Кафедра фізичного виховання та морально-вольової підготовки

Кафедра фізичного виховання та морально-вольової підготовки
Про кафедру
Співробітники кафедри
Для абітурієнтів
Наукова діяльність
Контакти
Про кафедру

Завідуючий кафедрою Кандидат наук з фізичного виховання та спорту доцент Подлесний Олександр Іванович
Кадрове забезпечення в 2020/2021 навчальному році Кандидат наук: 2
Доцент:3
Старший викладач:3
Підготовка за освітніми програмами Управління судновими системами та комплексами;
Експлуатація суднових енергетичних установок;
Річковий та морський транспорт
Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики
Аудиторії, спортивні зали Спортивний зал за адресою: Київ, проспект Героїв Сталінграду, 2, Київський фаховий коледж морського і річкового флоту та транспортних технологій.

 

 

Співробітники кафедри
Подлесний Олександр Іванович
завідувач кафедри фізичного виховання та морально-вольової підготовки, доце

Освіта –вища

Київський державний інститут фізичної культури, 1978 р., спеціальність – «Фізична культура та спорт».

Державний університет інфраструктури та технологій, 2018 р., спеціальність – «Річковий та морський транспорт».

Стаж роботи в ДУІТ – з 1983 р., науково-педагогічний стаж – 43 роки у

вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

 

Науковий ступінь, вчене звання  кандидат наук з фізичного виховання та спорту (спеціальність – 24.00.02. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення); тема дисертації: «Самоконтроль у фізичному вихованні як засіб підвищення мотивації до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів-судноводіїв», 2009 р.

Доцент, 2011 р.

Викладає навчальні дисципліни – «Фізичне виховання»

Наукові праці –24 публікації, 13 статей у наукових фахових виданнях України, 7 методичних рекомендацій для студентів денної форми навчання.

Підвищення кваліфікації – центр підвищення кваліфікації та перепідготовки Національного університету фізичного виховання і спорту України,– травень 2020 р.

Особливі заслуги, винагороди – «Заслужений працівник освіти України», «Відмінник освіти».

 

 

 

Трутовський Генріх Йосипович
доцент кафедри

Освіта –вища

Київський державний інститут фізичної культури, 1963 р., спеціальність – «Фізична культура та спорт».

Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 2007 р., спеціальність – «Право»

Стаж роботи в ДУІТ – з 1968 р., науково-педагогічний стаж – 55 років у

вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

Науковий ступінь, вчене звання   доцент Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Викладає навчальні дисципліни – «Фізичне виховання»

Наукові праці – 9 методичних вказівок для студентів денної форми навчання, 7 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій.

Підвищення кваліфікації –  Державний науково-дослідний  інститут фізичної культури і спорту, грудень 2016 р.

Особливі заслуги, винагороди – «Заслужений науково-педагогічний працівник водного транспорту Київського інституту водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного» (2019 р.),

«Почесний працівник АСК «Укррічфлот» (2002 р.),

нагрудний знак Федерації профспілок України «Профспілкова відзнака» (2007 р.),

нагрудний знак інспекції з підготовки та дипломування моряків «За значний внесок в розвиток національної системи підготовки та дипломування моряків» (2004 р.),

нагрудний знак КМДА «Знак пошани» (2004),

відзнака ректора КДАВТ «Знак пошани» (2012 р.),

нагрудний знак Федерації профспілок України «Профспілкова звитяга» (2017 р.),

нагрудний знак Федерації профспілок України «Заслужений працівник профспілок України» (2012 р.),

знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2002 р.)

 

 

Глєбов Віталій Мстиславович
доцент кафедри

Освіта – вища

Київський державний інститут фізичної культури, 1978р.,  спеціальність – «Фізична культура та спорт».

Стаж роботи в ДУІТ – з 2009 р., науково-педагогічний стаж – 30 років у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

Науковий ступінь, вчене звання  кандидат педагогічних наук, (спеціальність 13.00.04 – Теорія і методика фізичного виховання і спортивного  тренування ); тема дисертації «Использование двигательных переключений для повышения специальной  работоспособности  высококвалифицированных фехтовальщиков во время  соревновательной деятельности», 1989 р.

