Кафедра навігації і управління суднами

Кафедра навігації і управління суднами
Про кафедру
Співробітники кафедри
Для абітурієнтів
Наукова діяльність
Контакти
Про кафедру

Підготовка судноводійного складу в м.Києві має досить довгу історію протяжністю в 58 років. Організована вона була в різні роки на базі таких науково-освітніх установ:

1962р.-1992р. Київський заочний факультет Ленінградського інституту інженерів водного транспорту (КЗФ ЛІІВТ);

1992р.-1997р. Київська філія Одеської державної морської академії (КФ ОДМА);

1997р.-1998р. Київський інститут водного транспорту ОДМА (КІВТ ОДМА);

1998р.-2016р .Київська державна академія водного транспорту (КДАВТ);

з 2016р.. Державний університет інфраструктури та технологій  (ДУІТ).

Кафедра «Судноводіння і енергетика суден», як окремий структурний підрозділ в складі факультету «Судноводіння», була створена 01.09.1997р.

наказом директора КІВТ ОНМА №39/3 від 28.08.1997г. Першим завідувачем кафедри був призначений к.т.н. Михайлов Василь Сергійович.

З 01.01.1998р., після проведеної реорганізації, завідувачем кафедри «Судноводіння» був призначений доцент Давидов Володимир Семенович, який керував нею по 31.01.1999р.

Постановою Кабінету міністрів №1970 від 14.12.1998р. була створена КДАВТ. Ректором академії був призначений к.т.н., доцент Михайлов Василь Сергійович., який повторно з 01.02.1999г. за сумісництвом очолив кафедру «Судноводіння» та керував кафедрою до 2010 р ..

З 2010р і до нинішнього часу після проведення чергової реорганізації кафедру «Судноводіння та керування судном» очолює професор, д.т.н. Майборода Олександр Миколайович.

В 2021 році кафедра була модернізована та перейменована на кафедру “Навігація і управління суднами”

Співробітники кафедри
Майборода Олександр Миколайович
завідувач кафедри

Освіта  – вища, із відзнакою закінчив у 1961 році Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала С.О.Макарова, інженер-механік за спеціальністю “Суднові силові установки”

Стаж роботи в ДУІТз 2001, науково-педагогічний стаж – понад 50 років

Науковий ступінь, вчене звання – доктор технічних наук із 1991 року, тема дослідження “Методи розрахунку гідродинаміки бойових засобів, що перетинають вільну поверхню рідини” за спеціальністю 20.02.15 – гідроаеродинаміка, динаміка руху та маневрування бойових засобів

Професор із 1994 року

Викладає навчальні дисципліни – «Теорія та будова судна»,  «Гідромеханіка, теорія і будова судна та рушії»,

Наукові праці – загальний список наукових праць налічує 230 найменувань,

в тому числі 3 підручники та 6 винаходів

Підвищення кваліфікації – проходив у 2017 році у центральному закладі Регістру судноплавства України

Особливі заслуги, винагороди  – нагороджений медаллю “15 років Збройним Силам України”, Почесною грамотою міністра освіти і науки України, відзначений двома подяками командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Blyndaruk
Блиндарук Олександр Миколайович
доцент кафедри

Освіта – вища, Ленінградський інститут водного транспорту (ЛІВТ); кваліфікація – інженер-механік; робочий диплом капітана-механіка

Стаж роботи в ДУІТ – з 1989 р., науково-педагогічний стаж – понад 35 років

Вчене звання – доцент

Викладає навчальні дисципліни – «Устрій, обладнання та експлуатація судна»; «Суднові допоміжні устрої і системи»; «Виробнича плавальна практика»

Наукові праці – розробка навчальних програм для бакалаврів і спеціалістів; навчальні посібники для слухачів курсів підготовки водіїв маломірних суден.

Підвищення кваліфікації – Центр підготовки фахівців морського та річкового флоту (2018р).

