Кафедра природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту

Кафедра природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту
Про кафедру
Співробітники кафедри
Для абітурієнтів
Наукова діяльність
Контакти
Про кафедру

Завідуючий кафедрою К.т.н, , доцент Горалік Євгеній Тадеушевич
Кадрове забезпечення в 2021/2022 навчальному році Кандидат наук: 5
Доцент: 6
Старший викладач: 6
Асистент: 1
Підготовка за освітніми програмами Екологія на водному транспорті
Управління судновими системами та комплексами
Експлуатація суднових енергетичних установок
Річковий та морський транспорт
Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Лабораторії Лабораторія фізики, матеріалознавства та прикладної механіки
Лабораторія хімії
Лабораторія 3D—моделювання
Аудиторії Аудиторія матеріалознавства
Аудиторія нарисної геометрії та інженерної графіки

 

Співробітники кафедри
Горалік Євгеній Тадеушевич
завідувач кафедри

Освіта – вища

Київський політехнічний інститут, «Хімічне машинобудування і апаратобудування», кваліфікація – інженер-механік.

Стаж роботи в ДУІТ – з 2000 р., науково-педагогічний стаж – 37 років.

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат технічних наук, «01.02.06 – Динаміка, міцність машин, приладів і апаратури» (1983 р.), доцент кафедри теоретичної і прикладної механіки (1996 р.).

Викладає навчальні дисципліни – «Теоретична механіка», «Теоретична і прикладна механіка», «Прикладна механіка», «Технічна механіка».

Наукові праці – понад 50 друкованих праць, у тому числі 7 авторських свідоцтв на винаходи.

Підвищення кваліфікації – НАПНУ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 3583044/2166-17.

Кваліфікація «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів» Дата видачі 13.10.2017 р.

Особливі заслуги, винагороди – Почесна Грамота Міністра освіти і науки України, Відмінник освіти України.

Лопатюк Світлана Петрівна
доцент кафедри

Освіта

Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, 1974 р.; спеціальність: прикладна математика, кваліфікація: математик, А-ІІ №028888

Стаж роботи в ДУІТ

26 років науково-педагогічної роботи

(+ 20 років наукової роботи в АНТК «Антонов»)

Науковий ступінь, вчене звання  

Кандидат технічних наук,

05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка

КД №032757 від 21.03.1991р.

Тема дисертації: «Геометричні способи конструювання монолітних панелей агрегатів літака на основі сплайн-функцій»

Доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін,

ДЦ №001218 від 21.12.2000р.

Викладає навчальні дисципліни –

«Нарисна геометрія та інженерна графіка», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Комп’ютерна графіка та ЗД-моделювання», «Метрологія, стандартизація та сертифікація»

Наукові праці

Є автором 43 публікацій наукового та науково-методичного характеру, 20 з яких опубліковані в фахових виданнях.

Підвищення кваліфікації

Державне підприємство «Укрводшлях»

Стажування: 14.05.2018 р. – 14.06.2018 р.

Акт №19-09/27 від 15.06.2018 р.: «Поглиблення спеціальних фахових знань в галузі експлуатації внутрішніх водних шляхів України»

Особливі заслуги, винагороди:

Медаль «В память 1500- летия Киева» (22.10.1984 р.);

Подяка голови Подільської районної у м. Києві Ради (23.01.2002 р.);

Почесна грамота за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для річкового і морського флоту України та з нагоди 90-річчя з дня заснування КДАВТ, № 1183 (01.10.2002 р.);

Подяка Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну плідну наукову діяльність та з нагоди дня науки, № 12721 (16.05.2003 р.); Грамота за вагомий внесок в становлення факультету судноводіння, підготовку плавскладу морського і річкового флоту України і у зв’язку з святкуванням 10-річчя з дня утворення факультету;

Грамота за багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у підготовку фахівців водного транспорту та з нагоди 100-річчя заснування КДАВТ.

У 2017 році присвоєно почесне звання «Заслужений науково-педагогічний працівник водного транспорту Інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного».

Гуренкова Ольга Володимирівна
доцент кафедри

Освіта –вища

Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни та праця», 1985р.

Стаж роботи в ДУІТ – з 2004 р., науково-педагогічний стаж – 17 років у

вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

Науковий ступінь, вчене звання  кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти); тема дисертації: «Формування екологічної компетентності майбутніх фахівців водного транспорту в умовах кредитно – модульної системи навчання)», 2010р.

