 шт;
5. Регулятор обертів двигуна 124СП 18/20 – 1 шт;
6. Регулятор обертів двигуна 64СП 15/18 – 1 шт;
7. Макет пристрою зупинки двигуна – 1 шт;
8. Станція вимірювання температури викидних газів ДВЗ 64СП 18/22 – 1 шт;
9. Макет автоматичної паливної форсунки – 1 шт;
10. Макет котельного агрегата КОАВ-63 – 1 шт;
11. Тренажер системи аварійно-попереджувальної сигналізації – 1 шт;
12. Тренажер системи автоматичного захисту СПАСЗ-5 ДГА-50М – 4 шт;
13. Тренажер системи управління котельним агрегатом – 1 шт;
14. Тренажер системи аварійно-попереджувального захисту ДВЗ 64 СП 18/22 – 1 шт.
Лабораторія 3D—моделювання 1. 3D сканер професійного класу David SLS-2;
2. 3D принтери професійного класу – Stratasys uPrint SE та ULTIMAKER 2+.
3. Управляючий комп’ютер.
Лабораторія фізики, матеріалознавства та прикладної механіки 1.   Машина вимірювання твердості матеріалів ТК-14-250 – 1 шт;
2.   Мікроскопи ММУ-2У42 – 3 шт;
3.   Машина демонстрації переривчастого механізму – ДП-12 – 1 шт;
4.   Модель  для вичення конічного диференціала ТММ 15/5 – 1 шт;
5.   Випробувальний стенд УІС для виконання лабораторних робіт з опору матеріалів – 1 шт;
6.   Установка ДМ-28 для визначення моменту тертя в підшипниках кочення – 1 шт;
7.   Установка ДМ-35 для визначення кривих ковзання і ККД пласких кліноременних передач – 1 шт;
8.   Установка ДМ-41 для вивчення черв’ячного редуктора;
9.   Установка ТММ-39А для вивчення характеристик редукторів;
10.    Установка ДМ38 для вивчення гальмів;
11.    Установка УТСН-ВТ-12 для вимірювання параметрів динамічних процессів;
12.    Установка для випробування стержнів на стійкість;
13.    Модель ТММ 12/2 для вивчення планетарного механізму;
14.    Модель ТММ 17/7 для вивчення кривошипно-кулісного механізму;
15.    Модель ТММ 15/3 для вивчення зчеплення Новікова;
16.    Прилад ТММ 16/3 для вивчення кулачного механізму;
17.    Прилад ТММ 17А/3 для вивчення кривошипно-кулачного механізму;
18.    Прилад ТММ 16А/3 для вивчення поступально кулачного механізму;
19.    Макети редукторів – 6 шт;
20.    Набір вольтметрів – 3 компл;
21.    Набір амперметрів – 3 компл;
22.    Джерела живлення різні – 8 шт;
23.    Мікрофарадометр – 1 шт;
24.    Монохроматор УМ-2 – 1 шт;
25.    Пірометр ОП-66 – 1 шт;
26.    Спектрофотометр СФ-26 – 1 шт;
27.    Генератори звукові різні – 4 шт;
28.    Ваги навчальні – 7 компл;
29.    Люксметр Ю-116 – 1 шт;
30.    Набір навчальних скілець, світофільтрів та призм – 1 компл;
31.    Навчальний прилад з вивчення властивостей магнітних полей – 1 шт;
32.    Стробоскоп – 2 шт.
Лабораторія хімії 1. Суднова лабораторія визначення якісних характеристик води СКЛАВ – 1 шт;
2. Суднова переносна лабораторія аналізу характеристик палива – 1 шт;
3. Дистилятор автоматичний лабораторний ДЛ-4МА – 1;
4. Ваги AXIS А 500 (500/0,2/0,01г)/150 мм – 1 шт;
5. Віскозиметр ВУ, ВЗ-246 – 3 шт;
6. Випрямляч ВСА, ВСА – ІІІк – 2 шт;
7. Шафа сушильна – 1 шт;
8. Набір лабораторного посуду (штатив, пробірки, воронки, сосуди та ін.)
9. Монітор демонстраційний 24″ – 1 шт
10. Управляючий комп’ютер с підключенням до мережі Інтернет – 1 шт
Навчальна майстерня 1. Верстат токарний – 3 шт;
2. Верстат свердлильний – 3 шт;
3. Верстат фрезерний – 1 шт;
4. Зварювальний апарат – 3 шт;
5. Верстаки слюсарні з комплектом інструменті та місця для зварювання – 12 од.
Лабораторії факультету сертифіковані Регістром судноплавства України на відповідність вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ-78, з поправками).

