Кафедра психології та соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра психології та соціально-гуманітарних дисциплін
Про кафедру
Співробітники кафедри
Для абітурієнтів
Наукова діяльність
Контакти
Про кафедру

В 2020 році на базі кафедри “Іноземних мов за професійним спрямуванням та гуманітарних дисциплін” було відкрито випускаючу спеціальність 053 «Психологія» із освітніми програмами

 • «Практична психологія» (бакалаврат, магістратура)
 • «Психологія бізнесу» (бакалаврат)
 • «Психологія морського бізнесу» (бакалаврат)

В 2021 в результаті  реорганізації вище згаданої кафедри було утворено кафедру “Психології та соціально-гуманітарних дисциплін”. Виконувачем обов’язки завідувача було призначено кандидата філософських наук, доцента Баранника Михайла Васильовича.

Освітні програми кафедри:

ОПП “Практична психологія”

ОПП “Психологія бізнесу”

 

 

 

Співробітники кафедри
barannik-m-v
Баранник Михайло Васильович
доцент кафедри

Освіта – вища

У 1975 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка з дипломом з відзнакою за спеціальністю «Філософія».

Стаж роботи в ДУІТ – з 2000 р., науково-педагогічний стаж – понад 30 років.

Науковий ступінь, вчене звання –  кандидат філософських наук (1989 р.), доцент (1994 р.).

Викладає навчальні дисципліни – «Філософія», «Філософські проблеми наукового пізнання».

Наукові праці – понад 40 наукових публікацій в галузі філософії та історії культури, в тому числі в енциклопедичних виданнях.

Підвищення кваліфікації – навчання в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2016 р.).

Відзнаки – медаль «В пам’ять 1500-річчя Києва», подяки і почесна грамота Київського міського голови, нагрудні знаки МОН України «Відмінник освіти України», «Петро Могила», нагрудний знак «Знак пошани», грамоти і подяки ректора Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, Української профспілки працівників річкового транспорту та Інспекції з питань підготовки і дипломування моряків.

tsiurupa-m-v
Цюрупа Михайло Володимирович
професор кафедри

Освіта – вища

У 1984 р. закінчив Воєнно-політичну академію ім. В.І. Леніна за спеціальністю «Військово-педагогічні суспільні науки».

У 2005 р. закінчив Київський університет туризму, економіки та права (спеціальність – «Правознавство»)

Стаж роботи в ДУІТ – з 2007 р., науково-педагогічний стаж – 3 7 років.

Науковий ступінь, вчене звання –  доктор філософських наук (1996 р.), професор (1997 р.).

Викладає навчальні дисципліни  – «Філософія», «Логіка», «Філософські проблеми наукового пізнання», «Філософія права»

Наукові праці – 154 статті,

5 підручників з грифом МОН України:

– “Міжнародне гуманітарне право” (К.: Кондор, 2008)

– “Основи конфліктології та теорії переговорів.” – К.: Кондор, 2012;

– “Основи сучасної політології.” – К.:КДАВТ, 2009;

– “Основи загальної та воєнної політології”. – К.: НАОУ – ДУІТ, 2013.;

– “Філософія актульного права”. – К.: ВАНДЕКС, 2021.

Підвищення кваліфікації:

Україна:2016 р. Інститут філософії НАН України: Вища школа філософії;

– Україна-Польща. Луганський інститут післядипломної освіти- Вроцлавський університет, квітень 2021 р. Сертифікат – Learning result: development of professional competencies

Series and registration number: SZFL-000204

Особливі заслуги, винагороди – членство у товариствах, відзнаки, медалі і т.д.

– Відмінник Освіти України,

– медаль ” За працю і звитягу” Прездента України 2019 р.

– Член-кореспондент Української академії політичних наук (2004 р.)