Викладає навчальні дисципліни – «БЖД, охорона праці та медична допомога», «БЖД та медична допомога» , «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Наукові праці –35 наукових праць, 18 статей у наукових фахових виданнях (з яких 3 статті у виданні України, яке включено до міжнародних та іноземних баз), 5 статей у іноземних виданнях (з яких 1 стаття в Scopus), 10 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій, 2 підручники.

Підвищення кваліфікації 

Інститут післядипломного навчання Національного авіаційного університету (Свідоцтво про підвищення кваліфікації: СПК №061253, від 21 жовтня 2006 р.)

Аспірантура Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (закінчила достроково згідно захисту дисертації у січні 2010 р.)

Луганський національний університет ім. Тараса Шевченко, інститут післядипломної освіти та дистанційного навчання (Свідоцтво про підвищення кваліфікації: СПК 02125131, № 2785 – 16 від 17 жовтня 2016 р.)

Наукове стажування MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC EDITION Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference “Modern Scientific Achievements and Their Practical Application (October 27 – 28, 2016, Dubai, UAE)”

Наукове стажування у Wyższa szkola komunikacji i zarządzania (Pеспубліка Польща) та   Europsky inštitut d‘alšieho vzdelávania             (Словацька Pеспубліка) з 22 лютого до 09 березня 2018р. (CERTIFICATE of TRAINING, March 9,2018)

Тренінг Товариства Червоного Хреста України з першої допомоги сертифікований Глобальним довідковим центром з навчання першій допомозі Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (Training course on First Aid organized by Ukrainian Red Cross Society is certificated by Global First Aid Reference Centre of International Federation of Red Cross and Crescent Societies), жовтень 2020р.

Особливі заслуги, винагороди – Є «действителен член на Асоциацията на професорите от славянските страни» (АПСС) з вересня 2018 р.

Відзнака ректора «ЗНАК ПОШАНИ» 2015 р.

Трутовський Генріх Йосипович
доцент кафедри

Освіта –вища

Київський державний інститут фізичної культури, 1963 р., спеціальність – «Фізична культура та спорт».

Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 2007 р., спеціальність – «Право»

Стаж роботи в ДУІТ – з 1968 р., науково-педагогічний стаж – 55 років у

вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

Науковий ступінь, вчене звання   доцент Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Викладає навчальні дисципліни – «Фізичне виховання»

Наукові праці – 9 методичних вказівок для студентів денної форми навчання, 7 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій.

Підвищення кваліфікації –  Державний науково-дослідний  інститут фізичної культури і спорту, грудень 2016 р.

Особливі заслуги, винагороди – «Заслужений науково-педагогічний працівник водного транспорту Київського інституту водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного» (2019 р.),

«Почесний працівник АСК «Укррічфлот» (2002 р.),

нагрудний знак Федерації профспілок України «Профспілкова відзнака» (2007 р.),

нагрудний знак інспекції з підготовки та дипломування моряків «За значний внесок в розвиток національної системи підготовки та дипломування моряків» (2004 р.),

нагрудний знак КМДА «Знак пошани» (2004),

відзнака ректора КДАВТ «Знак пошани» (2012 р.),

нагрудний знак Федерації профспілок України «Профспілкова звитяга» (2017 р.),

нагрудний знак Федерації профспілок України «Заслужений працівник профспілок України» (2012 р.),

знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2002 р.)

 

 

Ганул Ольга Володимирівна
старший викладач кафедри

Освіта –вища

Київський державний інститут фізичної культури, 1987 р., спеціальність – «Фізична культура та спорт».

Стаж роботи в ДУІТ – з 1994 р., науково-педагогічний стаж – 26 років у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

Викладає навчальні дисципліни – «Фізичне виховання»

Наукові праці – 4 наукові публікації в журналах, включених до наукометричних баз РИНЦ, Google Scholar, Index Copernicus, Бібліометрика української науки, 5 методичних вказівок для студентів денної форми навчання, 7 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій.

Підвищення кваліфікації –  Національний педагогічний університет ім. М,П, Драгоманова, червень 2018 р.

 

Наукова діяльність
НДР у стані виконання
НДР, виконані за останні 5 років «Впровадження міжнародних керівних документів в галузі охорони праці в процес підготовки фахівців водного транспорту в Україні» (2016-2018 рр., керівник НДР, доцент кафедри природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту, к. т. н., доцент Міхеєв О.І.).
Конференції Щорічна науково-практична конференція студентів, викладачів та аспірантів НПК ДУІТ

  • Секція природничих та технічних наук

Збірники тез конференцій

 

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті

Кафедра  природничо-технічного забезпечення діяльності водного транспорту

Адреса: 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 9

Електронна адреса: [email protected]

Написати листа