Кафедра вищої та прикладної математики

Про кафедру
Співробітники кафедри
Для абітурієнтів
Наукова діяльність
Контакти
Про кафедру
Завідуючий кафедрою Кандидат фізико-математичних наук, доцент Ляшко Ольга Вікторівна
Кадрове забезпечення в 2020/2021 навчальному році Доктор наук: 1
Кандидат наук: 5
Професор: 1
Доцент: 5
Старший викладач: 1
Підготовка за освітніми програмами Річковий та морський транспорт

Управління судновими системами та комплексами;

Експлуатація суднових енергетичних установок;

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики

Моделювання та оптимізація транспортних систем

Аудиторії Аудиторія вищої та прикладної математики
Співробітники кафедри
Данильченко Олена Володимирівна
старший лаборант кафедри

Освіта – вища

Державний університет інфраструктури та технологій, рік закінчення – 2018 р., спеціальність – Економіка, кваліфікація – магістр з економіки підприємства.

Стаж роботи в ДУІТ – з 2016 р.

Вяла Юлія Едуардівна
старший викладач кафедри

Освіта – вища

Київський Університет імені Тараса Шевченка, рік закінчення – 1995 р., спеціальність – механіка, кваліфікація спеціаліста – механік, математик – прикладник, ЛВ ВЕ №002987.

Стаж роботи в ДУІТ – з 1996 р., науково-педагогічний стаж – 25 роки.

Науковий ступінь, вчене звання –            –

Викладає навчальні дисципліни – «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», «Математичний аналіз», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Вища математика».

Наукові праці – 32 основні публікації за напрямком, 22 участі у конференціях та семінарах.

Підвищення кваліфікації – Аспірантура ДУІТ(КДАВТ) за фахам 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, 2013- 2017 р.р.

Scopus ID  
Google Scholar 
Researcher ID   
ORCID

Чабак Любов Михайлівна
доцент кафедри

Освіта – вища

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, рік закінчення – 2000 р., спеціальність – Математика, кваліфікація – магістр математики, викладач КВ №13643207.

Стаж роботи в ДУІТ – з 2008 р., науково-педагогічний стаж – 15 роки.

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат фізико-математичних наук, 01.05.02-«Математичне моделювання та обчислювальні методи», тема дисертації: «Проективні алгоритми для варіаційних нерівностей та задач рівноважного програмування».

Викладає навчальні дисципліни – «Дискретні структури», «Комп’ютерна дискретна математика», «Математика в економіці», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Економетрія», «Дослідження операцій», «Математика для економістів».

Наукові праці – 28 основних публікацій за напрямком, 29 участей у конференціях та семінарах

Підвищення кваліфікації – Підвищення кваліфікації (Чехія) – Prague Institute for Qualification Enhancement, вид документа – Certificate of attendance №082016015, тема – «The educational system of the European Union», дата видачі – 24.08.2016. Захист кандидатської дисертації – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, диплом ДК№ 050061 від 18.12.2018. Підвищення кваліфікації – Lithuanian Maritime Academy, вид документа – Certificate of completion №2021/12, тема – «Development of innovation in higher education of the transport field in European higher education area», 2021 р.

Scopus ID
Google Scholar
Researcher ID
ORCID

Кліндухова Валентина Миколаївна
доцент кафедри

Освіта – вища

Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.К.Винниченка, 1996 р., спеціальність «Математика та фізика»; кваліфікація – спеціаліст, вчитель математики та фізики; ЛС ВЕ №001650. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2002 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи економіки»; кваліфікація – вчитель математики та основ економіки; КС №21121477.

Стаж роботи в ДУІТ – з 2010 р., науково-педагогічний стаж – 25 роки.

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат педагогічних наук, 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (математика)», 2009 р., ДК №051284. Тема дисертації: «Вивчення наближених обчислень в основній школі», доцент за кафедрою математики, 2011 р. 12ДЦ №028174.

Викладає навчальні дисципліни – ««Вища та прикладна математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Методи оптимізації транспортних перевезень».

Наукові праці – 93 основні публікації за напрямком, 1 науково-дослідна робота, 45 участей у конференціях та семінарах.

Підвищення кваліфікації – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; довідка (від 06.03.19. №36) про проходження стажування на кафедрі математики і теорії та методики навчання математики Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова з 14.01.2019 по 14.02.2019 (Наказ № 550 від 27.12.2018).

Scopus ID
Google Scholar
Researcher ID
ORCID

Гейлик Анастасія Вадимівна
доцент кафедри

Освіта – вища

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2003 р.,  спеціальність «Математика»; кваліфікація – спеціаліст, вчитель математики та інформатики; КВ №21789665. Інститут вищої освіти НАПН України, аспірантура денної форми навчання, 2012 р.

Стаж роботи в ДУІТ – з 2004 р., науково-педагогічний стаж – 17 років.

Науковий ступінь, вчене звання – Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти», 2013 р., ДК №016134. Тема дисертації: «Організаційно-педагогічні умови професійного зростання майбутніх фахівців з економіки та підприємництва у процесі навчально-практичної діяльності».

Викладає навчальні дисципліни – «Теорія алгоритмів», «Чисельні методи», «Теорія прийняття рішень», «Додаткові розділи чисельних методів в КТ», «Сучасні методи експериментальних досліджень та обробки даних в СВ та УС», «Сучасні інформаційні технології у психології», «Інформаційні технології».

Наукові праці – 55 основних публікацій за напрямком, 2 науково-дослідні роботи, 42 участі у конференціях та семінарах.

Підвищення кваліфікації – Празький інститут підвищення кваліфікації, сертифікат № 082016003 від 24.08.2016 р, «Освітні системи Євросоюзу: перспективи співробітництва та розвитку». ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат №БЦ-С-4961 від 04.03.2020, «Додатки Google в освітній діяльності». МОН, сертифікат № 2364 від 11.02.2020, «Digital Homeroom: безпечний інтернет». ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат №В-001405 від 18.03.2020, «Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу». ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат №М-0076 від 11.05.2020, «Використання інтерактивних аркушів і плакатів в освітній діяльності».

ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікат №В-004313 від 03.06.2020, «Використання Google Meet в освітній діяльності». Підвищення кваліфікації – Lithuanian Maritime Academy, вид документа – Certificate of completion №2021/12, тема – «Development of innovation in higher education of the transport field in European higher education area», 2021 р.

Scopus ID
Google Scholar
Researcher ID
ORCID

Наукова діяльність
НДР у стані виконання Дослідження методологічних основ формування математичних професійних компетентностей у майбутніх фахівців напряму підготовки морський та річковий транспорт
НДР, виконані за останні 5 років
Конференції Щорічна науково-практична конференція студентів, викладачів та аспірантів НПК ДУІТ

  • Секція математичного моделювання в транспортній інфраструктурі

Збірники тез конференцій

Олімпіади Всеукраїнська студентська олімпіада (відповідальна ст.викл.Вяла Ю.Е.)
Науковий гурток  «Математика та транспорт» (керівник: доц. Кліндухова В.М.).
Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорту

Кафедра вищої та прикладної математики 

Адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, буд 9 каб. 223 (г)

e-mail: [email protected]

Написати листа