– Член Філософської спільки України

Наукові профілі: https://orcid.org/0000-0003-0464-7939

GOOGLE SCHOLAR: Mike Tsiorupa

 

Попелюшко Роман Павлович
доцент кафедри

Освіта – вища

У 2000 р. закінчив Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет за спеціальністю «Дефектологія, олігофренопедагогіка, психологія»; кваліфікація: вчитель допоміжної школи, практичний психолог в закладах освіти)

У 2002 р. закінчив магістратуру Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету за спеціальністю «Психологія. Практична психологія», кваліфікація: викладач психології)

Науковий ступінь, вчене звання  – кандидат психологічних наук. Тема дослідження доктор психологічних наук (2021), доцент

Стаж роботи в ДУІТ – до 5 років, науково-педагогічний стаж –  21 рік

 Викладає навчальні дисципліни «Психотехнології впливу», «Сімейне консультування», «Основи інклюзивної освіти», «Консультативна психологія», «Основи психотерапії», «Психологія праці», «Позитивна психотерапія», «Психологічний супровід в організаціях», «Основи клінічної психології», «Віктимологія», «Реабілітаційна психологія», «Психологія сексуальності»

 Наукові праці – 133 наукові праці, з них: 38 статей у фахових виданнях України, 6 статей у іноземних виданнях, включених до міжнародних баз даних, 1 одноосібна монографія, 1 розділ в колективній вітчизняній монографії, 3 розділи в колективних закордонних монографіях.

Підвищення кваліфікації – 1) Хмельницький національний університет. Підвищення кваліфікації без відриву від виробництва з тематичних університетських курсів (іноземна мова). Реєстраційний номер посвідчення 52-КП від 11.03.2016 р.; 2) Stiftung Universität Hildesheim м. Хіндельсхайм (Німеччина). Підвищення кваліфікації без відриву від виробництва за Tempus IV 543873-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами і організаціями» з 12.06.2016 р. по 26.06.2016 р.3) Курси підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників університету за програмою «Педагогічна майстерність», 03.02.2020 р. – 29.05.2020 р. в обсязі 30 год. Впроваджено викладання дисциплін на платформі Zoom (сертифікат, Реєстр. №20/035, від 07.07.2020р.). 4) Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників та працівників закладів освіти на тему «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей психологія та правоохоронна діяльність на прикладі платформ ZOOM ТА MOODLE» в обсязі 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС). Сертифікат ES № 3961/2021 від 15.02.2021 р. Розробник: IBR LPNT (Lublin, Republic of Poland) ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» Подільський державний аграрно-технічний університет. 5) Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів середньої освіти на тему: «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні з використанням платформ Microsoft Teams та Office 365» в обсязі 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС). Сертифікат ES № 8487/2021 від 08.11.2021 р. Розробник: IBR LPNT (Lublin, Republic of Poland) ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» Подільський державний аграрно-технічний університет.

Особливі заслуги, винагороди – членство у товариствах, відзнаки, медалі і т.д.

– Член-кореспондент Української академії акмеологічних наук, посвідчення № К-53, від 21.06.2009 р.

– Член Української Спілки Психотерапевтів (УСП) посвідчення № 63/23, від 30.06.2013 р.

– Член Асоціації Психотерапевтів та Психоаналітиків України (АППУ) посвідчення № 354, від 25.11.2015 р.

– Член Європейської ліги гіпнотерапевтів і психологів (ЄЛГІП) членській білет № 200-30, від 17.02.2021 р.

 

Наукові профілі ORCID, GOOGLE SCHOLAR, SCOPUS/Web of Science

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=kqDgqvIAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-1227-1292

pohribna-d-v
Погрібна Дар’я Владиславівна
доцент кафедри

Освіта – вища, в 2006 р. закінчила Київський Національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Філософія»

Стаж роботи в ДУІТ – з 2009 р., науково-педагогічний стаж – 12 років.

Науковий ступінь, вчене звання –  кандидат філософських наук (2010 р.) Тема дослідження «Ю.І. Вассиян як представник української філософської думки»; доцент (2021 р.)

Викладає навчальні дисципліни – «Філософія», «Етика та естетика», «Історія України та української культури», “Історія української державності”, “Аксіологія”

Наукові праці – понад  публікацій в галузі філософії та історії української культури, включаючи наукометричну базу Scopus

Навчально-методичні праці:

Історія України та української культури: навчально-методичний посібник – К.:ДЕТУТ, 2013 – 160 с. у співавторстві із Бердій Т.С.

