Кафедра технічних систем і процесів управління в судноводінні

Кафедра технічних систем і процесів управління в судноводінні
Про кафедру
Співробітники кафедри
Для абітурієнтів
Наукова діяльність
Контакти
Про кафедру

На основі рішення Вченої Ради від грудня 1999 року Київської Державної академії водного транспорту була із складу кафедри Судноводіння створена кафедра «Технічних Систем Судноводіння». Завідуючим кафедрою був призначений к.т.н., доцент Воробей Валерій Іванович.

Потім завідуючими кафедрою були: к.т.н., доцент Сердюк А.А.; доцент Коршунов М.Я. На теперішній час кафедра має назву «Технічних систем та процесів управління в судноводінні». Завідуючим кафедрою є к.т.н., доцент Маранов О.В.

На кафедрі працює : 11 чоловік; із них: 1 –  д.т.н., професор; 1 –  д.е.н., професор;  3 – к.т.н., доцентів; ;  2 – к.е.н., доцентів;  1 – к.п.н., доцент;   1 – доцент; 1 –  старший викладач; 1 –  зав. лабораторією; 1 – ст. лаборант.

Кафедра має такі лабораторії:

 • Лабораторія «Технічних систем Судноводіння», аудиторія 224;
 • Лабораторія «Технічних засобів судноводіння», аудиторія 316;
 • Лабораторія «Радіолокаційних станцій. Радіолокаційний тренажер по розходженню суден NMS-90», аудиторія 117;
 • Лабораторія «Електро- та радіолокаційних приборів», аудиторія

Основним напрямком підготовки студентів є – вивчення теоретичних основ –  технічних систем Судноводіння; відпрацювання практичних навиків в технічному обслуговуванні та ремонти технічних систем судноводіння та придбання знань та навиків в освоєнні сучасних технічних систем судноводіння, якими оснащують сучасні судна, а також отримання навиків в період проходження виробничої плавальної практики на суднах.

Кафедра є випускаючою за освітньою програмою «Робототехніка та комп’ютеризовані системи управління», розробленою на базі спеціальності 151.«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Співробітники кафедри
Maranov
Маранов Олександр Вікторович
завідувач кафедри

Освіта – вища, в 1972 р. закінчив Висший машинно-електротехн. Институт Министерства на народната просвета НР Болгария г. София за спеціальністю «Електронно исчислительні машини», присвоєна кваліфікація «електро інженер».

 Стаж роботи в ДУІТ – з 2000 р., науково-педагогічний стаж – понад 46 років у Академіі наук України та вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

 Науковий ступінь, вчене звання  кандидат технічних наук (спеціальність 05.09.05 – «Теоретичні основи електротехніки»), тема: «Применение метода суммирования конечных приращений для прогнозирование радиационной стойкости интегральных микросхем». Місце захисту – Інститут електродинаміки АН УРСР , 1984 р. Доцент.

Викладає навчальні дисципліни – «Автоматизовані комплекси СВ»

«Автоматизовані комплекси судноводіння», «Автоматизовані комплекси судноводіння  та електронно-картографічні системи», «Сучасні автоматизовані системи управління  рухом судна», «Автоматизовані комплекси СВ» заочна форма, «Автоматизовані комплекси судноводіння  та електронно-картографічні системи» заочна форма, «Автоматизація процесів управління та прийняття рішень в навігації та управлінні судном», «Інформаційні системи моніторингу засобів транспорту», денна форма, «Інформаційні системи моніторингу засобів транспорту» заочна форма,

«Технічні засоби судноводіння та радіозв’язку», «Технічні засоби судноводіння та радіозв’язку», «Електронавігаційні прилади».

 Наукові праці – понад 150 публікацій наукового характеру, з яких  2 індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus, 7- міжнародними наукометричними базами даних Index Copernicus Брал участь у понад 40 міжнародних науково-практичних конференціях. Має 15 патентів.

 Підвищення кваліфікації – Київський тренажерний центр підготовки , перепідготовки і  атестації плавскладу 24 червня 2019 року.

