КІВТ ДУІТ

Навчальна робота кафедри психології та соціально-гуманітарних дисциплін: лекція професора Суліми Є.М.

Навчальна робота кафедри психології та соціально-гуманітарних дисциплін: лекція професора Суліми Є.М.
Опубліковано:

На кафедрі психології та соціально-гуманітарних дисциплін 9 листопада 2022 року відбулася відкрита лекція професора Суліми Євгена Миколайовича за темою «Поняття про дидактику, її виникнення і розвиток». Заняття з дисципліни «Педагогіка» організоване за розкладом для студентів 2 курсу спеціальності «Психологія» (групи 2116 ПП та 2115 ПБ), проведене в режимі онлайн за допомогою системи ZOOM і використанням мультимедійних можливостей PowerPoint для презентації інформації з теми, наочного вираження думки, пояснення матеріалу.

Лектор у процесі викладу матеріалу навів ідеї закордонних педагогів К.-А. Гельвеція, Д. Дідро, Ж.-А. Кондорсе, Ж.-Ж. Руссо, І.-Г. Песталоцці, Ф.-А.-В. Дістервега. Ці новатори виступали за урахування вікових особливостей учнів у навчальному процесі, активізацію методів у процесі навчання, пропонували поєднати дитячу працю з навчанням, впровадити теорію елементарної освіти (подання навчального матеріалу від простого до складнішого) на основі чуттєвих сприймань, сформулювали прогресивні принципи дидактики (природодоцільності та культуродоцільності). Визначний педагог Я. Коменський розкрив принцип природовідповідності людини, мету і завдання виховання, принципи і методи навчання і виховання, ідею формування моральних переконань і звичок.

Окремо Євген Миколайович виділив українських педагогів ХІХ-ХХ ст. Новатор О. Духнович став ідеологом культурно-освітньої діяльності, відзначився створенням мережі освітніх закладів з близько 70 шкіл, був автором низки підручників для народних шкіл. Визначний педагог Б. Грінченко активно впроваджував викладання у школі українською мовою. До лав видатних дидактів-практиків ХХ ст. влився В.О. Сухомлинський, який розвинув ідею розумового виховання дитини в процесі навчання та практичної діяльності, і в своїх творах навів зразки дидактичного підходу до педагогічної справи.

Протягом заняття професор Суліма Є.М. роз’яснював зміст основних понять й термінів з дидактики. Для більш повного викладу матеріалу використано міждисциплінарні зв’язки педагогіки і психології, міжтематичні приклади з різних періодів історії філософії, психології і педагогіки. В поясненні аспектів теми та наведення цитат Євген Миколайович спирався на презентацію, яка містила графічну і текстову інформацію. На відкритому занятті присутня висока активність здобувачів вищої освіти, стійкий і безперервний контакт лектора із авдиторією у вигляді «запитання-відповідь».

Якісно підготовлена презентація лекційного матеріалу сприяла творчому засвоєнню навчальної інформації студентами. Лекційне заняття було проведено на належному навчально-методичному рівні. Майбутні психологи і присутні на лекції колеги к.філос.н., доцент Ковальський Г.Є., к.психолог.н., доцент Каряка І.В., начальник навчально-методичного відділу ДУІТ Данилко Л.Т. високо оцінили професійну компетентність та індивідуальні практичні вміння професора Суліми Є.М. організовувати навчально-виховну діяльність.

 

Поділитися новиною в соціальних мережах:
Написати листа