Філософія: опорний конспект лекцій – К.:ДУІТ, 2021 – 125 с.

Соціологія: методичні рекомендації до практичних занять для студентів усіх форм навчання спеціальностей 051 «Економіка та 075 «Маркетинг» освітнього ступеню «бакалавр» – К.:ДУІТ, 2021 – 72 с.

Філософія: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для студентів усіх форм навчання спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт»  – К.:ДУІТ, 2021 – 27 с.

Монографії:

Формування творчої особистості в контексті психологічно-ментальних характеристик суспільства//

Творча особистість в контексті освіти інформаційно-цифрової реальності: колективна монографія/авт.. кол.:В.Г.Кремень, В.В.Ільїн, Є.Р.Борінштейн, М.С.Гальченко, М.В.Ліпін, Д.В.Погрібна, Н.В.Савчук, О.А.Федорчук. – Київ: Інститут обдарованої дитини НАНП України, 2020 – 320 с.(с. 245 – 264)

Підвищення кваліфікації – стажування на кафедрі української філософії та культури в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка (2018 р.)

стажування в Cuiavian University in Wloclawek (Republic of Poland), scientific and pedagogic internship on the topic “Social sciences education as a component of the education system in Ukraine and EU countries” , Certificate (2019 р.)

Особливі заслуги, винагороди:

 – подяка КІВТ ДУІТ за сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі та вагомий внесок у підготовку фахівців для транспортної інфраструктури (2021)

– Дійсний член-засновник Українського філософсько-економічного наукового товариства; посвідчення №104

Наукові профілі

https://orcid.org/0000-0001-6333-8576

https://scholar.google.com/citations?user=a6ULSAMAAAAJ&hl=ru

Scopus ID: 57225046584

synytskyi-p-e
Синицький Петро Едвартович
доцент кафедри

Освіта – вища,

В 1985 р. закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького за спеціальністю «Історія, суспільствознавство та методика виховної роботи».

Стаж роботи в ДУІТ – з 1998 р., науково-педагогічний стаж – 5 років.

Науковий ступінь, вчене звання –  кандидат історичних наук (2011 р.).

Викладає навчальну дисципліну – «Історія України та української культури».

Наукові праці – понад 10 наукових публікацій в галузі історії і культури України.

Підвищення кваліфікації – навчання в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2017 р.).

Strelkova
Стрєлкова Юлія Олександрівна
доцент кафедри

Освіта – вища. У 2009 році закінчила інститут туризму Федерації професійних спілок України за спеціальністю «Менеджмент організацій»

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат філософських наук, КНУ ім. Т.Г. Шевченка, філософський факультет, кафедра релігієзнавства, 2013 р.

Науково-педагогічний стаж  12 років

Викладає навчальні дисципліни «Філософія сучасної науки і техніки», «Етичний кодекс ученого», «Організація трансферу знань», «Сучасні філософські проблеми наукового пізнання», «Філософія»

Наукові праці – понад 40 наукових публікацій, в т.ч. публікацій у фахових виданнях.

Монографія:

Ю.О. Стрєлкова. Діалектична теологія в духовній культурі ХХ століття: філософсько-релігієзнавчий аспект: монографія – Київ: Наукова думка, 2019. – 312 с.

Підвищення кваліфікації:

 • Наукове стажування; МАУП Тема: «Діалектична теологія в соціокультурній ситуації ХХ століття». Термін: 07.10.2019. – 30.10.2019. Сертифікат, 7 ECTS credits (210 год)
 • Міжнародне наукове стажування за програмою підвищення кваліфікації (Польща – Україна); Zustricz Foundation, Career Development Centre of NGO Sobornist, Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical EducationТема: «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД». Термін: 12.06.2021 – 18.07.2021. Сертифікат та додаток до сертифікату, 6 ECTS credits (180 год)
 • Підвищення кваліфікації ВГО «Українська асоціація фахівців з інформаційних технологій» Тема: «Підвищення кваліфікації освітян: вимоги та новітні тренди». Термін: 21.09.2021 р.Сертифікат, 0,2 ECTS credits (6 год). Особливі заслуги, винагороди – член ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ” № 203, Пр.14 від 23.03.2021.