Доцент, 2011 р.

Викладає навчальні дисципліни – «Виживання в екстремальних умовах», «Морально-вольова та фізична підготовка моряка до дій в екстремальних умовах».

Наукові праці – Автор та співавтор 58 наукових та навчально-методичних праць, з яких 12 статей   у виданнях СРСР і України, які включено до фахових міжнародних та іноземних баз,  23 тези доповідей в збірниках матеріалів конференцій, міжнародних симпозіумів та збірників наукових праць.

Підвищення кваліфікації – центр підвищення кваліфікації та перепідготовки Національного університету фізичного виховання і спорту України,– травень 2020 р.

Особливі заслуги, винагороди: звання «Майстер спорту СРСР з фехтування» (1975), звання «Спортивний суддя республіканської категорії» (1982), Подяка Національного олімпійського комітету (2008), відзнака  «Почесний працівник фізичної культури і спорту України»  (2008).

Ганул Ольга Володимирівна
старший викладач кафедри

Освіта –вища

Київський державний інститут фізичної культури, 1987 р., спеціальність – «Фізична культура та спорт».

Стаж роботи в ДУІТ – з 1994 р., науково-педагогічний стаж – 26 років у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

Викладає навчальні дисципліни – «Фізичне виховання»

Наукові праці – 4 наукові публікації в журналах, включених до наукометричних баз РИНЦ, Google Scholar, Index Copernicus, Бібліометрика української науки, 5 методичних вказівок для студентів денної форми навчання, 7 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій.

Підвищення кваліфікації –  Національний педагогічний університет ім. М,П, Драгоманова, червень 2018 р.

 

Кононова Надія Миколаївнв
старший викладач кафедри

Освіта –вища

Київський державний інститут фізичної культури, 1983 р., спеціальність – «Фізична культура та спорт».

Стаж роботи в ДУІТ – з 1997 р., науково-педагогічний стаж – 23 роки у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

Викладає навчальні дисципліни – «Фізичне виховання»

Наукові праці – 3 наукові публікації в журналах, включених до наукометричних баз РИНЦ, Google Scholar, Index Copernicus, Бібліометрика української науки, 6 методичних вказівок для студентів денної форми навчання, 4 тези доповідей в збірниках матеріалів конференцій.

Підвищення кваліфікації –  Національний педагогічний університет ім. М,П, Драгоманова, червень 2018 р.

 

 

 

 

Подлесная Наталія Миколаївна
старший викладач кафедри

Освіта –вища

Київський державний інститут фізичної культури, 1974 р., спеціальність – «Фізична культура та спорт».

Стаж роботи в ДУІТ – з 2005 р., науково-педагогічний стаж – 44 роки у

вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації.

Викладає навчальні дисципліни – «Фізичне виховання»

Наукові праці – 6 методичних вказівок для студентів денної форми навчання, 5 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій.

Підвищення кваліфікації –  Державний науково-дослідний  інститут фізичної культури і спорту, грудень 2016 р.

Особливі заслуги, винагороди – «Майстер спорту СРСР з волейболу».

 

 

 

Наукова діяльність
НДР у стані виконання
НДР, виконані за останні 5 років «Розробка методики професійно-прикладної психофізичної підготовки студентів цивільних ВНЗ з екстремальним характером майбутніх професій».

Держреєстрація №0116 U Терміни виконання: початок – 05.2016р., закінчення – 12.2018р.

Керівник: канд.пед наук, доцент Глєбов В.М.

Конференції Щорічна науково-практична конференція студентів, викладачів та аспірантів НПК ДУІТ

  • Секція фізичне виховання

Збірники тез конференцій

Контакти

Державний університет інфраструктури та технологій

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті

Кафедра: Фізичного виховання та морально-вольової підготовки

Адреса: 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, буд 9, ауд.204

Електронна адреса: kfizvkdavt@ukr.net

Написати листа