 Особливі заслуги, винагороди – Почесний працівник морського і річкового транспорту; Відмінник народної освіти; Заслужений науково-педагогічний працівник водного транспорту інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій;  почесні грамоти та медалі.

Ганношина Ірина Миколаївна
доцент кафедри

Ганношина Ірина Миколаївна, доцент кафедри

Освіта – вища, в 1999 р. закінчила Міжнародний Соломонів університет спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем», кваліфікація – інженер-програміст.

Стаж роботи в ДУІТ – з 2005 р., науково-педагогічний стаж – 15 років

Науковий ступінь, вчене звання  кандидат технічних наук, тема дисертаційного дослідження: «Метод автоматизованого визначення маршруту при плануванні переходу засобів водного транспорту» із спеціальності 05.22.13 «Навігація та управління рухом»; вчене звання – доцент

Викладає навчальні дисципліни – “Технологія перевезення вантажів”

Наукові праці – понад 15 публікацій у вітчизняних та міжнародних наукових виданнях, в т.ч. у тих, що внесені до наукометричної бази Scopus.

Підвищення кваліфікації – Центр підвищення підготовки, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів НТУ. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ТУ № 020709 15000413-17, видано 05.12.2017 р. Тема роботи: «Використання системи управління навчанням MOODLE та хмарних технологій в навчальному процесі»

Особливі заслуги, винагороди – є головою приймальної комісії Київського інституту водного транспорту, має рід подяк за доброчесну та сумлінну працю

davydov-volodymyr-semenovych
Давидов Володимир Семенович
доцент кафедри

Освіта – вища, в 1973 року закінчив Вище військово-морське училище ім. М.В.Фрунзе в м. Ленінграді за спеціальністю штурманська військово-морського флоту, присвоєна кваліфікація «військовий інженер-штурман».

Стаж роботи в ДУІТ – з 1994 р., науково-педагогічний стаж – до 35 років

Науковий ступінь, вчене звання  Кандидат технічних наук зі спеціальності «навігація і управління рухом» в 2012р.

Доцент  кафедри кораблеводіння в 1993р.

Підвищення ефективності системи управління космічними апаратами шляхом використання морського пункту

Викладає навчальні дисципліни – «Навігація і лоція», «Морехідна астрономія», «Забезпечення навігаційної безпеки плавання»

 Наукові праці – Має більш 85 наукових  і методичних праць (в тому числі навчальних та навчально-методичних посібників), а також 12 патентів

 1. Патент на корисну модель № 72415. Україна, МПК В 64461/24 (2006.01). Спосіб установлення зв’язку низкоорбітального космічного апарата з морським пунктом управління. Друк. Опубліковано 27.08.2012, бюл. № 16.
 2. Давидов В.С. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Електронний  підручник Забеспечення навігаційної безпеки плавання» №49875 від 27.06.2013
 3. Давидов В.С. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Електронний  підручник Навігація і лоція»№49874 від 27.06.2013
 4. Давидов В.С. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Електронний  підручник Практична морехідна астрономія» №49876 від 27.06.2013.
 5. Давидов В.С. Свідоцтво про реестрацію авторського право на твір «Електронная база даних для інформаційно-комп’ютеризованого комплексу контролю знань спеціалістів судноводіння», № 47483 від 28.01.2013.
 6. Давидов В.С. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Електронная база даних для інформаційно-комп’ютеризованого комплексу контролю знань бакалаврів судноводіння», № 47482 від 28.01.2013.
 7. Давидов В.С. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Способ контроля местоположения крупнотоннажных морских судов на траектории движения путем использования системы приемников ГНСС сопряженных с ЭКНИС», № 6083 від 6.05.2015.
 8. Давидов В.С. Свідоцтво про реєстрацію авторського право на твір «Способ контроля местоположения ТПА на траектории движения с помощью судовой ГАНС, включающей в себя ГАМО, и ЭКНИС.» № 83594 від 12.12.2018р.
 9. Давидов В.С. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Способ контроля местоположения крупногабаритних судов и составов на траектории движения путем использования координатного курсора ЭКНИС в режиме высокоточного угломерно-дальномерного устройства», № 88994 від 28.05.2019р.
 10. Давидов В.С. Патент на корисну модель « Спосіб автоматизованого контролю положення кінцівок суден і складів на траєкторії руху засобами EКНІС» Подана заявка на регистрацию 06.2020г.