 Особливі заслуги, винагороди: 

 • займався розробкою навчальних та робочих планів спеціальностей, освітньо-професійних програм; був в складі робочих груп з підготовки ліцензійних та акредитаційних справ; був членом експертної комісії МОНУ з акредитації спеціальності;
 • був відповідальним секретарем в  роботі секцій з організації  та проведення міжнародних конференцій та студентських науково-практичних конференцій;
 • приймав участь в роботі державних екзаменаційних комісій;
 • брав участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент;
 • був головним конструктором та науковим співробітником в Науково-дослідних темах, які виконувались в Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Центральному науково дослідному інституті «Навігації та Управління» Мінпромполітики та інституті Електродинаміки Національної Академії наук;
 • був членом Науково-методичної ради ДУІТ;
 • був членом Вченої ради Київської державної академії  водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного;
 • член Вченої ради Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного;
 • член науково-методичної комісії Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного;
 • за сумлінну працю і вагомий особистий внесок у забезпечення підготовки фахівців водного транспорту маю подяки від Ректора ДУІТ, директора Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

 

 

Богом’я Володимир Іванович
професор кафедри

Освіта – вища, в 1987 р. закінчив Ростовське вище військове командне-інженерне училище ракетних військ за спеціальністю «Радіотехнічні системи комплексів», присвоєна кваліфікація «інженер-радіотехнік».

Стаж роботи в ДУІТ – з 2011 р., науково-педагогічний стаж – понад 20 років у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

Науковий ступінь, вчене звання  доктор технічних наук (спеціальність 05.12.17 – «радіотехнічні та телевізійні системи»), тема: «Методологічні основи створення адаптивної комплексної системи спостереження  та розпізнавання космічних апаратів». Місце захисту – Харківський університет радіоелектроніки, 2013 р. Професор.

Викладає навчальні дисципліни – «Електронавігаційні прилади», «Технічні засоби судноводіння».

 Наукові праці – понад 100 публікацій наукового характеру, з яких  5 індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus; 1 монографія, 2 навчальних посібників, 3 підручника, 2 ДСТУ. Має патенти на корисну модель.

 Підвищення кваліфікації – вересень 2010 року – січень 2011 року – Британська Рада, м. Київ: Інтенсивний курс англійської мови (400 годин). Ділова англійська мова (середній рівень) – отримання сертифікату рівня B2 (European Framework).

Січень 2015 року –  тренінг Британського інституту стандартів BSI щодо підготовки фахівців з питань європейського підходу до енергетичної ефективності, енергетичного менеджменту та енергетичного аудиту».

Червень 2016 року – тренінг Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ для фахівців Міністерства економіки та розвитку України, у тому числі з питань підготовки фахівців у інфраструктурі якості.

Червень 2016 року – тренінг Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ для фахівців Міністерства економіки та розвитку України, у тому числі з питань підготовки фахівців у інфраструктурі якості (стажування та навчання у Берліні).

Участь у підготовці проекту Закону України «Про стандартизацію», участь у робочих групах при МЕРТ України з питань підвищення якості підготовки фахівців з метрології, стандартизації; участь у розробленні Державних стандартів України.

 Особливі заслуги, винагороди: 

 • Заслужений винахідник України (2008);
 • академік Академії метрології України;
 • гарант ОП «Підготовка докторів PhD за спеціальністю – 271 річковий та морський транспорт»;
 • член Галузевої експертної ради 27 «Транспорт»;
 • заступник голови постійної спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій Д 26.110.01 ДУІТ;
 • брав участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент та у захисті докторів PhD як голова разової спеціалізованої ради;
 • виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту з розроблення ДСТУ IEC 61996-2:2010, ДСТУ IEC 61174:2010):
 • наукове керівництво 5 кандидатів наук та консультування 3 докторів наук.
 • виконання функцій засновника, головного редактора наукового видання «Новітні технології» (ISSN 2524-0102), яке включено до складу наукових фахових видань України з технічних наук згідно з наказом МОН від 04.04.2018 р. № 326), також заступника головного редактора збірнику наукових праць «Водний транспорт» (ISSN 2226-8553).
Blyndaruk
Блиндарук Олександр Миколайович
доцент кафедри

Освіта – вища, Ленінградський інститут водного транспорту (ЛІВТ); кваліфікація – інженер-механік; робочий диплом капітана-механіка

Стаж роботи в ДУІТ – з 1989 р., науково-педагогічний стаж – понад 35 років

Вчене звання – доцент

Викладає навчальні дисципліни – «Устрій, обладнання та експлуатація судна»; «Суднові допоміжні устрої і системи»; «Виробнича плавальна практика»

Наукові праці – розробка навчальних програм для бакалаврів і спеціалістів; навчальні посібники для слухачів курсів підготовки водіїв маломірних суден.