    

АУДИТОРІЇ
Аудиторія суднових теплових машин 1. Інтерактивна дошка – 1 шт;
2. Управляючий комп’ютер з підключенням до мережі Інтернет – 1 шт
3. Інформаційні плакати та стенди.
Аудиторія технічного обслуговування суднових енергетичних установок 1. Макет дизельного двигуна в розрізі NVD36 – 1 шт;
2. Макет турбіни газової – 1 шт;
3. Макет системи паливоподавання – 1 шт
4. Монітор демонстраційний 32″ – 1 шт
5. Управляючий комп’ютер с підключенням до мережі Інтернет – 2 шт
Аудиторія суднових електричних машин 1. Інтерактивна дошка – 1 шт;
2. Управляючий комп’ютер с підключенням до мережі Інтернет – 2 шт
3. Інформаційні плакати та стенди.
Аудиторія електротехніки та суднового електричного обладнання 1. Монітори демонстраційні 32″ – 2 шт
2. Управляючий комп’ютер з підключенням до мережі Інтернет – 2 шт
3. Симулятор суднової енергетичної установки двопаливного танкеру-газовозу LNG з дизель-електричною установкою (WÄRTSILÄ ERS 5000) – 3 місця.
4. Комп’ютери для виконання лабораторних робіт, підключені до мережі Інтернет – 3 шт
Аудиторія суднових симуляторів 1. Інтерактивна дошка –1  шт;
2. Комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет – 12 шт
3. Симулятор енергетичної установки суховантажного судна з дизельним двигуном типу Wartsila – Sultzer RTA 58 (TRANSAS ERS 5000) – 12 місць;
4. Симулятор енергетичної установки танкеру-газовозу LNG з паровою турбіною подвійного розширення типу Kawasaki UA-400 (TRANSAS ERS 5000) – 12 місць;
Аудиторія матеріалознавства 1.Монітор демонстраційний 32″ – 2 шт
2.Управляючий комп’ютер з підключенням до мережі Інтернет – 2 шт
3. Інформаційні плакати та стенди.
Аудиторія вищої та прикладної математики 1. Інтерактивна дошка –1  шт;
2. Управляючий комп’ютер з підключенням до мережі Інтернет – 2 шт
3. Інформаційні плакати та стенди.
Аудиторія нарисної геометрії та інженерної графіки 1. Інтерактивна дошка –1  шт;
2. Управляючий комп’ютер з підключенням до мережі Інтернет – 2 шт
3. Інформаційні плакати та стенди.
Аудиторія нормативного забезпечення судноплавства 1. Демонстраційний екран – 1 шт
2. Проектор – 1 шт
3. Інформаційні плакати та стенди.

      

                            

 

 

Студентське життя

ЕКСКУРСІЇ НА СУДНА, СУДНОБУДІВНІ ТА СУДНОРЕМОНТНІ ЗАВОДИ, МУЗЕЇ ФЛОТУ, ВИСТАВКИ

         

 

МІС-МІСТЕР ДУІТ

     

СПОРТИВНІ  ЗМАГАННЯ

                            

 

 

 

 

 

Контакти

 

Адреса: вул. Кирилівська, 9, м. Київ, 04071, Україна

Телефон: +38 (044) 379-10-61, +38 (044) 379-10-62

E-mail: [email protected]

Сайт: https://kivt.duit.edu.ua/fetsvt/

Написати листа