Запрошуємо до участі у  ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «ДНІПРОВСЬКІ ЧИТАННЯ-2021»

Запрошуємо до участі у  ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «ДНІПРОВСЬКІ ЧИТАННЯ-2021»
Опубліковано:

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «ДНІПРОВСЬКІ ЧИТАННЯ-2021» сучасного формату. Організатором конференції є Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ.

Конференція включена до плану Міністерства освіти і науки України 2020 року та має реєстрацію в Державній науковій установі «Український інститут науково–технічної інформації (УкрІНТЕІ)» (№ 906 від 08.11.2021 р.)

Мета конференції: обмін досвідом, наукові та прикладні пропозиції фахівців щодо розвитку водного транспорту України та світу.

Участь у конференції безкоштовна!

 Тематичні  напрями:

Секція 1: Конструювання, будування суден та судноремонт;

Секція 2: Навігація та управління суднами;

Секція 3: Експлуатація суднових енергетичних та електроенергетичних установок;

Секція 4: Гідротехнічні споруди та водні шляхи;

Секція 5: Діяльність підприємств галузі водного транспорту;

Секція 6: Маркетинг, менеджмент та логістика водного транспорту;

Секція 7: Юридичний супровід галузі водного транспорту;

Секція 8: Історія розвитку водного транспорту;

Секція 9: Підготовка фахівців водного транспорту.

Секція 10: Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості майбутнього фахівця

 

Приймаються доповіді або тези доповідей, які будуть опубліковані в електронному збірнику матеріалів конференції та розміщений за посиланням:

https://drive.google.com/drive/folders/1IwYxEdTh73RRyMreEEwtEXm-QW98RsZf?usp=sharing 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: заочна, дистанційна (он-лайн).

Графік конференції: 

– до 15.12.2021 р. – подання доповідей, тез та заявки на участь у он-лайн сесії;

– 23.12.2020 р. з 10.00 до 14.00 – проведення он-лайн сесії за посиланням:

            https://us02web.zoom.us/j/81769020526?pwd=S0VEYjk0Vmd5MGJYcHVNNXF0dFBKQT09

Ідентифікатор конференції: 723 7233 2028 Код доступу: vai37a

Детальну інформацію, будь ласка, дивіться в інформаційному листі або за посиланням

https://drive.google.com/drive/folders/1IwYxEdTh73RRyMreEEwtEXm-QW98RsZf?usp=sharing

Щодо організаційних питань звертатися [email protected]

ЗАЯВКА

для участі в он-лайн сесії

ІІ міжнародної науково-практичної конференції

 «ДНІПРОВСЬКІ ЧИТАННЯ-2021»

Прізвище,  
Ім’я,  
По батькові автора  
Країна  
Місто  
ВНЗ  
Адреса ВНЗ  
Телефон  
Вчене звання  
Науковий ступінь  
Посада  
Контактний телефон  
E-mail  
Назва секції  
Тема доповіді  
Мова доповіді  
Тривалість доповіді  
Отримання друкованого збірника конференції  

ДОДАТОК 2

Оформлення доповідей

Тези доповідей можуть бути оформлені однією з робочих мов конференції. Подаються авторами на електронну адресу конференції. Текст доповіді повинен мати такі розділи: актуальність досліджень, постановка задачі, результати досліджень, висновки. Обсяг тез доповідей – до 4-х сторінок формату А4.

Оформлення доповіді відповідно до вимог:

Електронний варіант тез у вигляді файлу, виконаному в текстовому редакторі МS Word for Windows (формат *doc.) із назвою: номер секції та прізвище першого автора (3_Петрененко) надсилається електронною поштою за адресою: [email protected]

Тези обсягом 1-4 сторінки мають бути вичитані, відредаговані, відкоректовані та подані у такому оформленні:

 • назва тез (великими літерами жирним шрифтом, відцентрована);
 • прізвище та ініціали (жирним курсивом), вчене звання, посада (звичайний шрифт) відцентровані;
 • наступний рядок – назва навчального закладу (курсивом, відцентрована);
 • через рядок подається основний текст: шрифт Times New Roman, розмір 14 кеглів, без переносів, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1 см.; всі поля по 2 см.;
 • посилання в тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела [5]. При цитуванні потрібно дотримувати точної відповідності цитати джерелу і крім номеру джерела вказувати сторінку, наприклад: [5, с. 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на кілька джерел одночасно подаються таким чином: [3; 5; 7] або [3, с. 145; 5, с. 25; 7, с. 348]. Джерела в переліку посилань нумеруються вручну, без використання функції меню Word «Формат – Список – Нумерований»;
 • через рядок після основного тексту подається Література в порядку її використання в тексті (не більше 7 джерел), у відповідності до вимог оформлення наукових робіт та бібліографічних джерел, введених в 2016 р. (ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»);
 • обов’язковими структурними елементами тез є: актуальність досліджень, постановка задачі, результати досліджень, висновки;
 • сторінки тез в електронному вигляді не нумерувати.

Усі рисунки й таблиці повинні мати назви та номери (у випадку, коли в одному матеріалі міститься два і більше названих елементів) написані курсивом, наприклад, «Рис. 1 – Розрахункова схема…» або «Таблиця 1 – Показники…».

Відповідальність за матеріали, наведені в статті, несуть автори. Редакція може не поділяти позицію авторів публікації та залишає за собою право на зміну секцій, обґрунтовані редагування, виправлення та скорочення матеріалів (зі збереженням головних висновків і стилю автора).

Зразок оформлення тез доповіді:

Секція 3. Експлуатація суднових енергетичних та електроенергетичних установок.

РОЗРОБКА ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СЦЕНАРІЇВ ЗАГРОЗ ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ БУНКЕРУВАННЯ

Петрененко О.В.– д.т.н., проф., [email protected]

Факультет технічних систем на водному транспорті

Державний університет інфраструктури та технологій

(Україна, м. Київ)

 

Актуальність дослідження ….

Мета дослідження ….

Висновок

 

Л і т е р а т у р а

 1. Боровлев Е. М. Бункеровка судов. Одесса: Феникс, 2008. 48 с.
 2. Васілевський О. М., Поджаренко В. О. Нормування показників надійності технічних засобів : навч. посіб. Вінниця : ВНТУ, 2010. 129 с.
 3. Дичко А. О., Єремєєв І. С. Аналіз ризиків і менеджмент водних екосистем. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2018. № 4. С. 115-122.
 4. Кодекс по расследованию морских аварий и инцидентов (Резолюция А.849 (20). Сборник кодексов ИМО. СПб. : ЗАО ЦНИИМФ, 1997. 330 с. URL: http://rise.odessa.ua/texts/A849_20_97.php3 (дата звернення 10.07.2019).

 

 

Поділитися новиною в соціальних мережах:
Написати листа