Підвищення кваліфікації – Місце стажування: ДУІТ, т/х«Штурман». Час стажування:    з 1 по 20 липня 2017р. Протокол № 1 від 29.08.2017 р. засідання кафедри СВ та КС.   Підвищення кваліфікації як керівника судноплавної компанії та дублера капітана теплоходу.

Особливі заслуги, винагороди

Нагороджений:

7 медалями колишнього СРСР;

– нагрудним знаком «Почесний працівник морського і річкового транспорту» (наказ Державного департаменту морського і річкового транспорту від 02.04.2004 р. № 414);

– нагрудним знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2002 р. № 928);

– нагрудним знаком «За значний внесок в розвиток національної системи підготовки та дипломування моряків» (наказ Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків від 24.06.2004 р. № 53);

– відзнакою ректора Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича -Сагайдачного «Знак пошани» (наказ ректора Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного від 29.08.2011 р. № 02-04-205/з);

почесними грамотами Київського міського голови, Голови Подільської районної адміністрації, Державної адміністрації морського і річкового транспорту України та ректора Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

klochkov-yurij-petrovych
Клочков Юрій Петрович
доцент кафедри

Освіта – вища, в 1979 р. закінчив Херсонське морехідне училище ім. лейтенанта Шмідта за спеціальністю: «Судноводіння на морських шляхах», в 1995 р. закінчив Одеську державну морську академію за спеціальністю: «Економіка водного транспорту»

Стаж роботи в ДУІТ – з 2014 р., науково-педагогічний стаж – 10 років

Науковий ступінь, вчене звання  кандидат економічних наук. Спеціальність 08.03.02 «Економіко-математичне моделювання». Тема дисертації: «Економіко-математичне моделювання функціонування систем, які забезпечують круїзне судноплавство»

Викладає навчальні дисципліни – «ПНШС-УРНМ», «Управління судном та морська практика» та «Морська практика»

Наукові праці

 1. Ринок послуг водного круїзного пасажирського транспорту // Клочков Ю.П., Бакаєв О.О. // Економіко-математичне моделювання. – 2002. – № 11-12. – с. 76-87.
 2. Економічна ефективність круїзного судноплавства в Чорномор’ї. Економіст. – 2002. – № 8. – с. 32-33.
 3. Аналіз ринку морських і річкових круїзних перевезень. Судоходство // Клочков Ю.П., Бакаєв О.О. // 2002. – № 11-12. – с. 14-17.
 4. Прогнозна модель попиту на послуги морського круїзного транспорту. Залізничний транспорт України. – 2003. № 2. – с. 43-44.
 5. Моделирование взаимодействия процессов работы морских пассажирских портов и флота. Зб. наук. пр. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Вип. 8. – К.: МННЦ ІТіС НАНУ та МОНУ, 2004. – с. 93-109.
 6. Модели оценки комфортности судов и их пассажирских комплексов. Зб. наук. пр. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Вип. 9. – К.: МННЦ ІТіС НАНУ та МОНУ, 2005. – с. 97-105.