Підвищення кваліфікації – Центр підготовки фахівців морського та річкового флоту (2018р).

 Особливі заслуги, винагороди – Почесний працівник морського і річкового транспорту; Відмінник народної освіти; Заслужений науково-педагогічний працівник водного транспорту інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій;  почесні грамоти та медалі.

Vorobey
Воробей Валерій Іванович
 професор кафедри

 Освіта – вища, в 1972 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «автоматика і телемеханіка», присвоєна кваліфікація «інженер-електрік».

Стаж роботи в ДУІТ – з 1998 р., науковий стаж –  20 років у суднобудівної промисловості та науково-педагогічний –  понад 23 роки у  вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

Науковий ступінь, вчене звання  кандидат технічних наук (спеціальність 05.13.01 – «Управління в технічних системах»), тема: «Синтез и исследование обучающейся системы управления выходным сигалом радиолокационного приемника при автоматизированном управлении движением судна». Місце захисту – Київський політехнічний інститут, 1986 р., доцент.

Викладає навчальні дисципліни – «Радіонавігаційні прилади та системи»,

«Автоматизовані комплекси судноводіння».

 Наукові праці – понад 130 науково-методичних праць, зокрема, статти у журналах, що схвалені ВАК та індексуються  міжнародними науко метричними базами Index Copernicus, Scientific Indexing Services, eLIBRERY.RU, тези доповідей на конференціях, авторськи свідоцтва на винохід, звіти про НДР та ЕТП, навчальні та навчально-методичні посібники.

 Особливі заслуги, винагороди – Орден  «Почесний хрест»,  Орден  «Професіонал галузі»,  Медаль  «За служение Родине с детства»,  Відмітні нагрудні  знаки  «Министерства судостроительной промышленности  СССР»,  «Міністерства транспорту и зв’зку України», грамоти « Новоросійського морського пароплавства»,      « Міністерства освіти і науки»,  «Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків»,  Київського міського голови,  Торгово-Промышленной Палаты и Национального бизнес-рейтинга Украины,  Междунароного экономического рейтинга «ЛІГА КРАЩИХ»,  диплом «Національного рейтингу еліти України».

Doronin
Доронін Володимир Васильович
доцент кафедри

Освіта – вища, в 1975 р. закінчив Ленінградське вище морське училище за спеціальністю: «Гідрографія», присвоєна кваліфікація «інженер-гідрограф».

Стаж роботи в ДУІТ – з 2002 р., науково-педагогічний стаж – понад 17 років у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

 Науковий ступінь, вчене звання  кандидат технічних наук (спеціальність 05.22.20 «Експлуатація та ремонт транспортних засобів»), тема: «Методи підвищення ефективності експлуатації водного транспорту засобами електронно-картографічної інтелектуалізації». Місце захисту ‒ Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 2016 р. Доцент.

 

Викладає навчальні дисципліни – «Радіонавігаційні прилади та системи», «Навігаційні інформаційні системи».

Наукові праці – Має 55 публікацій, з них 46 наукових та 9 навчально-методичного характеру. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 37 праць, з них 4 – навчально-методичні праці (2 навчальні посібники та 2 збірника завдань з лабораторних робіт) та 33 наукові праці, у тому числі: 8 статей за профілем кафедри у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого МОН України переліку, 2 – у Scopus, 2 – Web of Science, 5 патентів на корисну модель, 7 авторських свідоцтв. Брав участь у 13ти міжнародних і науково-практичних конференціях з оформленням і опублікуванням тез-доповідей.