Особливі заслуги, винагороди – членство у товариствах, відзнаки, медалі і т.д.

Наукові профілі –

GOOGLE SCHOLAR https://scholar.google.com.ua/citations?user=8Akm_XoAAAAJ&hl=uk&oi=ao

ORCID https://orcid.org/0000-0002-7939-3665

Для абітурієнтів

Напрями підготовки та перелік дисциплін, за якими здійснює підготовку кафедра

 Відділення «Психологія»:

 • Вступ у спеціальність «Психологія»
 • Гендерна психологія та психологія статі
 • Диференціальна психологія
 • Економічна психологія
 • Індивідуальне та групове консультування
 • Історія психології
 • Загальна психологія з практикумом
 • Комунікативні психотехнології
 • Консультативна психологія
 • Методологія та методи психологічних досліджень
 • Нейропсихологія та нейрокорекція
 • Організація психологічної служби
 • Основи клінічної психології
 • Основи профорієнтації та профвідбору
 • Основи психоаналізу
 • Основи психогігієни
 • Основи психокорекції
 • Основи психопрофілактики
 • Патопсихологія
 • Політична психологія
 • Проективні методи у психології
 • Профайлінг
 • Психодіагностика
 • Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях
 • Психотехнології впливу
 • Психологічна експертиза
 • Психологія агресії
 • Психологія життєвих криз
 • Психологія залежних форм поведінки
 • Психологія лідерства. Коучінг
 • Психологія мотивації та професійного успіху
 • Психологія конфлікту
 • Психологія масової свідомості та ментальності
 • Психологія морської галузі
 • Психологія обдарованості та індивідуальності
 • Психологія розвитку
 • Психологія стресу
 • Психологія тренерської діяльності та супервізія консультанта
 • Психофізіологія та психосоматика
 • Реабілітаційна психологія
 • Сімейне консультування
 • Соціальна психологія
 • Сучасні інформаційні технології у психології
 • Теорії особистості
 • Технології візуальної психодіагностики
 • Технологія створення тренінгових програм
 • Технології тімбілдінгу (командотворення)
 • Тренінг особистісного зростання
 • Юридична психологія

Відділення «Соціально-гуманітарні дисципліни»:

 • Історія України та української культури;
 • Філософія;
 • Українська мова за професійним спрямуванням;
 • Історія української державності
 • Філософські проблеми наукового пізнання;
 • Аксіологія
 • Історія української державності
 • Історія і культура України
 • Етика та естетика;
 • Політологія;
 • Соціологія;
 • Релігієзнавство;
 • Культурологія;
 • Основи педагогіки і психології;
 • Практична філософія;
 • Філософські проблеми наукового пізнання;
 • Соціально-психологічні технології управління колективом;
 • Групова динаміка і комунікації;

Працевлаштування студентів

Після отримання дипломів, наші випускники зможуть працювати на наступних посадах:

Напрям підготовки  “Практична психологія”:

 • Психолог;
 • Викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • Вища посадова особа громадських організацій (у галузі культури, освіти, благодійності, прав людини тощо);
 • Вища посадова особа самоврядувальних організацій;
 • Голова інспекції;
 • Головний державний соціальний інспектор;
 • Керівник (начальник) установ соціального захисту населення;
 • Консультант;
 • Консультант центральної психолого-медико-психологічної консультації;
 • Молодший науковий співробітник (психологія);
 • Науковий консультант Президента України;
 • Науковий співробітник (психологія);
 • Начальник центру (психологічного забезпечення)
 • Фахівець з профорієнтації.
 • Педагог професійного навчання;
 • Практичний психолог;
 • Фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера).