 Підвищення кваліфікації – Стажування у Finance insurance, business, enterepreneurships and innovation (Республіка Болгарія) сертифікат BG/VUZF/ 563-2020 з 25.10.2019-25.01.2020. Отримав відповідний сертифікат з особистим індивідуальним планом наукового стажування в обсязі 180 годин

(6 кредити ECTS)

Особливі заслуги, винагороди – Директор Судноплавної компанії «Бурлак» 2017-2020рр. Капітан далекого плавання 1988-2017 рр;

Заслужений працівник водного транспорту України.

kolomiyets-oksana
Коломієць Оксана Михайлівна
доцент кафедри

Освіта – вища, в 2017 р. закінчила Київську академію водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного за спеціальністю: «Судноводіння», присвоєна кваліфікація «магістр Судноводіння»,

в 2019 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю: «Середня освіта (Мова і література (англійська))», присвоєна кваліфікація магістра середньої освіти (Мова і література (англійська))»,

Стаж роботи в ДУІТ – 3 2018 р., науково-педагогічний стаж –5 років

Наукова ступінь – доктор філософії з 2020 року із спеціальності 271 “РЫчковий та мосрький транспорт”. Тема «Моделі та методи автоматизації контролю технічного стану засобів водного транспорту у різноманітних умовах експлуатації»

Викладає навчальні дисципліни – «Сучасне обладнання водного транспорту» та «Виробничо-плавальна практика»

Наукові праці – наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Підвищення кваліфікації – диплом доктора філософії ДР № 000557, виданий спеціалізованою вченою радою Державного університету інфраструктури та технологій ДФ 26.820.001 28.05.2020 р.

Особливі заслуги та винагороди – секретар Вченої Ради КІВТ ДУІТ

Для абітурієнтів

Напрями підготовки та перелік дисциплін, за якими здійснює підготовку кафедра:

Освітній рівень “молодший бакалавр

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Освітня програма: Навігація і управління морськими суднами

 1. Морехідна астрономія
 2. Управління судном та морська практика
 3. Міжнародні правила попередження зіткнення суден
 4. Навігація та лоція
 5. Метеорологія та океанографія
 6. Нормативні документи в судноплавстві та управління якістю
 7. Тренажерна підготовка
 8. Використання РЛС та ЗАРП
 9. Забезпечення навігаційної безпеки плавання
 10. Практика несення штурманської вахти та управління ресурсами навігаційного містка

Освітній рівень “бакалавр”

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Освітня програма: Навігація і управління морськими суднами

 1. Теорія та будова судна
 2. Морська практика
 3. Стандарти міжнародної морської організації
 4. Навігація та лоція
 5. Метеорологія та океанографія
 6. Міжнародні правила попередження зіткнення суден, радіолокаційні станції та засоби автоматичної радіолокаційної прокладки
 7. Технологія перевезення вантажів
 8. Морехідна астрономія
 9. Практика несення штурманської вахти та управління ресурсами навігаційного містка
 10. Морське право
 11. Управління судном
 12. Навігаційні інформаційні системи
 13. Тренажерна підготовка
 14. Забезпечення навігаційної безпеки плавання
 15. Управління морехідними якостями судна

Освітній рівень  “бакалавр”

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Освітня програма: Навігація і управляння морськими суднами

 1. Морське право
 2. Навігаційні прилади, системи та ГМСЗБ
 3. Використання РЛС та ЗАРП
 4. МППЗС та правила плавання по внутрішнім водним шляхам
 5. Метеорологія на внутрішніх водних шляхах

Освітній рівень  “магістр”

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Освітня програма: Навігація і управління суднами

1.Гідрометеорологічне забезпечення мореплавства

2.Морехідні якості спеціалізованих суден

3. Інноваційні технології в судноводінні

4.Забезпечення навігаційної безпеки плавання

5.Теорія та практика управління рухом судна

Працевлаштування студентів

Випускники  можуть займати наступні первинні посади:

 • вахтовий помічник капітана – четвертий, третій,  другий;
 • молодший вахтовий помічник капітана;
 • штурман;
 • шкіпер;
 • менеджер в комерційному відділі, державних і інших організація,  фірмах і агентствах.