 Підвищення кваліфікації

 • Наукове стажування, що проведене у країні ЄС (Sofia, Bulgaria, 25 August 2020 – 25 November 2020). «European Experience and the Best Teaching Methods at the University». Ship Navigation Systems. Спеціалізація: «Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)» (Электронно-картографічні та інформаційні системи). Отримав Сертифікат № BG/YUZF/705-2020.
 • Підвищення кваліфікації викладачів дисциплін за напрямом: «Використання РІС на ВВШ України». Річкова інформаційна служба України філії «Дельта-лоцман» ДП АМПУ. Свідоцтво від 14.06.2019 р.
 • Закінчив «Перші Київські державні курси іноземних мов» з навчання з англійської мови і склав державні іспити, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2. Свідоцтво №001725 від 05 червня 2020 року.

Особливі заслуги, винагороди: 

Має почесні звання:

 • Почесний працівник морського і річкового транспорту, Свідоцтво № 435, нагороджений згідно з рішенням Колегії Укрморрічфлоту від 02 квітня 2004 р. № 4.13.
 • Почесний працівник транспорту України, Свідоцтво № 1141, нагороджений згідно з наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 22 червня 2006 р. № 601.
 • Почесний працівник Регістра судноплавства України, Свідоцтво № 145, нагороджений згідно з наказом Генерального директора Регістра від 30 червня 2011 р. № 159.
 • Був Головою Державної екзаменаційної комісії з прийому державних іспитів випускників першого (бакалаврського) рівня віщої освіти спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт».
 • Брав участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент.
 • Був членом постійної спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій зі спеціальності: 05.22.20 «Експлуатація та ремонт транспортних засобів»

Є науковим керівником аспірантів з кандидатських дисертацій та студентів з магістерських робіт.

Kucheruk
Кучерук Галина Юріївна
професор кафедри (за сумісництвом)

Освіта – вища, в 1989 р. закінчила Горьківський інститут інженерів водного транспорту за спеціальністю «Експлуатація водного транспорту», присвоєна кваліфікація «інженер водного транспорту».

Стаж роботи в ДУІТ – з 1995 по 2001 р. –штатний викладач, з 2004 по 2021р. – за сумісництвом, науково-педагогічний стаж – понад 27 років у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

Науковий ступінь, вчене звання  доктор економічних наук (спеціальність 08.07.04 – «Економіка та управління підприє-мствами (за видами економічної діяльності)», 2013 р. Тема дисертації «Економічні основи логістичного управління якістю транспортних послуг». Місце захисту – Державний економіко- технологічний університет транспорту, 2013 р. Професор.

Викладає навчальні дисципліни – «Портова логістика», «Складська логістика», « Комплексна теорія водного транспорту»

 Наукові праці – понад 100 публікацій наукового характеру, з яких  7- міжнародними наукометричними базами даних Index Copernicus; 1 особиста монографія, 6 колективних монографій; є співавтором 3 навчальних посібників. Брала участь у понад 40 міжнародних науково-практичних конференціях.

Підвищення кваліфікації – Київська логістична школа. Тема: «Інноваційні технології складської логістики». Сертифікат учасника курсу підвищення кваліфікації № 87/17 від 26 квітня 2017 р.;

Особливі заслуги, винагороди: 

 • Академик Транспортної академії України, диплом №1478;
 • Почесна грамота Міністерства науки та освіти
 • брала участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент;
 • була керівником 4 кандидатських дисертацій
 • член Вченої ради Національного транспортного університету;
Для абітурієнтів

Денна та заочна форма навчання

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Спеціалізація: 271.01 Навігація та управління морськими суднами

Освітньо-професійна програма: Судноводіння

Освітній рівень «молодший бакалавр»

 • Радіонавігаційні прилади та системи;
 • Автоматизовані комплекси судноводіння та електронно-картографічні системи;
 • Електро- та радіонавігаційні прилади та системи;
 • Основи електротехніки, радіотехніки та електроніки;
 • Технологія перевезення вантажів та комерційна експлуатація судна;
 • Виробничо-плавальна практика.