Напрям підготовки “Психологія бізнесу”:

 • Вища посадова особа самоврядувальних організацій;
 • Консультант;
 • Лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень;)
 • Науковий співробітник (психологія);
 • Психолог;
 • Фахівець з вирішення конфліктів
 • Офісний службовець
 • Бізнес-тренер
 • Тренер-методист
 • Фасилітатор виробничих нарад
 • Менеджер із персоналу
Наукова діяльність

Викладачі здійснюють активну наукову діяльність – берут участь у регіональних та міжнародних конференціях; публікуються у фахових виданнях та у виданнях наукометричних баз Scopus Web of Science; є авторами підручників, навчальних посібників та монографій

Відділ гуманітарних дисциплін працює в межах дослідницького проекту «Психологічні, філософські та історичні аспекти формування компетентностей майбутніх фахівців з вищою освітою в галузях інфраструктури та технологій»

Цілі досліджень:

 • вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду викладання гуманітарних дисциплін у навчальних закладах
 • здійснення наукового дослідження гуманітарних проблем вітчизняного та зарубіжного соціокультурного простору
 • розвиток у студентів компетенції володіння державною мовою та вміння застосовувати її у професійній та повсякденній діяльності
 • формування у майбутніх фахівців морально-ціннісних орієнтирів, поваги до різноманітності та мультикультурності, а також вміння діяти свідомо і відповідально
 • формування у студентів креативної компетентності як здатності генерувати нові ідеї

Підручники, монографії та навчально-методичні посібники  викладачів відділення психології кафедри

Загальна психологія: Підручник /О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська та ін. – К.: Каравела, 2011.– 464 с. ; с.329-352; 0,96 д.а.;

Загальна психологія: Хрестоматія: Навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська та ін.- К.: Каравела, 2011. – 640 с.; с.500-554.; 2,2д.а.;

Психологія: комплекс типових навчальних програм з професійної та особистісно орієнтованої підготовки бакалаврів збірник навчальних програм.-К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011 – 210с. /Програма курсу «Тренінг спілкування та самопізнання» с155-164.;

Попелюшко Р.П. Психологічна реабілітація комбатантів при віддалених наслідках стресогенних впливів: монографія / Р.П. Попелюшко. Київ: «Видавництво Людмила», 2020. 392 с.

Popeliushko R. Аnalysis of the results of the initial stage of the program of psychological support of combatians and their families / R. Popeliushko // Priority areas for development of scientific research: domestic and foreign experience: collective monograph / edited by authors. – 2nd ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. – р. 209-228. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-049-0

Попелюшко Р., Возна Ю. Проблема функціонування як інститут виховання й соціалізації дітей в неповних сім’ях // Р. Попелюшко, Ю. Возна / Теорія та практика формування особистості як суб’єкта самотворення і самозбереження. Монографія. Хмельницький: ФОП Цюпак А.А., 2021. С. 426-442.

Підручники, монографії та навчально-методичні посібники  викладачів відділення соціально-гуманітарних дисциплін кафедри

Баранник М.В. Філософія: Навчальний посібник для студентів.- К.: ДУІТ, 2018.- 83 с.

Погрібна Д.В. Соціологія: методичні рекомендації до практичних занять для студентів усіх форм навчання спеціальностей 051 «Економіка та 075 «Маркетинг» освітнього ступеню «бакалавр»/ Д.В.Погрібна – К.:ДУІТ, 2021 – 72 с.

Погрібна Д.В. Філософія: опорний конспект лекцій / Д.В.Погрібна – К.:ДУІТ, 2021 – 125 с.

Погрібна Д.В. Філософія: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для студентів усіх форм навчання спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» / Д.В. Погрібна – К.:ДУІТ, 2021 – 27 с.

Погрібна Д.В. Формування творчої особистості в контексті психологічно-ментальних характеристик суспільства / авт..кол.:В.Г.Кремень, В.В.Ільїн, Є.Р.Борінштейн, М.С.Гальченко, М.В.Ліпін, Д.В.Погрібна, Н.В.Савчук, О.А.Федорчук // Творча особистість в контексті освіти інформаційно-цифрової реальності: колективна монографія Київ: Інститут обдарованої дитини НАНП України, 2020 – 320 с.(с. 245 – 264)

Цюрупа М.В., Марценківський В.Т. Основи політичних і правових знань. – К., 2016. – 128 с.