Дана кваліфікація дає право на зайняття первинних посад: третій помічник капітана на морських, річкових, рибопромислових, портових, технічних та спеціалізованих суднах без обмеження валової водотоннажності і стажу роботи; штурман; старший помічник капітана і капітан суден валовою місткістю від 500 до 3000 регістрових тонн після набуття відповідного стажу роботи на посадах з попереднім званням.

 • Суднові фахівці
 • Помічник капітана (на суднах внутрішнього плавання)
 • Помічник капітана-помічник механіка (суднового)
 • Штурман
 • Капітан порта
 • Капітан флота
 • Капітан-наставник
 • Лоцман
 • Стивідор
 • Шкіпер

 

 

Наукова діяльність

Авторськими колективами кафедри за період з 2006р. по 2012р. розроблено та видано з грифом МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» 4 навчальних посібники:

 1. Навігація і лоція – 832 стор.,
 2. Практична мореходная астрономія – 424 стор.,
 3. Забезпечення навігаційної безпеки плавання – 568 стор.,
 4. Навігаційне забезпечення управління рухом судна – 336 стор.

У 2010 р. перші 3 навчальні посібники після доопрацювання і доповнень були в зв’язку з великим попитом повторно перевидані.

У 2008 виконана НДР «Створення електронних підручників з базових дисциплін професійної підготовки бакалаврів судноводіння», державний реєстраційний № 0107U007861

Розробка виконана за Державною цільовою програмою «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці». Серед новацій, втілених у створеному програмно-методичному продукті, що вигідно відрізняє його від вітчизняних аналогів, слід відзначити послідовне застосування у ньому елементів автоматизованого навчання. Так. для об’єктивного самоконтролю рівня опанування студентом навчального матеріалу підручника, у продукті реалізовано комп’ютерне дистанційне тестування знань за тематикою кожного його розділу. За результатами тестування студент має можливість не лише отримати об’єктивну оцінку своїх знань, але і рекомендації щодо усунення виявлених прогалин у них. Навчальні посібники «Навігація і лоція» – 48,4Мб., «Практична морехідна астрономія» – 24,6 Мб., а також «Забезпечення навігаційної безпеки плавання» – 33,1Мб., якій розроблено додатково за особистим бажанням авторського колективу, виконані на сучасному рівні і користуються великим попитом у студентів університету. Всі електронні підручники отримали гриф МОН України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів»

У 2012 році виконана НДР «Створення інформаційно-методичного комплексу засобів контролю якості підготовки фахівців з судноводіння», номер державної реєстрації 0110U03087. Виконання проекту дозволило вперше в Україні створити інформаційно-методичне підґрунтя для реального впровадження в усіх фахово-споріднених з КДАВТ ВНЗ України єдиного сучасного засобу незалежного об’єктивного контролю рівня якості підготовки бакалаврів та спеціалістів судноводіння. У процесі роботи створено інформаційно-методичний комплекс оцінки якості підготовки випускників ВНЗ з 15 фахових дисциплін за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів (205 змістовних модулів) і з 15 фахових дисциплін (208 змістовних модулів) за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів з судноводіння. Зацікавленість в результатах роботи підтверджують низка вітчизняних і російських університетів.

У 2010-2012 роках захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 – навігація та управління рухом. В процесі виконання наукових робіт досягнуто такі наукові результати:

1.Тихонов І.В. Методика підвищення ефективності навігаційного обслуговування безпеки судноплавства в умовах підвищеного ризику плавання на внутрішніх водних шляхах. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 – навігація та управління рухом. Державне підприємство «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління».