Денна та заочна форма навчання

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Спеціалізація: 271.01 Навігація та управління морськими суднами

Освітньо-професійна програма: Судноводіння

Освітній рівень «бакалавр»

 • Виробничо-плавальна практика;
 • Основи електротехніки, радіотехніки та електроніки;
 • Автоматизовані комплекси судноводіння;
 • Електронавігацінйі прилади;
 • Радіонавігацінйі прилади та системи.

Денна та заочна форма навчання

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Спеціалізація: 271.01 Навігація та управління морськими суднами

Освітньо-професійна програма: Судноводіння

Освітній рівень «молодший спеціаліст»

 • Радіонавігаційні прилади та системи;
 • Автоматизовані комплекси судноводіння;
 • Електронавігаційні прилади;
 • Глобальний морський зв’язок для забезпечення безпеки мореплавства, пошуку та рятування;
 • Електро-, радіотехніка та електрообладнання суден.

Денна та заочна форма навчання

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Освітньо-професійна програма: Судноводіння

Освітній рівень «магістр»

 • Сучасні автоматизовані системи управління рухом суден;
 • Технічні засоби судноводіння;

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма: Управління та регулювання водним транспортом

 • Інформаційні системи і технології в управлінні підприємствами водного транспорту;
 • Комерційне забезпечення та менеджмент на водному транспорті;
 • Логістика на водному транспорті;
 • Менеджмент судноплавства;
 • Методологія наукових досліджень;
 • Науково-дослідна практика;
 • Організація та управління посередницькими послугами на водному транспорті;
 • Психолого-педагогічні аспекти підготовки фахівців транспортної галузі;
 • Управління інвестиційною діяльністю підприємств;
 • Управління проектами;
 • Управління роботою флоту та портів;
 • Управління якістю;
 • Портова логістика;
 • Транспортна логістика;
 • Технічні системи судноводіння.

 

Денна та заочна форма навчання

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Освітньо-професійна програма: Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Освітній рівень «бакалавр»

 • Суднові комп’ютери та комп’ютерні мережі;;
 • Технічні системи судноводіння та радіозв’язок.

Денна та заочна форма навчання

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Освітньо-професійна програма: Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Освітній рівень «молодший спеціаліст»

 • Технічні системи судноводіння та радіозв’язок.

Для ОКР «бакалавр» (спеціальність «Транспортні технології (морський та річковий транспорт) :

 • Устрій, обладнання та експлуатація судна.
Наукова діяльність

НАУКОВІ ДОСІГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ТС та ПУ в СВ

Підручники та навчально-методичні посібники:

 1. Малые суда и их эксплуатация/В.С. Михайлов , В.Л. Завитаев, В.И. Воробей, А.Н. Носовский, В.А. Стецкий: Учебное пособие. – К.: ГП Информационно-аналитическое агенство, 2017. – 297 с.
 2. Воробей В.І., Коршунов М.Я., Маранов О.В. Автоматизированные комплексы судовождения. Учебно-методическое пособие. – К.: КДАВТ, 2015. – 51 с.
 3. Подготовка водителей маломерных судов. В.Л. Завитаев, А.Н. Блиндарук. Учебное пособие. – К.: КДАВТ, 2016. – 290 с.
 4. 4. Система автоматического регулирования напряжения судовых генераторов/В.П. Футин, В.И. Воробей, А.Н. Носовский, Э.А. Зайченко, Ю.А. Богдан: Учебно-методическое пособие. – К.: КДАВТ, – 69 с.

Участь у науково-дослідницьких проектах:

 • «Методи забезпечення безпеки руху водного транспорту при
  використанні деталізованого масиву глибин в річкових електронно-картографічних системах»
 • «Розробка та впровадження інноваційної навігаційної системи на базі лазерної голографічної установки»

Викладачі кафедри беруть участь у наукових конференціях вітчизняного та міжнародного рівня.

 

Контакти

Державний університет інфраструктури і технологій,

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного,

Факультет судноводіння,

Кафедра технічних систем та управління  процесами в судноводінні

Адреса: м. Київ, вул..Кирилівська, 9, ауд.224а

e-mail: masha85.78@ukr.net

Написати листа