Цюрупа М.В. Теорія масового суспільства і пропаганди” // Суспільно-політичні процеси в Збройних Силах України. – К.:НУОУ, 2017. – С.43-54.

Цюупа М.В. Філософсько-методологічні проблеми військової теорії та практики: навч. посіб. – К.: НУОУ, 2018.- С. 266-287.

Цюрупа М.В., Ясинська В.С. Історія правових і політичних вчень. – К.:Кондор, 2015.

Наукові гуртки

Назва: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ҐЕНЕЗА ОСОБИСТОСТІ

Керівники: Павленко Марина Сергіївна, старший викладач кафедри; Скоропад Вікторія Олексіївна, старший викладач кафедри

Структура: 

Вищим органом гуртка є Загальні збори.

Загальні збори гуртка:

– визначають основні напрями діяльності гуртка;

– заслуховують звіт про наукову та науково-дослідницьку діяльність  гуртка;

– обирають склад Виконавчого комітету гуртка (голову, заступника голови та секретаря), заслуховують звіт про його діяльність;

– затверджують символіку гуртка.

Загальні збори скликаються 1 раз на рік Виконавчим комітетом гуртка.

Позачергові загальні збори скликаються за рішенням Виконавчого комітету.

Керівник гуртка веде документацію гуртка.

Загальний контроль за діяльністю наукового гуртка здійснює завідувач кафедри.

Поточний контроль та координацію роботи наукового гуртка проводить його керівник.

Робоча мова гуртка: українська.

Мета: Гурток створений з метою якісної підготовки фахівців-психологів, формування у студентів первинних систематизованих навиків науково-дослідної роботи і вмінь застосовувати у практичній діяльності досягнення науки та з метою реалізації наукового і творчого потенціалу талановитих студентів спеціальності «Практична психологія» та «Психологія бізнесу».

Завдання: 

– забезпечення повнішого засвоєння студентами навчального програмного матеріалу та поглиблення знань із дисциплін, які вивчаються;

– формування у студентів навиків науково-дослідної діяльності, а також умінь використовувати теоретичні знання у практичній діяльності;

– організація науково-дослідницької (оволодіння методами психодіагностичних досліджень, методами статистичної обробки даних за результатами досліджень, методами роботи з науковою літературою) діяльності;

– створення сприятливих умов для активного залучення студентів до наукової діяльності, участі в наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах творчих робіт, семінарах та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах;

– сприяння інноваційній діяльності членів гуртка;

– участь у громадському житті університету;

– залучення студентів до науково-дослідної роботи за напрямами наукових досліджень кафедри.

Наукові досягнення:

у підготовці та оформленні результатів дослідження та наукової роботи;

– у підготовці тез виступів і доповідей за темою наукової роботи до участі у наукових семінарах та конференціях;

– у підготовці публікацій за результатами наукового дослідження;

– у впровадженні результатів дослідження в практику і навчальний процес.

Перспективи розвитку: 

– організовувати науково-дослідну роботу студентів;

– організовувати і проводити наукові конференції, конкурси, круглі столи;

– сприяти розвитку міжвузівського та міжнародного студентського наукового співробітництва;

– забезпечувати (налагоджувати) зв’язки з установами, організаціями та підприємствами, що пов’язані з діяльністю гуртка;

– співпрацювати з науковими гуртками відокремлених підрозділів Університету та інших закладів вищої освіти;

Графік засідань: кожної останньої середи місяця.

 

№ з/п Теми засідань у І семестрі Доповідач Дата
1 Проведення Загальних зборів. Затвердження складу Виконавчого комітету гуртка (голови, заступника голови та секретаря) Павленко М. С. вересень
2 Етичний Кодекс психолога Павленко М. С. жовтень
3 Метод ненасильницького спілкування М. Розенберга Павленко М. С. листопад
4 Тренінг з вирішення конфліктів Павленко М. С. грудень

Назва гуртка: ПСИХОЛОГІЯ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Керівник: Піщана Вікторія Миколаївна, старший викладач кафедри

Структура: Керівник гуртка, староста гуртка, члени гуртка

Мета: виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, участь  у науковій роботі, формування їх професійної самостійності, здатності до творчого вирішення практичних завдань з початком трудової діяльності. Мотивами наукової діяльності студентів виступають: розуміння її суспільної та особистої значущості, прагнення внести посильний внесок у вирішення практичних і наукових проблем, прагнення до наукового пошуку, допитливість. Спільна наукова творчість викладачів та студентів традиційно використовується на кафедрі для розвитку здібностей і розкриття наукового потенціалу майбутніх фахівців.