Дисертаційна робота присвячена розробці методики підвищення ефективності навігаційного обслуговування безпеки плавання на внутрішніх водних шляхах. Доведено, що цілеспрямоване зниження навігаційної аварійності у зонах підвищеного ризику плавання досягається шляхом побудови додаткового віртуального навігаційного обслуговування безпеки плавання. Програмно-апаратні комплекси інтелектуальних агентів розширеної та інтегрованої системи використовують алгебраїчні двобічні процедури перетворень нелінійних диференціальних моделей руху в область зображень цілочисельного аргументу, де знаходять оптимальні закони оперативного управління та реалізації процесів керування у області оригінальних ситуаційних подій, включаючи процедури телекомунікаційних обліків повідомленнями. Розроблено інформаційно-аналітичне забезпечення методики підвищення ефективності навігаційного обслуговування безпеки руху об’єктів водного транспорту. Функціональна стійкість навігаційного обслуговування та управління безпечним рухом гарантована ієрархічними багатоконтурними процесами своєчасної структурно-функціональної адаптації. Закономірна дія інтелектуальних агентів здійснюється на базі аналітичних моделей, що координують поліергатичне реагування для відновлення визначеної втрати ресурсу у наслідок неперервної дії зовнішніх факторів оточуючого середовища на габаритних смугах руху водних шляхів.

2.Давидов В.С. Методика підвищення ефективності системи управління КА шляхом використання морського пункту.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 – навігація і управління рухом. ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління.

Робота присвячена розробленню методики підвищення ефективності системи управління космічними апаратами шляхом використання морського пункту управління на основі використання існуючої космічної системи «Січ».

У дисертації зроблено аналіз принципів побудови системи управління космічними апаратами оптико-електронного спостереження і недоліків існуючих методів управління космічними апаратами при використанні однопунктної технології управління. Запропоновані: вдосконалений метод оцінки втрат, внесених несприятливими метеоумовами, який дозволяє враховувати вплив не тільки хмарності, але опадів і туманів; метод збільшення тривалості зон радіовидимості космічних апаратів шляхом використання морського пункту управління; спосіб установлення зв’язку низькоорбітальним космічним апаратом з морським пунктом управління.

Результати дисертаційної роботи доцільно використовувати при розробленні перспективних та модернізації існуючих систем управління космічними апаратами оптико-електронного спостереження.

На кафедрі за останні 8 років з 2012 по 2020р. авторськими колективами розроблені 2 патенти на корисну модель і 8 авторських свідоцтв на твір:

1 Патент на корисну модель № 72415. Україна, МПК В 64461/24 (2006.01). Спосіб установлення зв’язку низкоорбітального космічного апарата з морським пунктом управління. Опубліковано 27.08.2012,  бюл. №16.

2.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Електронний  підручник «Навігація і лоція»»   №49874 від 27.06.2013.

3.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Електронний  підручник «Забезпечення навігаційної безпеки плавання»     №49875 від 27.06.2013.

4.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Електронний  підручник «Практична морехідна астрономія»  №49876 від 27.06.2013.

5.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «База даних «Електронна база даних для інформаційно-комп’ютеризованого комплексу контролю знань бакалаврів судноводіння»»,   № 47482 від 28.01.2013.

6.Свідоцтво про реєстрацію авторського право на твір «База даних «Електронна база даних для інформаційно-комп’ютеризованого комплексу контролю знань спеціалістів судноводіння»»,   № 47483 від 28.01.2013.

7.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Способ контроля местоположения крупнотоннажных морских судов на траектории движения путем использования системы приемников ГНСС сопряженных с ЭКНИС», № 6083 від 6.05.2015.

8.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Способ котроля местоположения ТПА на траектории движения с помощью судовой ГАНС, включающий в себя ГАМО и ЭКНИС». №83594 от 12.12.2018.

9.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Спосіб контролю місцерозташування великогабаритних суден і складів на траєкторії руху шляхом використання координатного курсора ЕКНІС в режимі високоточного кутомірно-далекомірного пристрою». №88994 від 28.05.2019.

10.Патент на корисну модель МПК (2020)G06F 7/00  «Спосіб автоматизованого контролю положення кінцівок суден і складів на траєкторії руху засобами ЕКНІС». Патент спрямований на реєстрацію.7. 2020 р.

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного,

факультет судноводіння

адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 9, ауд.318

e-mail: [email protected]

моб.тел.:

 

Написати листа