Завдання:

 1. Пропаганда та популяризація наукової діяльності серед студентів;
 2. Організація конкурсів студентських робіт, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, диспутів, олімпіад і т. ін.;
 3. Участь у винахідницькій та раціоналізаторській роботі у галузі психології морської галузі;
 4. Сприяння публікації та впровадженню в практику кращих студентських робіт;
 5. Усебічне сприяння підготовці висококваліфікованих спеціалістів у психології мосрької гаузі;
 6. Формування умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів.
 7. Надання допомоги в опублікуванні та впровадженні в практику результатів студентських наукових досліджень;
 8. Забезпечення співробітництва з іншими навчальними закладами, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду при спілкуванні на семінарах різного рівня і за допомогою мережі Internet з впровадженням передових форм і методів в свою роботу;

Наукові досягнення: Члени студентського наукового гуртка « Психологія морської галузі» регулярно приймають участь у засіданнях гуртка; виступають із доповідями та подають до друку тези доповідей у рамках роботи щорічних науково-практичних конференціях ДУІТ, а також інших конференціях. Кількісні показники відповідної діяльності подаються двічі на рік.

Перспективи розвитку:

– участь здобувачів у виконанні науково-дослідних робіт кафедри;

– виконання завдань дослідницького характеру під час проходження навчальної практики;

– підготовка наукових публікацій, повідомлень з актуальних питань відповідної галузі, виступи на засіданнях гуртка, наукових семінарах, конференціях та ін.;

– участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських наукових конкурсах тощо;

– участь в науково-технічних заходах: конференціях, семінарах, форумах, круглих столах та ін.

Графік засідань

Перший семестр 2021-2022 н.р.

 1. 22.10.2021
 2. 26.11.2021
 3. 24.12.2021

Другий семестр 2021-2022 н.р.

 1. 21.02.2022
 2. 31.03.2022
 3. 25.04.2022

 Назва гуртка: СИНЕРГІЯ

Керівник:  Цюрупа М.В., д.ф.н.. проф., професор кафедри

Структура: Керівник гуртка, староста гуртка (Дейкін Д. – 2НУМС), члени гуртка

Мета:

сприяти розвитку філософсько-методологічної культури дослідника в галузі «Річковий та морський транспорт».

Завдання:

 1. Надати студентам площадку для обговорення для оприлюднення власних творчих здобутків; розвинути комунікативні навички, підготовка до участі у наукових конкурсах та проектах 2022-2023 рр.
 2. Сприяти розвитку творчого. наукового та критичного мислення. Розвинути навички пошуку актуальних наукових тем для розробки і прийняття рішень.

Наукові досягнення: підготовка до участі у конкурсах та студенських конференціях

Перспективи розвитку: з  наміром трансформуватись у наукову лабораторію Інституту

Графік засідань

 

ТЕМА ДОПОВІДАЧ ДАТА
1 Наукові проблеми логістики в епоху глобалізації Цюрупа М.В жовтень
2 Технократичне мислення та інтернет технології Погрібна Д..В. грудень
3 Практикум психології адекватного спілкування Піщана В.С. лютий
4 Наукові потреби освітянського простору України. Баранник М.В. березень

 

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного,

факультет судноводіння

кафедра психології та соціально-гуманітарних дисциплін

адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 9, ауд. 120-А$ 222

в.о. завідувача Баранник Михайло Васильович

050-503-20-93

e-mail: [email protected]

зав. лабораторією Греля Ірина Анатоліївна

067-707-04-89

e-mail: [email protected]

Написати листа